Wij zijn een nieuwe beweging die krachten bundelt en open staat voor iedereen die dat wil en kan. We zijn modern en lokaal, van en voor de mensen uit de dorpen en kernen.

Doe mee! Molenlanden

Onze vereniging is opgericht op 11 mei 2018 en heeft sindsdien gewerkt met een interim bestuur bestaande uit de bestuursleden van de oprichtende partijen. Echter vanaf 24 mei 2019 hebben onze leden in een Algemene Leden Vergadering een nieuw en definitief bestuur gekozen, dat is samengesteld uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter: Jan van Heukelum
Secretaris: Chris den Haak; correspondentieadres: Putstraat 2, 2959 CA. Streefkerk
Penningmeester: Dick de Wit
en de algemene bestuursleden: Cees Heiden en Adrie Beumken

Bestuursleden werken pro deo.

Wij bewegen ons in het publieke domein en daarom hechten wij aan transparantie. Wilt u meer weten hoe wij als Doe mee! Molenlanden onze vereniging hebben georganiseerd, klik dan op één van de volgende documenten:

Statuten
Beleidsplan
Huishoudelijk reglement
Jaarrekening
Privacybeleid
Standaard publicatieplicht ANBI algemeen 2022

De jaarrekening 2022 is op 18 april 2023 akkoord bevonden door onze Kascontrolecommissie bestaande uit de leden Marijke van Hoorne en Berend Buddingh en is nu gepubliceerd onder voorbehoud van de nog door de aanstaande ALV te verlenen finale décharge voor het in 2022 gevoerde financieel beleid.

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Als belangstellende is dat gratis. Wilt u echter kunnen meebeslissen, bestuurslid worden, of heeft u politieke ambities dan is aan het lidmaatschap een jaarlijkse contributie van €25 verbonden. Jeugdleden tot en met 24 jaar hebben alle rechten, maar zijn vrijgesteld van deze betalingsverplichting. Wilt u ons (alleen) financieel steunen, dan kan dat natuurlijk altijd. Met ingang van 5-11-2018 is aan onze vereniging de ANBI-status toegekend; uw gift en contributie zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Bankrekening: NL06 RBRB 0706 6330 91 tnv: DOE MEE MOLENLANDEN
KvK nummer: 71639489
RSIN/Fiscaal nr: 858792941

Meld je aan en Doe mee!