Windturbines in Molenlanden? Je moet wel een heel goede reden hebben om ze in het polderlandschap te plaatsen.

Lees hieronder de bijdrage van Mario de Lijster in de meningsvormende commissievergadering van donderdag 23 november.

Allereerst wil ik alle betrokkenen bedanken voor de beeldvormende sessies, het onderzoekswerk en de longlist. Het heeft geleid tot een heldere, verifieerbare lijst. Dank daarvoor. Het resultaat dat er nu ligt in de vorm van het inhoudelijke raadsvoorstel is wat ons betreft van een andere orde. We kunnen daarom niet instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt.

Onze standpunten zijn namelijk nog steeds:

 1. Molenlanden is niet het win(d)gewest van Gorinchem
  Het onderzoek van Arcadis laat zien dat er nog plekken zijn in Gorinchem waar het plaatsen van windturbines mogelijk is. Maar, de inbreng van Gorkum m.b.t. het leveren van de benodigde hoeveelheid windenergie blijft onzeker en daardoor onvoldoende. Er is daarom nog steeds een gerede kans dat Molenlanden vroeg of later alle windmolens moet gaan plaatsen die eerst in Gorinchem voorzien waren. Windmolens die dan ook nog vooral de energiebehoefte van Gorinchem invullen.  Dat is geen samenwerken.
 2. Duidelijke, doeltreffende participatie
  De participatie wordt professioneel aangepakt. Daar zijn we blij mee. Maar Doe mee! wil wel heel duidelijk benadrukken dat bij de deelnemers het doel van de participatie glashelder moet zijn, welke randvoorwaarden er zijn en welke onzekerheden. Zo kan de provincie achteraf nog gebieden na participatie uitsluiten, is er nog in een aantal gevallen aanvullend onderzoek nodig en – nog belangrijker – is het helemaal niet duidelijk om hoeveel molens het gaat. Met name die onduidelijkheid over de aantallen is iets dat glashelder moet zijn om een effectieve participatie te hebben.
 3. Waarde van het landschap
  Doe mee! kent, net als de andere fracties, de waarde die het open landschap voor onze inwoners heeft. Een  open landschap, onderdeel van het Groene Hart, waarvan de grenzen al vervagen door woningbouw en bedrijventerreinen. Als je daar windturbines wil plaatsen moet je daar wel heel erg goede redenen voor hebben. Zoals maandag een inwoonster nog zei: “ In ons dorp hebben we niks: geen winkel, geen dokter. Helemaal niks. Maar we hebben wel onze ruimte en het uitzicht. Neem ons dat niet af”
  ”Doe mee! wil dan ook voor het onderdeel “landschap” voldoende ruimte in de participatie. Los van wat provincie of rijk wenselijk achten, willen wij de inwoners hierover aan het woord laten.

Naast deze standpunten is er een onderwerp dat alleen in de voetnoot van het raadsvoorstel wordt vermeld en toch een centrale plaats in de discussie verdient; De energiebehoefte van onze inwoners en bedrijven

Dat plaats ons voor een groot dilemma: aan de ene kant de drie genoemde standpunten en aan de andere kant de energiezekerheid voor inwoners en bedrijven in Molenlanden.
Want die energiezekerheid, dat is waarom we dit doen. Het zekerstellen dat we de enorme groei in elektriciteitsvraag (door elektrisch rijden, warmtepompen en elektrificatie van onze bedrijven) duurzaam aankunnen.
Het is al 5 voor 12. Niets doen is geen optie. En afwachten ook niet.
Dus, u merkt dat Doe mee! realiteitszin heeft:  Kunnen we nog wel wachten op Gorinchem?.

Er zijn veel vlaggen voor vrede

De afgelopen dagen is er veel aandacht geweest voor de vreselijke situatie in Israël en de Gazastrook. Veel overheden, bedrijven en inwoners laten vlaggen wapperen om hun medeleven te tonen. En ook dat is inmiddels een eigen onderwerp geworden. De voorpagina in de dagbladen van vandaag gingen over die vlag. Hoe Nederland worstelt met het Gaza conflict. De ene instantie hijst de Israëlische vlag, de ander de vredesvlag en weer een ander de Nederlandse vlag, al dan niet halfstok.

Voor wie laat je die vlag wapperen en wat wil je ermee bereiken? Dat is veelal de vraag die in de media verschillend beantwoord wordt. Wat Doe mee! betreft laat een vlag iedereen zien dat we solidair zijn met de slachtoffers en dat we kiezen voor vrede. Want gelukkig kunnen we in Nederland in vrijheid kiezen welke vlag we willen hijsen. De blauwe vredesvlag met duif drukt dat wat ons betreft prima uit. En vind jij een ander symbool of actie beter? Die keuze is aan jou, zolang hij jouw boodschap maar overbrengt aan de getroffenen in dit vreselijke conflict.

Ruud van Rijn helpt inwoners De Groene Wei met verlicht voetpad

Inwoners en bezoekers van het woon-zorgcomplex De Groene Wei in Giessenburg bedankten Ruud persoonlijk voor zijn inzet om het wandelpad tussen het centrum van Giessenburg en De Groene Wei in Giessenburg te verlichten.

Er lag al een mooi voetpad, waarmee de inwoners van De Groene Wei veilig naar het centrum van Giessenburg konden komen. Alleen was het voetpad na zonsondergang aardedonker en was er zo van die veiligheid geen sprake meer.

De inwoners en bezoekers van De Groene Wei stapten op Ruud af, toen hij met Doe mee! Molenlanden op de zaterdagse markt in Giessenburg stond. Om te vragen wat de mogelijkheden waren om het voetpad te verlichten. Ruud stelde als raadslid van gemeente Molenlanden politieke vragen aan het college en zo kwam het idee om het voetpad te verlichten met lantaarns en zonnecellen.

Inmiddels staan er 2 lantaarns. Het persoonlijke bedankje gaf Ruud weer door aan Gemeente Molenlanden. Zelf bleef er bescheiden bij: “Als je de mogelijkheid hebt om te helpen, dan doe je dat toch gewoon. Dit is waarmee je als raadslid het verschil kunt maken. Het zijn juist de dingen dichtbij huis, die voor inwoners belangrijk zijn. “

Maarten van Helden nieuwe wethouder Doe mee! Molenlanden

Maarten van Helden is de beoogd nieuwe wethouder voor Doe mee! De 57-jarige Arkelaar is nu nog beleidsadviseur bij de provincie Utrecht en burgerraadslid Doe mee! Formeel zal de fractie van Doe mee! hem in september als de opvolger van de vertrokken Johan Quik voordragen.

Fractievoorzitter Joke van de Graaf is blij dat er op korte termijn een goede kandidaat is gevonden. ‘Het afscheid van Johan kwam onverwachts en dan moet je als fractie en partij snel, maar vooral zorgvuldig, weten te schakelen. Voor ons waren er een paar duidelijke uitgangspunten: het moest iemand zijn die bekend is met de politiek-bestuurlijke omgeving en daardoor meteen zou kunnen instappen, uit de eigen gelederen van Doe mee!, woonachtig in onze eigen gemeente en bij voorkeur een vrouw. Tja, dat laatste is om verschillende redenen niet gelukt, maar verder voldoet Maarten aan alle criteria. Wij zijn echt blij met hem. Hij heeft een mooie brede ervaring in de ambtenarij en staat ook lekker met beide benen op de grond. Precies wat we willen zien bij Doe mee! en wat de gemeente nodig heeft. Hij kan meteen aan de slag!’

Voor Maarten van Helden kwam het verzoek als een verrassing. ‘Na het vertrek van Johan dacht ik dat er misschien wel een plek in de fractie vrij kwam, waar ik als burgerraadslid voor in aanmerking zou komen. Maar Joke vroeg wat anders. Voor mij is dit heel bijzonder en maakt het de cirkel rond. Mijn vader was vroeger wethouder in Zeeuws-Vlaanderen, dus ik ken de politiek van huis uit. In mijn werkzame leven heb ik altijd aan de adviserende en beleidsvoorbereidende kant gezeten. Nu kom ik aan de andere kant van de tafel te zitten. Een wethouder en het college van B&W nemen het besluit, maken de uiteindelijke keuze. Ik vind het mooi, om vanuit die rol echt het verschil te maken voor de inwoners van Molenlanden.’

Van Helden kijkt ook uit naar de samenwerking in het college en met de raad. ‘Wat ik er van kan zien zit er een ervaren, gepokt en gemazeld college, met volgens mij ook grote onderlinge collegialiteit. Dat vind ik belangrijk. Samen sta je voor eenzelfde opdracht, het beste doen voor de inwoners. Dan moet je van elkaar op aan kunnen. Maar het allerbelangrijkste is dat ik aan de slag kan gaan voor de inwoners. Niet vanuit het gemeentehuis besturen maar de dorpen en de stad in, inwoners en ondernemers spreken, samen werken aan een nog mooier Molenlanden. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om aan de slag te gaan.

Maarten van Helden is getrouwd met Ayesha Kallan en woont al 30 jaar in Arkel.  Van Helden is ruimtelijk milieukundige en werkt als adviseur bij de provincie Utrecht aan onder meer gezonde leefomgeving, omgevingskwaliteit, klimaat-adaptatie en energietransitie.

Molenlanders: let op!

De huidige hoogspanningsverbinding van Krimpen aan den IJssel naar Geertruidenberg raakt rond 2030 vol. Daarom moet er een nieuwe verbinding komen tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. Dit betekent dat er mogelijk een hoogspanningstrace over Molenlanden komt. Er zijn een 10 tal corridors in beeld waarbinnen dit tracé gaat vallen.  Vier daarvan lopen over Molenlanden. Gemeente Molenlanden kan via een zienswijze laten weten wat zij van de voorgestelde opties vindt.  Het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat neemt de beslissing waar het hoogspanningstrace gaat lopen.
Ook inwoners van Molenlanden kunnen, voor 7 juli 2023, laten weten wat zij vinden. Maak hiervan gebruik!

De zienswijzen van de gemeente en die van de inwoners worden meegewogen in de beslissing van het ministerie.

–> gedetailleerde kaart van de mogelijke opties.

–> om te laten weten wat u ervan vindt

–> meer info op de pagina van gemeente Molenlanden

–> info van de rijksoverheid

 

 

Slagroomtaart meest populair

Fantastisch dat er  397 inwoners meededen met onze verjaardagskaarten – taarten – actie. Deelnemers konden hun favoriete taart kiezen.  En wat doe je dan met die gegevens? Daar maak je dan natuurlijk een taartdiagram van. En raad eens? Slagroom top favoriet  (44%). Chocolade (14%), redvelvet (12%), appel (15%) en cheesecake (14%) hebben ongeveer een gelijk aandeel. 2% van de inwoners koos voor glutenvrije taart.

Doe mee bestaat 5 jaar

Doe mee bestond 11 mei 5 jaar en wie jarig is trakteert. Daarom worden er de komende tijd 15.000 verjaardagskaarten bezorgd in Molenlanden. Op die kaarten staat een QR-code, als je die code scant en je gegevens achterlaat dan maak je kans op een Doe mee! taart.

Heb je de kaart (nog) niet ontvangen en  wil je toch kans maken op die taart? Dan kan dat, ga dan naar hier.

Doe Mee! komt naar Nieuw-Lekkerland

Doe mee! zoekt jullie op.

Donderdag 2 februari vergadert de fractie van Doe mee! in Nieuw-Lekkerland over onderwerpen die op de agenda staan van de komende raadsvergadering. Een mooie gelegenheid om vooraf daaraan met elkaar- inwoners van Nieuw-Lekkerland en raadsleden van Doe mee!- in gesprek te gaan over actuele onderwerpen.
Iedereen is van harte welkom op donderdag 2 februari van 19.30 tot 20.30 in het gebouw van IJsclub De Molenhoek, Vletstraat 9 2957 GH Nieuw-Lekkerland.

 

Nieuwjaarsreceptie Doe mee! op vrijdag 20 januari

Het bestuur en de fractie van Doe mee! Molenlanden nodigen jou uit om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Dat kan op vrijdag 20 januari vanaf 20.30 uur in De Lingehof in Arkel.

Dit is ook het moment, waarop de inwoners van Molenlanden afscheid kunnen nemen van Berend Buddingh’. Hij verlaat de gemeenteraad later deze maand.

Berend was fractievoorzitter van Doe mee! vanaf 2019 in een duo met Joke van der Graaf. Samen met Ruud den Haak en Eric Spaans nam hij in 2018 het initiatief voor de oprichting van Doe mee! Molenlanden. Hij was vooral het lokale politieke gezicht van Arkel.

Berend stopt als gemeenteraadslid

Verklaring Berend Buddingh’ over vertrek uit gemeenteraad.  

“Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar werd Doe mee! Molenlanden opnieuw de grootste partij. We haalden als partij liefst 6728 stemmen, daarvan haalde ik er zelf 583. In Arkel haalden we 60% van de stemmen op. Extreem. Dat waren 862 stemmen. Van die 862 personen stemden 422 mensen op mij persoonlijk. Als je dan besluit om te stoppen met je gemeenteraadswerk, daar waar je voor gekozen bent, dan heb je wat uit te leggen. Zeker als je dat sneller doet dan verwacht. Toch is het zo. Vandaar deze verklaring.

Ik heb kort na de zomer besloten om te stoppen met mijn raadswerk. Per 1 januari aanstaande. De combinatie met mijn werk als bestuurder van Libréon, onderwijsstichting voor voortgezet onderwijs, is niet langer vol te houden. Bij Libréon staan we voor een paar grote opgaven, waar ik als eindverantwoordelijke, mijn volledige aandacht bij moet hebben. Om daarnaast ook nog actief betrokken te zijn bij het gemeenteraadswerk is dan niet goed te doen. Ook raadswerk vraagt om volledige inzet.

In mijn uiteindelijke besluit heeft meegespeeld dat we bij Doe mee! Molenlanden de weelde hebben van sterke kandidaten die klaar staan om het stokje over te nemen. Natuurlijk, had ik ervoor kunnen kiezen om te blijven zitten en een beetje op de achtergrond mee te doen, we hebben tenslotte een fractie van acht personen. Maar dat pluche kleven, want zo zie ik het toch, is niet aan mij besteed. Dat gaan we niet doen.

Mijn opvolger in de gemeenteraad is Bob Brokking. Bob woont in Schelluinen, maar is een geboren en getogen Arkelaar. Bob zal begin januari het stokje formeel overnemen en heeft er heel veel zin in. Daarnaast wordt Maarten van Helden uit Arkel burgerraadslid. Een burgerraadslid maakt deel uit van de fractie en mag ook bij bepaalde vergaderingen het woord voeren.

Ik blijf natuurlijk ook gewoon bij Doe mee! Alleen niet meer in de gemeenteraad. Maar we zullen elkaar ongetwijfeld blijven ontmoeten op een markt, voor een supermarkt, langs het voetbalveld of gewoon op straat. En je kunt nog altijd bij me terecht. Waarmee dan ook. We gaan elkaar ongetwijfeld zien en spreken.

Tot je dienst!

Berend Buddingh’

Ga naar de bovenkant