Doe mee! Molenlanden naam nieuwe politieke beweging.

➢ Het Kontakt 16 februari 2018

MOLENLANDEN – Doe Mee! Molenlanden wil het politieke landschap in Giessenlanden en Molenwaard een nieuwe en verfrissende impuls geven en inwoners weer meer bij de politiek betrekken.

Verbinding, dat woord klinkt regelmatig tijdens de officiële presentatie van Doe Mee! Molenlanden. Het samenbrengen van inwoners van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en hun kennis en kunde inzetten, daar gaan de initiatiefnemers voor. De bestaande politieke partijen zijn daar wat hen betreft niet voor geschikt.

Ruud den Haak: “Lid worden, vergaderingen bijwonen en zo proberen je stem te laten horen, het is best wel ouderwets. Bij ons hoef je niet eens lid te worden en kun je toch je bijdrage leveren.” En Joke Stravers: “Veel mensen zijn het geloof in de politiek kwijtgeraakt. De kloof tussen de gemeenteraad en de inwoners is heel groot. Met Doe Mee! Molenlanden bieden wij een beweging die die kloof wil dichten.” Den Haak vult haar aan: “Want ik merk dat er weinig interesse is in de politiek, maar dat iedereen wel betrokken is bij zijn of haar dorp en zich daar voor ook voor wil inzetten.”

Betrokken
De twee politici vertegenwoordigen PvdA Molenlanden en Gemeentebelangen Molenwaard. De twee partijen kwamen met elkaar en met Berend Buddingh’ uit Arkel, oud-wethouder van de PvdA in gesprek en besloten onder één naam de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. De VVD werd niet officieel gevraagd. “We hebben wel een enkel ballonnetje opgelaten, maar de manier waarop de VVD zich politiek opstelt, past niet bij hoe wij denken.”

De komende maanden gaat Doe Mee! Molenlanden inzetten op het binnenhalen van mensen die mee willen doen, via onder meer social media. Jan van Heukelum uit Hoornaar, in het dagelijks leven rector van de christelijke scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven, heeft zich al aangesloten bij de nieuwe beweging.

Aantrekkelijk
“Ik ben maatschappelijk best actief en betrokken en wil graag wat doen voor de samenleving. Maar politiek actief worden, tja, daar moet je met de huidige partijen nogal wat voor doen. Juist het toegankelijke, het snel kunnen meepraten, het makkelijk schakelen, dat maakt het aantrekkelijk om mee te doen.”

Berend Buddingh’: “Daarbij maakt politieke kleur ons niet uit. Je kunt lid zijn van de VVD of het CDA en toch met ons meedoen. Wat ons bindt is Molenlanden. Wat echt geweldig was de afgelopen weken was de energie die vrij kwam. We merkten allemaal dat politiek gewoon leuk en dynamisch is en helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Zeg wat je denkt, doe je wat je zegt en wees open en eerlijk naar elkaar. Zo simpel is het. En daar snakken de mensen naar.”

Campagne
Na de zomer komt er een campagne waarbij de leden naar de inwoners van de twee gemeenten toe gaan. Ruud den Haak: “Dan gaan we voorstellen ophalen bij de inwoners, zodat ze zich er in kunnen herkennen en straks weten op wie ze moeten gaan stemmen: op hun eigen ideeën en plannen, op hun eigen mensen. Het mag niet nog een keer gebeuren dat er maar zestig procent naar de stembus gaat.” Joke Stravers: “Tegelijkertijd wordt het niet: ‘U vraagt, wij draaien’.”

En Buddingh’: “We streven naar een verkiezingsprogramma van twee à drie A4-tjes. Die onderlegger heb je nodig, maar het moet wel dynamisch blijven. We willen ons niet op alles vastleggen.” Na het binnenhalen van leden wordt er gekeken wie in aanmerking komt voor lijsttrekker of raadslid. “We willen in ieder geval zichtbaar zijn in elk dorp, dus willen we die als het enigszins kan allemaal vertegenwoordigd hebben.”

Risico
Fris en uitdagend moet het worden, weg van de gebaande paden van de lokale politiek. De initiatiefnemers onderkennen het risico van toch opgenomen te worden in het circuit van de gang van zaken in de gemeenteraad. “We moeten kritisch naar onszelf blijven, regelmatig aan de keukentafel bespreken hoe we vernieuwend kunnen blijven. We willen daaarmee ook laten zien dat politiek leuk is!’

Doe Mee! Molenlanden brengt politiek weer bij de mensen.

➢ Persbericht, 14 februari 2018

Doe Mee! Molenlanden, de nieuwe politieke beweging die bij de herindelingsverkiezingen in november 2018 actief zal zijn in Molenlanden, gaat direct in gesprek met de inwoners van die gemeente. Joke Stravers is duidelijk: ‘Wij zijn met elkaar in gesprek gegaan aan de keukentafel en daar zetten we het gesprek met de inwoners voort. Zichtbaar, direct en duidelijk. En voor die politiek van handelen staan we: als het kan, doe het dan en als het niet kan, zeg het dan!’

Stravers, nu nog fractievoorzitter van Gemeentebelang Molenlanden, presenteert samen met Ruud den Haak, PvdA-raadslid gemeente Molenwaard, Berend Buddingh’, voormalig wethouder in Giessenlanden en nieuw lid Jan van Heukelum de ideeën van de nieuwe partij. Ruud den Haak licht het begin van de beweging nog even toe: ‘Naar aanleiding van gesprekken met Eric Spaans en Berend hebben we het contact gezocht met Gemeente Belangen. We wilden een bredere beweging en zien tijdens de gemeenteraadsvergaderingen dat we in veel zaken dichtbij Gemeentebelangen zitten. Met een paar gesprekken rond de keukentafel, waarbij ook Arco Bikker en Ruud van Rijn aanwezig waren, was het voor ons vrij duidelijk: hier moeten we mee doorgaan. Maar niet als oude partijen die fuseren, maar als een nieuwe beweging, een nieuw initiatief, een nieuwe manier van politiek voeren.’
Joke Stravers: ‘Mensen moeten zich makkelijk bij ons kunnen aansluiten. Ze hoeven dus ook geen lid te worden om mee te doen. Het kan overigens wel. We hebben ook geen brede ideologie die overal overheen gelegd wordt. We zijn er voor elkaar en voor de dorpen en kernen. Als je daar over wilt mee praten, prima! Heb je ideeën over de hele gemeente, kom maar op! Wil je één keer meedoen, u bent welkom!’
Waarna Berend Buddingh’ aanvult: ‘Wat echt geweldig was de afgelopen weken was de energie die vrij kwam. We merkten allemaal dat politiek gewoon leuk en dynamisch is en helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Zeg wat je denkt, doe je wat je zegt en wees open en eerlijk naar elkaar. Zo simpel is het. En daar snakken de mensen naar. Niks geen ingewikkelde partijpolitieke commissies en instituties voordat je ook maar iets kan gaan doen in de politiek.’

En juist dat spreekt Jan van Heukelum, in het dagelijks leven rector van de christelijke scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven, zo aan in de nieuwe beweging. ‘Ik ben maatschappelijk best actief en betrokken. En wil graag wat doen voor de samenleving. Maar politiek actief worden, tja, daar moet je met de huidige partijen nogal wat voor doen. Juist het toegankelijke, het snel kunnen meepraten, het makkelijk schakelen, dat maakt het aantrekkelijk om mee te doen.’
Ruud den Haak geeft aan dat de inhoud nog opgehaald moet worden. ‘Natuurlijk willen wij ook een leefbaar, aantrekkelijk en mooi Molenlanden, waar iedereen meedoet en iedereen zich thuis voelt. Maar dat gaan we niet vooraf bepalen en uitventen, om het vervolgens niet te realiseren. Dat gaan we ophalen bij de inwoners, zodat ze zich er in kunnen herkennen en straks weten op wie ze moeten gaan stemmen: op hun eigen ideeën en plannen, op hun eigen mensen. Het mag niet nog een keer gebeuren dat er maar 60% naar de stembus gaat. Doe mee, gebruik je stem, laat hem niet afpakken!’
In het vroege voorjaar zal de beweging verder naar buiten treden. Dan is het ook de bedoeling dat er meer nieuwe leden en ambassadeurs betrokken zijn. Buddingh’: ‘Het gaat niet om ons, hè? Het gaat om nieuwe politiek en daar zit Molenlanden echt wel op te wachten. Dus we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: doe mee!’

Ga naar de bovenkant