Naomi Kok, met 27 jaar het jongste raadslid van Doe mee!, zit ook sinds de verkiezingen van vorig jaar in de gemeenteraad. Ze is onder andere woordvoerder voor cultuur.

Door Naomi Kok

Ik kan wel stellen dat ik uitkeek naar de vervolgstap van het cultuurbeleid. Maar de pret was van korte duur want het lezen van de kaderstelling was in enkele minuten gedaan. Dat is wat onze fractie betreft erg jammer, het stuk was kort en bondig, maar leek gericht op de historie en gaat voorbij aan het toekomstperspectief van cultuur Molenlanden.

Een kaderstelling die vooral gaat over cultuurhistorie en niet over cultuur ontwikkeling is gewoon niet compleet.

Ik neem jullie graag mee langs kaders die kijken naar de toekomst voor cultuur door middel van de 4 V’s, waarbij versterken de eerste is.

Vanuit de historische verenigingen is er veel input gegeven en dit zie je dan ook terug in verschillende pijlers. Complimenten dus voor het opnemen van hun visie en duidelijke positie in het culturele landschap. Op deze manier is er zekerheid en kunnen we dit deel cultuur zeker versterken

Maar terwijl er MET de historische verenigingen gesproken, wordt OVER de jeugd/ jongeren en educatie gesproken. Maar precies zoals ik het nu zeg, er wordt OVER de jongeren gesproken. Heel jammer om te zien dat de mening van de jeugd zelf nog niet terug te lezen is.

De jeugd heeft de toekomst, eigen cultuurvisie en hier is in Molenlanden nog een slag te slaan. Betrek de jeugd bij het proces en verbreed je horizon in de cultuur van nu en de behoefte voor de jongeren om hun identiteit te ontdekken hier in de polder, waar zij opgroeien, waar ze vandaan komen en zich kunnen ontplooien.

Jeugd en educatie
Cultuurontwikkeling en aandacht voor de jeugd ontbreekt nu nog in de kaderstelling. Die verbreding is nodig. De educatie speelt daar een verbindende rol in. Op jonge leeftijd je creativiteit ontwikkelen en de mogelijkheid krijgen om op een speelse manier in aanraking komen met verschillende kunsten zorgt voor een minder hoge drempel om kunst te accepteren en koesteren. Niet alleen de jeugd is gebaat bij lokale cultuur ook volwassenen kunnen door middel van cultuur beter aansluiting vinden op de maatschappij.

 

College! Vernieuw! Verbreed die horizon. Kijk eens verder dan de mooie gevels van de monumenten. Luister naar onze inwoners en vergeet onze jongeren niet.

 

En dan rest mij nog de laatste V en dat is vernieuwen het punt waar ik graag richting het college wil zeggen: VERNIEUW! Verbreed toch eens die horizon. Kijk eens verder dan de mooie gevels van de monumenten, de cultuur die onze voorouders ons hebben meegegeven. Luister (nu) naar onze inwoners en vergeet onze jongeren niet. Communiceer met ze, zij dromen nog graag over de toekomst en willen net zoals dat bij de historische verenigingen is gedaan hun wensen delen.

Dus versterk, verbreed, verbindt en vernieuw deze kaderstelling!
Laat Molenlanden dansen, zingen, schilderen, ontdekken en vernieuwen. Bewandel en bezoek niet alleen de historische groene polderwegen en monumenten, maar omarm de volgende generatie levende cultuur.