Fractie & Wethouders2019-02-13T10:23:56+00:00

DE FRACTIE

Onze fractie bestaat uit 7 raadsleden en 2 burgersraadsleden. Een fris een energiek team dat de komende jaren de schouders eronder gaat zetten!

RAADSLEDEN

Joke Stravers
Fractievoorzitter
Participatie & Integratie
Dorps & stadsgericht werken
Buitenruimte
Camping de Put
Maatschappelijke voorzieningen en vastgoed
Dorpen
Groot-Ammers
Bleskensgraaf
Oud-Alblas
Wijngaarden

Berend Buddingh
Recreatie & Toerisme
Kinderdijk
Economie
Cultuur
Wegen waterschap
Regionale samenwerking
Dorpen
Kinderdijk
Hoornaar
Hoogblokland

Ruud den Haak
Financiën (auditcommissie)
Dienstverlening
Afvalinzameling
MeerjarenInvesteringsPlanning (MJIP)
Dorpen
Streefkerk
Nieuw-Lekkerland

Wilma de Moel
Jeugd
Openbare orde & veiligheid
Sport
Mobiliteit
Dorpen & stad
Nieuwpoort
Langerak
Noordeloos

Ruud van Rijn
Onderwijs & kinderopvang
Woningbouw
Omgevingswet
De Hoeken
Dorpen
Giessenburg
Giessen Oudekerk

Mario de Lijster
Glasvezel
Energietransitie
Mobiliteit
Monumenten
Cultureel erfgoed
Slingelandse plassen
Dorpen
Goudriaan
Ottoland
Brandwijk
Molenaarsgraaf

Curt Roth
Duurzaamheid
Zorg
Natuur & Milieu
Landschap
Dorpen
Arkel
Schelluinen

Carla Fenijn
Burgerraadslid

Jarith Verhagen
Burgerraadslid

WETHOUDERS

WETHOUDERS

DoeMee! Molenlanden is met twee wethouders vertegenwoordigd in het college van Molenlanden.

Arco Bikker
Omgeving:
– Ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken
– Ruimtelijke ordening
– Wonen
Omgevingswet
Bouw- en woningtoezicht
Afval
Recreatie & Toerisme
Werelderfgoed Kinderdijk

Johan Quik
Coördinatie projecten meerjaren investeringsprogramma
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Mobiliteit
Cultuur
Monumenten & cultureel erfgoed