Dat er onderwerpen zijn waarvan iedereen gewoon weet dat het een hamerstuk wordt, maar er eerst in de commissievergadering nog uitgebreid over wordt gediscussieerd en dat we tijdens de raadsvergadering dat ook nog eens over doen in een 1e en 2e termijn en het uiteindelijk zoals iedereen al wist een hamerstuk wordt. Erik de Jong verbaast zich nog wekelijks over de politieke mores in de Molenlandse gemeenteraad.

Door Erik de Jong

Iets meer dan een jaar geleden waren we nog volop bezig voor de verkiezingscampagne. Ik zit me hardop af te vragen wie toen had kunnen bedenken dat ik een jaar later in de raad voor Doe Mee! zou zitten! Ik zeker niet, want ik heb in de aanloop van de verkiezingen bewust aangegeven niet te hoog op de lijst te willen staan, omdat ik vooral in die periode druk was met de voorbereiding van de feestweek in Noordeloos. Toch is het anders gelopen en de credits liggen vooral bij het campagneteam en de manier waarop we campagne hebben gevoerd. Lokale kandidaten vooral zichtbaar maken in hun eigen dorp en stad. Zo is het dus gekomen dat ik met voorkeursstemmen uiteindelijk in de raad ben gekomen.

Wat was mijn vader trots toen ik in de raad kwam

Wat was mijn vader trots toen ik in de raad kwam. Helaas heeft hij er niet lang van kunnen genieten. In september is hij plotseling overleden, maar ik denk nog heel veel aan hem terug en vooral aan hoe hij in het leven stond. Hij was een socialist in hart en nieren. Status had hij helemaal niets mee. Hij ergerde zich kapot aan politici die zich verheven voelde boven de rest. Iedereen is mens zei hij dan! En ik ben best trots dat hij zich als bouwvakker altijd heeft ingezet voor de sociale zaak. Hij was nauw betrokken bij de FNV en de PvdA. Dat is voor iemand die laag geschoold is zeker niet vanzelfsprekend, maar hij vond het juist belangrijk zijn stem als arbeider te laten horen.

Doe mee! maakt geen onderscheid in wie je bent, wat je achtergrond is en waar je vandaan komt! Iedereen is voor Doe mee! hetzelfde.

 

Inwoner centraal

Als ik dit zo allemaal zo opschrijf besef ik me dat ik niet veel anders in het leven sta dan mijn vader altijd heeft gestaan. En dat verklaart ook meteen waarom Doe mee! mij zo goed past. Doe mee! maakt geen onderscheid in wie je bent, wat je achtergrond is en waar je vandaan komt! Iedereen is voor Doe Mee! hetzelfde. De inwoner staat centraal en wij vinden dat het gezond verstand moet regeren. Wij hoeven ons ook niet te conformeren aan de landelijke politiek en dat maakt dat we vrij kunnen denken en onze mening kunnen geven. Mooi toch?

Het afgelopen jaar heb ik als nieuw raadslid ontzettend veel moeten leren. Maar langzaamaan begin ik door te krijgen hoe het politieke toneel werkt. Er is immers geen opleiding voor.

Wat valt mij op na bijna een jaar in de raad?

 • Dat er binnen de raad en college onderling een hele goede sfeer hangt. Ik had niet zozeer verwacht dat die vijandig zou zijn, maar ik bemerk dat iedereen probeert zich zo positief mogelijk op te stellen en dat het gezond verstand over het algemeen echt regeert in Molenlanden.
 • Dat we soms over een bedrag van €100.000 twee uur aan het steggelen zijn en iedereen zijn plasje erover wil doen en dat we soms bij onderwerpen waar €3 miljoen mee gemoeid is we in nog geen tien minuten klaar zijn.
 • Dat er onderwerpen zijn waarvan iedereen gewoon weet dat het een hamerstuk wordt, maar er eerst in de commissievergadering nog uitgebreid over wordt gediscussieerd en dat we tijdens de raadsvergadering dat ook nog eens over doen in een 1e en 2e termijn en het uiteindelijk zoals iedereen al wist een hamerstuk wordt. Zonde van de tijd, mijn inziens!
 • Dat er ongelooflijk veel afkortingen gebruikt worden. Benoem de afkortingen volledig dat scheelt mij heel veel opzoekwerk!
 • Ik vind het knap dat sommige raadsleden beginnen te praten en in tien minuten zeggen wat ik persoonlijk in 1 zin zou zeggen. Nu geef ik meteen toe dat ik geen vlotte prater ben in het debat en hier valt voor mij nog veel te leren, maar hou het vooral kort en duidelijk is mijn motto.
 • Dat er heel veel regelgeving vanuit de landelijke overheid ons als gemeente opgelegd wordt, waardoor je als gemeenteraad geen keuze meer hebt.
 • Dat we ondanks we als Doe Mee! in het college zitten als fractie alle onderwerpen heel kritisch bekijken en waar nodig van commentaar voorzien. Onze wethouders zullen het niet altijd makkelijk hebben met ons, maar dat houd iedereen scherp en dat is belangrijk.

De fractie van Doe mee! vertrekt meestal als laatste na vergaderingen (3e helft). Gezelligheid is heel belangrijk voor ons!

 • Dat ik tot nu toe weinig gemor en commentaar vanuit de samenleving hoor en dat is volgens mij een teken dat we het als college en raad tot nu toe goed doen.
 • Dat we de komende drie jaar moeten gaan werken om alle doelstellingen die we in ons verkiezingsprogramma hebben gezet te behalen. Dat zal een hele opgave zijn, maar daarom zijn we wel gekozen door de kiezer.
 • Dat we als Doe Mee! overal goed zijn vertegenwoordigd als er wat binnen de gemeente georganiseerd wordt. Als grote fractie is dat wat makkelijker, maar iedereen is betrokken en aanwezig als dat nodig is. Mooi om te zien!
 • Dat de fractie van Doe Mee! meestal als laatste vertrekt na vergaderingen (3e helft). Gezelligheid is heel belangrijk voor ons en dat stralen we zeker uit!
 • Het was voor mij ontzettend spannend hoe ik het werk als raadslid zou ervaren, maar u bent nog niet van mij af. Ik vind het leuk en inspirerend en heb er zin in om me komende jaren met volle overtuiging in te zetten voor Doe Mee!