Over Anne Marie Mollema

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Anne Marie Mollema has created 22 blog entries.

Windturbines in Molenlanden? Je moet wel een heel goede reden hebben om ze in het polderlandschap te plaatsen.

Lees hieronder de bijdrage van Mario de Lijster in de meningsvormende commissievergadering van donderdag 23 november.

Allereerst wil ik alle betrokkenen bedanken voor de beeldvormende sessies, het onderzoekswerk en de longlist. Het heeft geleid tot een heldere, verifieerbare lijst. Dank daarvoor. Het resultaat dat er nu ligt in de vorm van het inhoudelijke raadsvoorstel is wat ons betreft van een andere orde. We kunnen daarom niet instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt.

Onze standpunten zijn namelijk nog steeds:

 1. Molenlanden is niet het win(d)gewest van Gorinchem
  Het onderzoek van Arcadis laat zien dat er nog plekken zijn in Gorinchem waar het plaatsen van windturbines mogelijk is. Maar, de inbreng van Gorkum m.b.t. het leveren van de benodigde hoeveelheid windenergie blijft onzeker en daardoor onvoldoende. Er is daarom nog steeds een gerede kans dat Molenlanden vroeg of later alle windmolens moet gaan plaatsen die eerst in Gorinchem voorzien waren. Windmolens die dan ook nog vooral de energiebehoefte van Gorinchem invullen.  Dat is geen samenwerken.
 2. Duidelijke, doeltreffende participatie
  De participatie wordt professioneel aangepakt. Daar zijn we blij mee. Maar Doe mee! wil wel heel duidelijk benadrukken dat bij de deelnemers het doel van de participatie glashelder moet zijn, welke randvoorwaarden er zijn en welke onzekerheden. Zo kan de provincie achteraf nog gebieden na participatie uitsluiten, is er nog in een aantal gevallen aanvullend onderzoek nodig en – nog belangrijker – is het helemaal niet duidelijk om hoeveel molens het gaat. Met name die onduidelijkheid over de aantallen is iets dat glashelder moet zijn om een effectieve participatie te hebben.
 3. Waarde van het landschap
  Doe mee! kent, net als de andere fracties, de waarde die het open landschap voor onze inwoners heeft. Een  open landschap, onderdeel van het Groene Hart, waarvan de grenzen al vervagen door woningbouw en bedrijventerreinen. Als je daar windturbines wil plaatsen moet je daar wel heel erg goede redenen voor hebben. Zoals maandag een inwoonster nog zei: “ In ons dorp hebben we niks: geen winkel, geen dokter. Helemaal niks. Maar we hebben wel onze ruimte en het uitzicht. Neem ons dat niet af”
  ”Doe mee! wil dan ook voor het onderdeel “landschap” voldoende ruimte in de participatie. Los van wat provincie of rijk wenselijk achten, willen wij de inwoners hierover aan het woord laten.

Naast deze standpunten is er een onderwerp dat alleen in de voetnoot van het raadsvoorstel wordt vermeld en toch een centrale plaats in de discussie verdient; De energiebehoefte van onze inwoners en bedrijven

Dat plaats ons voor een groot dilemma: aan de ene kant de drie genoemde standpunten en aan de andere kant de energiezekerheid voor inwoners en bedrijven in Molenlanden.
Want die energiezekerheid, dat is waarom we dit doen. Het zekerstellen dat we de enorme groei in elektriciteitsvraag (door elektrisch rijden, warmtepompen en elektrificatie van onze bedrijven) duurzaam aankunnen.
Het is al 5 voor 12. Niets doen is geen optie. En afwachten ook niet.
Dus, u merkt dat Doe mee! realiteitszin heeft:  Kunnen we nog wel wachten op Gorinchem?.

Er zijn veel vlaggen voor vrede

De afgelopen dagen is er veel aandacht geweest voor de vreselijke situatie in Israël en de Gazastrook. Veel overheden, bedrijven en inwoners laten vlaggen wapperen om hun medeleven te tonen. En ook dat is inmiddels een eigen onderwerp geworden. De voorpagina in de dagbladen van vandaag gingen over die vlag. Hoe Nederland worstelt met het Gaza conflict. De ene instantie hijst de Israëlische vlag, de ander de vredesvlag en weer een ander de Nederlandse vlag, al dan niet halfstok.

Voor wie laat je die vlag wapperen en wat wil je ermee bereiken? Dat is veelal de vraag die in de media verschillend beantwoord wordt. Wat Doe mee! betreft laat een vlag iedereen zien dat we solidair zijn met de slachtoffers en dat we kiezen voor vrede. Want gelukkig kunnen we in Nederland in vrijheid kiezen welke vlag we willen hijsen. De blauwe vredesvlag met duif drukt dat wat ons betreft prima uit. En vind jij een ander symbool of actie beter? Die keuze is aan jou, zolang hij jouw boodschap maar overbrengt aan de getroffenen in dit vreselijke conflict.

Ruud van Rijn helpt inwoners De Groene Wei met verlicht voetpad

Inwoners en bezoekers van het woon-zorgcomplex De Groene Wei in Giessenburg bedankten Ruud persoonlijk voor zijn inzet om het wandelpad tussen het centrum van Giessenburg en De Groene Wei in Giessenburg te verlichten.

Er lag al een mooi voetpad, waarmee de inwoners van De Groene Wei veilig naar het centrum van Giessenburg konden komen. Alleen was het voetpad na zonsondergang aardedonker en was er zo van die veiligheid geen sprake meer.

De inwoners en bezoekers van De Groene Wei stapten op Ruud af, toen hij met Doe mee! Molenlanden op de zaterdagse markt in Giessenburg stond. Om te vragen wat de mogelijkheden waren om het voetpad te verlichten. Ruud stelde als raadslid van gemeente Molenlanden politieke vragen aan het college en zo kwam het idee om het voetpad te verlichten met lantaarns en zonnecellen.

Inmiddels staan er 2 lantaarns. Het persoonlijke bedankje gaf Ruud weer door aan Gemeente Molenlanden. Zelf bleef er bescheiden bij: “Als je de mogelijkheid hebt om te helpen, dan doe je dat toch gewoon. Dit is waarmee je als raadslid het verschil kunt maken. Het zijn juist de dingen dichtbij huis, die voor inwoners belangrijk zijn. “

Maarten van Helden nieuwe wethouder Doe mee! Molenlanden

Maarten van Helden is de beoogd nieuwe wethouder voor Doe mee! De 57-jarige Arkelaar is nu nog beleidsadviseur bij de provincie Utrecht en burgerraadslid Doe mee! Formeel zal de fractie van Doe mee! hem in september als de opvolger van de vertrokken Johan Quik voordragen.

Fractievoorzitter Joke van de Graaf is blij dat er op korte termijn een goede kandidaat is gevonden. ‘Het afscheid van Johan kwam onverwachts en dan moet je als fractie en partij snel, maar vooral zorgvuldig, weten te schakelen. Voor ons waren er een paar duidelijke uitgangspunten: het moest iemand zijn die bekend is met de politiek-bestuurlijke omgeving en daardoor meteen zou kunnen instappen, uit de eigen gelederen van Doe mee!, woonachtig in onze eigen gemeente en bij voorkeur een vrouw. Tja, dat laatste is om verschillende redenen niet gelukt, maar verder voldoet Maarten aan alle criteria. Wij zijn echt blij met hem. Hij heeft een mooie brede ervaring in de ambtenarij en staat ook lekker met beide benen op de grond. Precies wat we willen zien bij Doe mee! en wat de gemeente nodig heeft. Hij kan meteen aan de slag!’

Voor Maarten van Helden kwam het verzoek als een verrassing. ‘Na het vertrek van Johan dacht ik dat er misschien wel een plek in de fractie vrij kwam, waar ik als burgerraadslid voor in aanmerking zou komen. Maar Joke vroeg wat anders. Voor mij is dit heel bijzonder en maakt het de cirkel rond. Mijn vader was vroeger wethouder in Zeeuws-Vlaanderen, dus ik ken de politiek van huis uit. In mijn werkzame leven heb ik altijd aan de adviserende en beleidsvoorbereidende kant gezeten. Nu kom ik aan de andere kant van de tafel te zitten. Een wethouder en het college van B&W nemen het besluit, maken de uiteindelijke keuze. Ik vind het mooi, om vanuit die rol echt het verschil te maken voor de inwoners van Molenlanden.’

Van Helden kijkt ook uit naar de samenwerking in het college en met de raad. ‘Wat ik er van kan zien zit er een ervaren, gepokt en gemazeld college, met volgens mij ook grote onderlinge collegialiteit. Dat vind ik belangrijk. Samen sta je voor eenzelfde opdracht, het beste doen voor de inwoners. Dan moet je van elkaar op aan kunnen. Maar het allerbelangrijkste is dat ik aan de slag kan gaan voor de inwoners. Niet vanuit het gemeentehuis besturen maar de dorpen en de stad in, inwoners en ondernemers spreken, samen werken aan een nog mooier Molenlanden. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om aan de slag te gaan.

Maarten van Helden is getrouwd met Ayesha Kallan en woont al 30 jaar in Arkel.  Van Helden is ruimtelijk milieukundige en werkt als adviseur bij de provincie Utrecht aan onder meer gezonde leefomgeving, omgevingskwaliteit, klimaat-adaptatie en energietransitie.

Molenlanders: let op!

De huidige hoogspanningsverbinding van Krimpen aan den IJssel naar Geertruidenberg raakt rond 2030 vol. Daarom moet er een nieuwe verbinding komen tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. Dit betekent dat er mogelijk een hoogspanningstrace over Molenlanden komt. Er zijn een 10 tal corridors in beeld waarbinnen dit tracé gaat vallen.  Vier daarvan lopen over Molenlanden. Gemeente Molenlanden kan via een zienswijze laten weten wat zij van de voorgestelde opties vindt.  Het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat neemt de beslissing waar het hoogspanningstrace gaat lopen.
Ook inwoners van Molenlanden kunnen, voor 7 juli 2023, laten weten wat zij vinden. Maak hiervan gebruik!

De zienswijzen van de gemeente en die van de inwoners worden meegewogen in de beslissing van het ministerie.

–> gedetailleerde kaart van de mogelijke opties.

–> om te laten weten wat u ervan vindt

–> meer info op de pagina van gemeente Molenlanden

–> info van de rijksoverheid

 

 

Slagroomtaart meest populair

Fantastisch dat er  397 inwoners meededen met onze verjaardagskaarten – taarten – actie. Deelnemers konden hun favoriete taart kiezen.  En wat doe je dan met die gegevens? Daar maak je dan natuurlijk een taartdiagram van. En raad eens? Slagroom top favoriet  (44%). Chocolade (14%), redvelvet (12%), appel (15%) en cheesecake (14%) hebben ongeveer een gelijk aandeel. 2% van de inwoners koos voor glutenvrije taart.

Mag het een beetje meer zijn, college!

Naomi Kok, met 27 jaar het jongste raadslid van Doe mee!, zit ook sinds de verkiezingen van vorig jaar in de gemeenteraad. Ze is onder andere woordvoerder voor cultuur.

Door Naomi Kok

Ik kan wel stellen dat ik uitkeek naar de vervolgstap van het cultuurbeleid. Maar de pret was van korte duur want het lezen van de kaderstelling was in enkele minuten gedaan. Dat is wat onze fractie betreft erg jammer, het stuk was kort en bondig, maar leek gericht op de historie en gaat voorbij aan het toekomstperspectief van cultuur Molenlanden.

Een kaderstelling die vooral gaat over cultuurhistorie en niet over cultuur ontwikkeling is gewoon niet compleet.

Ik neem jullie graag mee langs kaders die kijken naar de toekomst voor cultuur door middel van de 4 V’s, waarbij versterken de eerste is.

Vanuit de historische verenigingen is er veel input gegeven en dit zie je dan ook terug in verschillende pijlers. Complimenten dus voor het opnemen van hun visie en duidelijke positie in het culturele landschap. Op deze manier is er zekerheid en kunnen we dit deel cultuur zeker versterken

Maar terwijl er MET de historische verenigingen gesproken, wordt OVER de jeugd/ jongeren en educatie gesproken. Maar precies zoals ik het nu zeg, er wordt OVER de jongeren gesproken. Heel jammer om te zien dat de mening van de jeugd zelf nog niet terug te lezen is.

De jeugd heeft de toekomst, eigen cultuurvisie en hier is in Molenlanden nog een slag te slaan. Betrek de jeugd bij het proces en verbreed je horizon in de cultuur van nu en de behoefte voor de jongeren om hun identiteit te ontdekken hier in de polder, waar zij opgroeien, waar ze vandaan komen en zich kunnen ontplooien.

Jeugd en educatie
Cultuurontwikkeling en aandacht voor de jeugd ontbreekt nu nog in de kaderstelling. Die verbreding is nodig. De educatie speelt daar een verbindende rol in. Op jonge leeftijd je creativiteit ontwikkelen en de mogelijkheid krijgen om op een speelse manier in aanraking komen met verschillende kunsten zorgt voor een minder hoge drempel om kunst te accepteren en koesteren. Niet alleen de jeugd is gebaat bij lokale cultuur ook volwassenen kunnen door middel van cultuur beter aansluiting vinden op de maatschappij.

 

College! Vernieuw! Verbreed die horizon. Kijk eens verder dan de mooie gevels van de monumenten. Luister naar onze inwoners en vergeet onze jongeren niet.

 

En dan rest mij nog de laatste V en dat is vernieuwen het punt waar ik graag richting het college wil zeggen: VERNIEUW! Verbreed toch eens die horizon. Kijk eens verder dan de mooie gevels van de monumenten, de cultuur die onze voorouders ons hebben meegegeven. Luister (nu) naar onze inwoners en vergeet onze jongeren niet. Communiceer met ze, zij dromen nog graag over de toekomst en willen net zoals dat bij de historische verenigingen is gedaan hun wensen delen.

Dus versterk, verbreed, verbindt en vernieuw deze kaderstelling!
Laat Molenlanden dansen, zingen, schilderen, ontdekken en vernieuwen. Bewandel en bezoek niet alleen de historische groene polderwegen en monumenten, maar omarm de volgende generatie levende cultuur.

Doe mee bestaat 5 jaar

Doe mee bestond 11 mei 5 jaar en wie jarig is trakteert. Daarom worden er de komende tijd 15.000 verjaardagskaarten bezorgd in Molenlanden. Op die kaarten staat een QR-code, als je die code scant en je gegevens achterlaat dan maak je kans op een Doe mee! taart.

Heb je de kaart (nog) niet ontvangen en  wil je toch kans maken op die taart? Dan kan dat, ga dan naar hier.

Een geweldige tijd buiten mijn comfortzone

Ze is iets langer dan een jaar gemeenteraadslid voor Doe mee!, maar ondertussen gepokt en gemazzeld in het werk: Anne Marie Mollema. Een terugblik op barbecue, kandidaatstelling, verkiezingscampagne en het uiteindelijke raadslidmaatschap. “Leuk, mooie nieuwe uitdaging, geen spijt van”

Door Anne Marie Mollema

In 2021 werd ik lid van Doe mee! Niet lang daarna had ik een afspraak met Joke. Dat was een leuk gesprek. Joke vroeg mij of ik mee wilde doen. Ik antwoordde dat ik wel wat wilde doen, maar nog moest nadenken over ‘het wat’ en dat ‘het wat‘ ook afhing in welke fase De Hoeken was. Mijn inspanningen voor De Hoeken kostten veel tijd en bovendien wilde ik niet dat ‘het wat’ niet goed zou uitpakken voor De Hoeken. Niet lang daarna ging ik naar de jaarlijkse Doe mee! barbecue, daar maakte ik kennis met andere doemee-ers en dat beviel goed.

De Hoeken leek per 1 januari 2022 klaar te zijn, ik was toe aan een nieuwe uitdaging, het thuisfront gaf instemming, dus niks stond mij in de weg om me kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap. Zogezegd, zo gedaan. Ik kwam op plek negen van de kandidatenlijst; een plek met een kans op een plekje in de raad.

Na de kandidaatstelling, kwam de verkiezingscampagne. En dan hangt ‘opeens’ je foto op A1 formaat in Hoornaar en Hoogblokland, worden er heel veel folders gedrukt met je hoofd erop, wordt er een filmpje van je gemaakt en sta je op de markt te flyeren. Allemaal best wel buiten mijn comfortzone, maar wat vond ik het een geweldige tijd!

Posters, flyers, filmpje. Allemaal best buiten mijn comfortzone, maar wat vond ik het een geweldige tijd!

De verkiezingen pakten goed uit; 8 zetels voor Doe mee! en voor mij persoonlijk wel 325 voorkeursstemmen. Dat betekende dat ik rechtstreeks in de nieuwe gemeenteraad kwam. En toen begon het pas echt.

SGP en ambtsgebed
Bij dat begin moest ik meteen een flinke hobbel nemen om in te zien dat een coalitie met daarin de SGP recht deed aan de verkiezingsuitslag en daarmee een juiste keuze was. Met het ambtsgebed, dat voorafgaand aan de raadsvergaderingen plaatsvindt – en dus officieel geen deel uitmaakt van de raadsvergadering, maar waar geen ontsnappen aan is – blijf ik moeite houden.

In een van de eerste fractievergaderingen werden de onderwerpen verdeeld onder de fractieleden. Mijn onderwerpen werden landschap, natuur en milieu en ook inclusie. Daar was ik blij mee, de biologie kwam weer -wel op een andere manier- terug in mijn leven.

Maidenspeech
Mijn maidenspeech ging echter over iets anders, namelijk over de omgevingswet. Bij de fractievergadering voorafgaand aan de commissievergadering deelde ik mijn zoektocht en worsteling met dit best wel ingewikkelde onderwerp. De fractie herkende mijn worsteling als nieuw raadslid en vond dat een groter publiek daar deelgenoot van gemaakt zou moeten worden. En zo ging mijn maidenspeech onverwachts hierover.

Is er nu al antwoord op de vraag “bijna een jaar raadslid, hoe bevalt dat?”. Bij het lezen van deze vraag realiseer ik me dat ik inderdaad al ruim een jaar raadslid ben. De tijd vliegt en als de tijd vliegt, dan heb je het naar je zin.
Ik zocht een nieuwe uitdaging, die heb ik gekregen. Ik heb veel geleerd, ik ben op plaatsen geweest waar ik anders nooit zou komen en ik heb veel nieuwe contacten opgedaan. Ik heb nagedacht en mijn inbreng kunnen geven over onderwerpen die dicht bij mij staan.

Ik heb een goed gevoel bij de sfeer in de raad, het vertrouwen en de steun vanuit de fractie en de onderlinge band die je met
elkaar krijgt.

Het was een intensief jaar; veel avonden van huis, veel leeswerk. Het was wel even zoeken naar de juiste balans. Maar gelukkig kan ik mij als ZZP’er zo druk maken als ik zelf wil en is het raadswerk daarom goed te combineren met thuis en vrijwilligerswerk.
Terugkijkend op mijn eerste jaar in de raad heb ik vooral een goed gevoel bij de sfeer in de raad, het vertrouwen en steun vanuit de fractie en de onderlinge band die je met elkaar krijgt. Voor mij persoonlijk was afgelopen jaar een verrijking en als je dan ook nog de feedback krijgt dat je bijdrage waardevol is, dan is het plaatje compleet.

Kortom: “Leuk, mooie nieuwe uitdaging, geen spijt van”.

Uren praten over € 100.000 en in 10 minuten klaar met € 3 miljoen

Dat er onderwerpen zijn waarvan iedereen gewoon weet dat het een hamerstuk wordt, maar er eerst in de commissievergadering nog uitgebreid over wordt gediscussieerd en dat we tijdens de raadsvergadering dat ook nog eens over doen in een 1e en 2e termijn en het uiteindelijk zoals iedereen al wist een hamerstuk wordt. Erik de Jong verbaast zich nog wekelijks over de politieke mores in de Molenlandse gemeenteraad.

Door Erik de Jong

Iets meer dan een jaar geleden waren we nog volop bezig voor de verkiezingscampagne. Ik zit me hardop af te vragen wie toen had kunnen bedenken dat ik een jaar later in de raad voor Doe Mee! zou zitten! Ik zeker niet, want ik heb in de aanloop van de verkiezingen bewust aangegeven niet te hoog op de lijst te willen staan, omdat ik vooral in die periode druk was met de voorbereiding van de feestweek in Noordeloos. Toch is het anders gelopen en de credits liggen vooral bij het campagneteam en de manier waarop we campagne hebben gevoerd. Lokale kandidaten vooral zichtbaar maken in hun eigen dorp en stad. Zo is het dus gekomen dat ik met voorkeursstemmen uiteindelijk in de raad ben gekomen.

Wat was mijn vader trots toen ik in de raad kwam

Wat was mijn vader trots toen ik in de raad kwam. Helaas heeft hij er niet lang van kunnen genieten. In september is hij plotseling overleden, maar ik denk nog heel veel aan hem terug en vooral aan hoe hij in het leven stond. Hij was een socialist in hart en nieren. Status had hij helemaal niets mee. Hij ergerde zich kapot aan politici die zich verheven voelde boven de rest. Iedereen is mens zei hij dan! En ik ben best trots dat hij zich als bouwvakker altijd heeft ingezet voor de sociale zaak. Hij was nauw betrokken bij de FNV en de PvdA. Dat is voor iemand die laag geschoold is zeker niet vanzelfsprekend, maar hij vond het juist belangrijk zijn stem als arbeider te laten horen.

Doe mee! maakt geen onderscheid in wie je bent, wat je achtergrond is en waar je vandaan komt! Iedereen is voor Doe mee! hetzelfde.

 

Inwoner centraal

Als ik dit zo allemaal zo opschrijf besef ik me dat ik niet veel anders in het leven sta dan mijn vader altijd heeft gestaan. En dat verklaart ook meteen waarom Doe mee! mij zo goed past. Doe mee! maakt geen onderscheid in wie je bent, wat je achtergrond is en waar je vandaan komt! Iedereen is voor Doe Mee! hetzelfde. De inwoner staat centraal en wij vinden dat het gezond verstand moet regeren. Wij hoeven ons ook niet te conformeren aan de landelijke politiek en dat maakt dat we vrij kunnen denken en onze mening kunnen geven. Mooi toch?

Het afgelopen jaar heb ik als nieuw raadslid ontzettend veel moeten leren. Maar langzaamaan begin ik door te krijgen hoe het politieke toneel werkt. Er is immers geen opleiding voor.

Wat valt mij op na bijna een jaar in de raad?

 • Dat er binnen de raad en college onderling een hele goede sfeer hangt. Ik had niet zozeer verwacht dat die vijandig zou zijn, maar ik bemerk dat iedereen probeert zich zo positief mogelijk op te stellen en dat het gezond verstand over het algemeen echt regeert in Molenlanden.
 • Dat we soms over een bedrag van €100.000 twee uur aan het steggelen zijn en iedereen zijn plasje erover wil doen en dat we soms bij onderwerpen waar €3 miljoen mee gemoeid is we in nog geen tien minuten klaar zijn.
 • Dat er onderwerpen zijn waarvan iedereen gewoon weet dat het een hamerstuk wordt, maar er eerst in de commissievergadering nog uitgebreid over wordt gediscussieerd en dat we tijdens de raadsvergadering dat ook nog eens over doen in een 1e en 2e termijn en het uiteindelijk zoals iedereen al wist een hamerstuk wordt. Zonde van de tijd, mijn inziens!
 • Dat er ongelooflijk veel afkortingen gebruikt worden. Benoem de afkortingen volledig dat scheelt mij heel veel opzoekwerk!
 • Ik vind het knap dat sommige raadsleden beginnen te praten en in tien minuten zeggen wat ik persoonlijk in 1 zin zou zeggen. Nu geef ik meteen toe dat ik geen vlotte prater ben in het debat en hier valt voor mij nog veel te leren, maar hou het vooral kort en duidelijk is mijn motto.
 • Dat er heel veel regelgeving vanuit de landelijke overheid ons als gemeente opgelegd wordt, waardoor je als gemeenteraad geen keuze meer hebt.
 • Dat we ondanks we als Doe Mee! in het college zitten als fractie alle onderwerpen heel kritisch bekijken en waar nodig van commentaar voorzien. Onze wethouders zullen het niet altijd makkelijk hebben met ons, maar dat houd iedereen scherp en dat is belangrijk.

De fractie van Doe mee! vertrekt meestal als laatste na vergaderingen (3e helft). Gezelligheid is heel belangrijk voor ons!

 • Dat ik tot nu toe weinig gemor en commentaar vanuit de samenleving hoor en dat is volgens mij een teken dat we het als college en raad tot nu toe goed doen.
 • Dat we de komende drie jaar moeten gaan werken om alle doelstellingen die we in ons verkiezingsprogramma hebben gezet te behalen. Dat zal een hele opgave zijn, maar daarom zijn we wel gekozen door de kiezer.
 • Dat we als Doe Mee! overal goed zijn vertegenwoordigd als er wat binnen de gemeente georganiseerd wordt. Als grote fractie is dat wat makkelijker, maar iedereen is betrokken en aanwezig als dat nodig is. Mooi om te zien!
 • Dat de fractie van Doe Mee! meestal als laatste vertrekt na vergaderingen (3e helft). Gezelligheid is heel belangrijk voor ons en dat stralen we zeker uit!
 • Het was voor mij ontzettend spannend hoe ik het werk als raadslid zou ervaren, maar u bent nog niet van mij af. Ik vind het leuk en inspirerend en heb er zin in om me komende jaren met volle overtuiging in te zetten voor Doe Mee!

 

 

Ga naar de bovenkant