Vereniging2019-03-03T08:42:25+00:00

Wij zijn een nieuwe beweging die krachten bundelt en open staat voor iedereen die dat wil en kan. We zijn ook modern en lokaal, van en voor de mensen uit de dorpen en kernen.

Doe mee! Molenlanden

Onze vereniging is opgericht op 11 mei 2018 en kent sindsdien de volgende bestuursleden:

Voorzitter Kees de Bruijn
Secretaris Chris den Haak; correspondentieadres: Putstraat 2, 2959 CA Streefkerk
Penningmeester Dick de Wit

Begin 2019 wordt door de leden een nieuw bestuur gekozen. Iedereen die dan lid is, kan zich hiervoor bij de secretaris per email ([email protected]) als kandidaat opgeven. Bestuursleden werken pro deo.

Wij bewegen ons in het publieke domein en daarom hechten wij aan transparantie. Wilt u meer weten hoe wij als Doe mee! Molenlanden onze vereniging hebben georganiseerd, klik dan op één van de volgende documenten:

Statuten Doe mee! Molenlanden
Beleidsplan Doe mee! Molenlanden (v1.2)
Huishoudelijk reglement DoeMee! Molenlanden
Jaarverslag en financiële verantwoording
Het eerste boekjaar van Doe mee! Molenlanden eindigt pas op 31 december 2018. De door de ALV goed te keuren financiële verantwoording over 2018 zal omstreeks  1 mei 2019 worden gepubliceerd.

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Als belangstellende is dat gratis. Wilt u echter kunnen meebeslissen, bestuurslid worden, of heeft u politieke ambities dan is aan het lidmaatschap een jaarlijkse contributie van €25 verbonden. Jeugdleden tot en met 24 jaar hebben alle rechten, maar zijn vrijgesteld van deze betalingsverplichting. Wilt u ons (alleen) financieel steunen, dan kan dat natuurlijk altijd. Met ingang van 5-11-2018 is aan onze vereniging de ANBI-status toegekend; uw gift en contributie zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Bankrekening: NL06 RBRB 0706 6330 91 tnv: DOE MEE MOLENLANDEN
KvK nummer: 71639489
RSIN/Fiscaal nr: 858792941

Meld je aan en Doe mee