Gisterenavond (9 juli 2024) was de raadsvergadering over het plaatsen van grote windturbines. In de commissievergadering daarvoor hadden we al laten wat weten, mede vanwege het missen van draagvlak onder de inwoners, geen voorstander te zijn deze grote windturbines.

Mario de Lijster sprak namens Doe mee! over de energie in de Molenlandse samenleving, over de noodzaak van het behoud van deze energie: “We zien deze energietransitie als een marathon; houd een constante pas die je lang vol kunt houden, behoud de energie in de samenleving, stimuleer inwoners en bedrijven waar nodig en vier de successen”

Houd de energie in de Molenlandse samenleving, behoud het draagvlak!

Hieronder de volledige bijdrage:

Meedoen

Doe mee! gelooft in de kracht van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen.
Doe mee! ziet het als taak van de lokale overheid om deze krachten te bundelen en te stimuleren, zodat we samen, stap voor stap, tot resultaat komen. Noem het, de Molenlandse aanpak.

We zien dat dat werkt, er zit enorm veel energie in de samenleving die naar buiten komt via veel initiatieven zoals:
• Energie collectief Molenlanden met projecten zon-op-dak in Goudriaan en Nieuw-Lekkerland,
• De pilot smart-grid in Noordeloos
• De Stichting Duurzaam Molenlanden uit Giessenburg met elektrische deelauto’s en advies over zonnepanelen en isoleren.
• Bles 2032; een dorpsinitiatief om samen met inwoners en bedrijven Bleskensgraaf in 2032(!) aardgasvrij te krijgen
• De werkgroep Energie-neutraal van de dorpsraad Hoornaar
• Stichting Boerderij en Erf met advies over de verduurzaming van monumenten
• Graaf-stroom, met zonnestroom postcoderoos
• En natuurlijk de deelnemers aan de werkgroepen bij de windverkenning.

En dat levert meetbaar resultaat op: Naast de 102 TJoules windenergie van de windmolens in Giessenburg leveren we inmiddels volgens de klimaatmonitor in 2023 maar liefst 209TJoule aan zonnestroom. En dan tellen we de energie van de kleine windmolens op onze boerenerven nog niet eens mee.
Volgens de klimaatmonitor leverde Molenlanden in 2022 en 2023 daardoor meer hernieuwbare elektriciteit op dan de ons omringende gemeenten in Zuid-Holland. Maar ook meer dan bv Gouda of Midden-Delfland. Zowel met zon als met wind.

Stap voor stap de finish halen

We zijn dus goed op weg en de Molenlands aanpak lijkt te werken, maar ..we zijn we er nog lang niet. De energietransitie doelen van 2030 en 2050 komen elke dag dichterbij. De weg is dus nog lang. In die zin is de energietransitie te vergelijken met een marathon. Het doel is helder, maar nog ver weg. Je loopt hem stap voor stap en verdeelt je energie over het traject. Loop een constante pas, en als je de man met de hamer bent tegengekomen, probeer dan niet te compenseren met een snelle tussensprint, maar zoek aansluiting bij andere lopers.
En iedereen die de marathon van Rotterdam wel eens heeft gelopen (zoals ons fractielid Naomi Kok) weet: je innerlijke motivatie en de aanmoedigingen van iedereen om je heen, zijn bepalend voor het resultaat.
Zo ziet Doe mee de energietransitie ook: houd een constante pas die je lang vol kunt houden, behoud de energie in de samenleving, stimuleer inwoners en bedrijven waar nodig en vier de successen. Maar besef vooral dat de overheid degene is die de route bepaalt en het parcours aanlegt en dat inwoners en bedrijven de lopers zijn!
Houd dus de energie in de Molenlandse samenleving, behoud het draagvlak!
starten is makkelijk, de finish halen is lastiger.

Vertrouwen

De wethouder zei het ook al in de commissievergadering: het draagvlak, de denkkracht en energie van inwoners en bedrijven is nodig. Ze moeten dan niet alleen de energie hebben, maar ook het vertrouwen hebben dat ze gedurende de hele weg gesteund worden door de overheid. En dan is er een betrouwbare overheid nodig. Een overheid die duidelijk is, gefundeerde keuzes maakt en zich aan afspraken houdt.
We hebben vanuit Doe mee! tijdens de inwonersraadpleging vaak de uitspraak moeten bestrijden dat het “allemaal voor de bühne” is. Dat de overheid toch uiteindelijk haar eigen gang gaat. Wat ons betreft ligt daar dus een taak, niet alleen bij ons, maar ook bij onze partners, zoals provincie en rijk.

Wat betekent dit nu voor het voorliggende voorstel?

Bij de commissievergadering hebben we kunnen horen dat alle fracties van Molenlanden tot dezelfde conclusie gekomen zijn m.b.t. de kernvraag van de windverkenning: Er zijn geen of onvoldoende reële en haalbare alternatieven voor Avelingen gevonden. Beide colleges benoemden S en J dan ook als minst ongeschikt.
Doe mee! staat dan ook achter de conclusie van het college dat de locaties K, L2, M en O niet haalbaar zijn en draagvlak missen. Daaraan hebben we de locatie J-Oost toegevoegd, onder andere omdat deze locatie te dicht bij het gasreductiestation ligt.
En we begrijpen niet waarom het overige deel van J wel geschikt zou zijn. We onderschrijven dat argumenten als “dicht bij afnemers en/of grote infrastructuur” daarbij een rol spelen en dat deze argumenten J dan een minder ongeschikte locatie dan K, L2 en M maken, maar zijn van mening dat de balans toch doorslaat naar “niet realistisch en haalbaar”.
De enig overgebleven locatie is dan S. Geen volledig alternatief, maar wel reel en haalbaar. Daarom kan Doe mee akkoord gaan met het aanwijzen van het deel van S op Molenlands grondgebied als definitieve zoeklocatie.

We zijn er ons van bewust dat er een risico is dat we hiermee het RES 1.0 windbod niet kunnen halen. Hoeveel wij aan dat risico bijdragen weet ik niet, want er is veel veranderd wat onmiddellijk van invloed is op het al dan niet kunnen halen van dat bod:
• Gorinchem zei “nee” tegen plaatsingen van windturbines op Avelingen en A15-oost
• Er waait in Nederland een nieuwe wind met een nieuwe regering
• Defensie wil graag laag over de Alblasserwaard vliegen
• En het Nederlands elftal staat dan toch in de halve finale (dat laatste is dan niet van invloed, maar wordt lekker opgepakt in de media en maar laat wel zien dat meer inzet direct leidt tot doelpunten en dat je dan de hele bevolking ineens weer achter je hebt.)

Dat ontslaat ons er niet van om de lopers die onderweg zijn te blijven motiveren, inspireren en ondersteunen. We blijven daarom open staan voor mogelijkheden om het bod anders in te vullen.

Maar daar gaat het vandaag niet over, vandaag nemen we een besluit over de uitkomsten van de windverkenning. De conclusies zijn wat ons glashelder, het voorliggende besluit niet en daarin staan wij niet alleen.

Wij dienen daarom samen met alle Molenlandse fracties het amendement “Scherp aan de wind” in. Met dit amendement willen we een besluit nemen dat
• recht doet aan de uitkomsten van de windverkenning;
• duidelijk aangeeft dat er naar inwoners wel geluisterd wordt;
• helder is naar onze partners, zonder voorwaarden of voorbehoud;
• de energie in de samenleving houdt.