DE FRACTIE

Onze fractie bestaat uit 8 raadsleden.

RAADSLEDEN

Joke van de Graaf
joke.vandegraaf@jouwgemeente.nl
Fractievoorzitter (lid presidium)
Samenlevingsprogramma
Maatschappelijke voorzieningen en vastgoed
Jeugd (regionaal)
Sociaal domein (Participatie en WMO)
Dorpen
Groot-Ammers
Streefkerk
Wijngaarden
Nieuw-Lekkerland

Berend Buddingh’
berend.buddingh@jouwgemeente.nl
Financiën & MJIP
Recreatie & Toerisme
Kinderdijk
Economie

Dorpen
Kinderdijk
Arkel

Wilma de Moel
wilma.demoel@jouwgemeente.nl

Openbare orde & veiligheid
Randweg Groot-Ammers

Dorpen & stad
Nieuwpoort
Langerak
Oud-Alblas

Ruud van Rijn
ruud.vanrijn@jouwgemeente.nl
Ruimtelijke ordening
Wonen
Onderwijs & kinderopvang

Dorpen
Giessenburg
Giessen Oudekerk
Schelluinen

Naomi Kok
naomi.kok@jouwgemeente.nl

Monumenten, cultuur en erfgoed
Jeugd en jongeren

Dorpen
Bleskengraaf
Molenaarsgaaf
Brandwijk

Anne Marie Mollema
annemarie.mollema@jouwgemeente.nl

Natuur, milieu en landschap
Inclusiviteit

Dorpen
Hoogblokland
Hoornaar

Erik de Jong
erik.dejong@jouwgemeente.nl

Buitenruimte
Sport

Dorpen
Noordeloos

Mario de Lijster
mario.delijster@jouwgemeente.nl

Duurzaamheid en energietransitie
Afval

Dorpen
Goudriaan
Ottoland

Mariska Asmus

Mariska Asmus
(Burgerraadslid)
mariska.asmus@jouwgemeente.nl

Financiën
Lid auditcommissie

WETHOUDERS

WETHOUDERS

DoeMee! Molenlanden is met twee wethouders vertegenwoordigd in het college van Molenlanden.

Arco Bikker
Wonen
– Woningbouw
– Huisvesting nieuwkomers
– Huisvesting kwetsbare groepen
– Alternatieve woonvormen
– Huisvesting arbeidsmigranten

 Ruimtelijke Ordening
Handhaving ruimtelijke ordening
Werelderfgoed Kinderdijk

Johan Quik
Bedrijvigheid
Afval en circulaire economie
•Bereikbaarheid (inclusief doelgroepenvervoer)
Openbare verlichting
Dorps- en Stadsgericht Werken
Coördinatie Inclusiviteit & diversiteit
Toerisme
Cultuur