DE FRACTIE

Onze fractie bestaat uit 8 raadsleden en wordt ondersteund door 3 burgerleden.

RAADSLEDEN

Joke van de Graaf
joke.vandegraaf@jouwgemeente.nl
Fractievoorzitter (lid presidium)
Samenlevingsprogramma
Maatschappelijke voorzieningen en vastgoed
Jeugd (regionaal)
Sociaal domein (Participatie en WMO)
Dorpen
Groot-Ammers
Streefkerk
Wijngaarden
Nieuw-Lekkerland

Wilma de Moel
wilma.demoel@jouwgemeente.nl

Openbare orde & veiligheid
Mobiliteit (Openbaar vervoer)
Jeugdzorg
Recreatie en toerisme
Randweg Groot-Ammers

Dorpen & stad
Nieuwpoort
Langerak
Oud-Alblas

Ruud van Rijn
ruud.vanrijn@jouwgemeente.nl
Ruimtelijke ordening
Wonen
Onderwijs & kinderopvang
De Hoeken

Dorpen
Giessenburg
Giessen Oudekerk

Naomi Kok
naomi.kok@jouwgemeente.nl

Monumenten, cultuur en erfgoed
Jongeren

Dorpen
Bleskengraaf
Molenaarsgaaf
Brandwijk

Anne Marie Mollema
annemarie.mollema@jouwgemeente.nl

Natuur, milieu en landschap
Inclusiviteit

Dorpen
Hoogblokland
Hoornaar

Erik de Jong
erik.dejong@jouwgemeente.nl

Buitenruimte
Sport

Dorpen
Noordeloos

Mario de Lijster
mario.delijster@jouwgemeente.nl

Duurzaamheid en energietransitie
Afval

Dorpen
Goudriaan
Ottoland

Bob Brokking
bob.brokking@jouwgemeente.nl

Financiën & MJIP
Economie
Kinderdijk

Dorpen
Schelluinen
Arkel
Kinderdijk

Mariska Asmus

Mariska Asmus
(Burgerraadslid)
mariska.asmus@jouwgemeente.nl

Financiën
Lid auditcommissie

Marijke van Hoorne
(Burgerraadslid)
marijke.vanhoorne@jouwgemeente.nl

Jeugdzorg

WETHOUDERS

WETHOUDERS

DoeMee! Molenlanden is met twee wethouders vertegenwoordigd in het college van Molenlanden.

Arco Bikker

Wonen
– Woningbouw
– Huisvesting nieuwkomers
– Huisvesting kwetsbare groepen
– Alternatieve woonvormen
– Huisvesting arbeidsmigranten
• Ruimtelijke Ordening
• Handhaving ruimtelijke ordening
. Afval en grondstoffen

Maarten van Helden
Bereikbaarheid
Doelgroepenvervoer
Openbare verlichting
Dorps- en Stadsgericht Werken en participatie
Coördinatie Inclusiviteit & diversiteit
Toerisme
Werelderfgoed Kinderdijk
Cultuur, monumenten en monumentaal erfgoed
Coördinatie Omgevingsvisie