Lees hieronder de bijdrage van Mario de Lijster in de meningsvormende commissievergadering van donderdag 23 november.

Allereerst wil ik alle betrokkenen bedanken voor de beeldvormende sessies, het onderzoekswerk en de longlist. Het heeft geleid tot een heldere, verifieerbare lijst. Dank daarvoor. Het resultaat dat er nu ligt in de vorm van het inhoudelijke raadsvoorstel is wat ons betreft van een andere orde. We kunnen daarom niet instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt.

Onze standpunten zijn namelijk nog steeds:

 1. Molenlanden is niet het win(d)gewest van Gorinchem
  Het onderzoek van Arcadis laat zien dat er nog plekken zijn in Gorinchem waar het plaatsen van windturbines mogelijk is. Maar, de inbreng van Gorkum m.b.t. het leveren van de benodigde hoeveelheid windenergie blijft onzeker en daardoor onvoldoende. Er is daarom nog steeds een gerede kans dat Molenlanden vroeg of later alle windmolens moet gaan plaatsen die eerst in Gorinchem voorzien waren. Windmolens die dan ook nog vooral de energiebehoefte van Gorinchem invullen.  Dat is geen samenwerken.
 2. Duidelijke, doeltreffende participatie
  De participatie wordt professioneel aangepakt. Daar zijn we blij mee. Maar Doe mee! wil wel heel duidelijk benadrukken dat bij de deelnemers het doel van de participatie glashelder moet zijn, welke randvoorwaarden er zijn en welke onzekerheden. Zo kan de provincie achteraf nog gebieden na participatie uitsluiten, is er nog in een aantal gevallen aanvullend onderzoek nodig en – nog belangrijker – is het helemaal niet duidelijk om hoeveel molens het gaat. Met name die onduidelijkheid over de aantallen is iets dat glashelder moet zijn om een effectieve participatie te hebben.
 3. Waarde van het landschap
  Doe mee! kent, net als de andere fracties, de waarde die het open landschap voor onze inwoners heeft. Een  open landschap, onderdeel van het Groene Hart, waarvan de grenzen al vervagen door woningbouw en bedrijventerreinen. Als je daar windturbines wil plaatsen moet je daar wel heel erg goede redenen voor hebben. Zoals maandag een inwoonster nog zei: “ In ons dorp hebben we niks: geen winkel, geen dokter. Helemaal niks. Maar we hebben wel onze ruimte en het uitzicht. Neem ons dat niet af”
  ”Doe mee! wil dan ook voor het onderdeel “landschap” voldoende ruimte in de participatie. Los van wat provincie of rijk wenselijk achten, willen wij de inwoners hierover aan het woord laten.

Naast deze standpunten is er een onderwerp dat alleen in de voetnoot van het raadsvoorstel wordt vermeld en toch een centrale plaats in de discussie verdient; De energiebehoefte van onze inwoners en bedrijven

Dat plaats ons voor een groot dilemma: aan de ene kant de drie genoemde standpunten en aan de andere kant de energiezekerheid voor inwoners en bedrijven in Molenlanden.
Want die energiezekerheid, dat is waarom we dit doen. Het zekerstellen dat we de enorme groei in elektriciteitsvraag (door elektrisch rijden, warmtepompen en elektrificatie van onze bedrijven) duurzaam aankunnen.
Het is al 5 voor 12. Niets doen is geen optie. En afwachten ook niet.
Dus, u merkt dat Doe mee! realiteitszin heeft:  Kunnen we nog wel wachten op Gorinchem?.