Halverwege januari stuurde Marian de Groot- de Ruiter een bericht naar de fractie Doe mee! Molenlanden. Zij maakte zich zorgen omtrent de veiligheid bij de kruising van de Heideweg met de Damseweg te Giessenburg.

Een drietal jaar geleden is langs de Damseweg een nieuw fietspad aangelegd. Dit om met name de (schoolgaande) fietsers een veilige route te bieden. Echter op de hiervoor genoemde kruising ontstond in de donkere tijden een onveilige situatie. De kruising is zeer matig verlicht. Er staat een lantaarnpaal aan de overkant van de kruising die het fietspad niet belicht. Als je met de auto van de Heideweg komt, dien je wel voorrang te geven aan de fietsers die van rechts komen.

Na de melding van Marian de Groot- de Ruiter heeft ons raadslid Ruud van Rijn contact met haar gezocht en is meteen ‘s avonds naar de bewuste kruising gereden. Veel tijd was er niet voor nodig om te constateren dat dit geen veilige situatie is. ‘s Avonds heeft van Rijn een mail gestuurd naar wethouder Quick om de situatie aan te kaarten. Hij heeft vervolgens contact opgenomen met de ambtenaar, die dit in zijn portefeuille heeft, en na twee weken is er afspraak gemaakt met Marian om samen met iemand van de provincie ter plekke te gaan kijken.

De conclusie bleef onveranderd: het is een onveilige situatie die aangepakt dient te worden. Na 6 weken weken hebben we de toezegging gekregen dat er twee extra lantaarnpalen geplaatst zullen gaan worden bij de betreffende kruising.Marian is blij met het resultaat en met name ook met de snelle manier van handelen. Zij had het probleem een jaar geleden ook aangekaart bij voormalige gemeente Giessenlanden, maar heeft daar nooit antwoord op gekregen.

Ook wij van Doe mee! Molenlanden danken de wethouder en betrokken ambtenaren voor het snel oppakken van dit dossier. Dit is ook de handelswijze en politiek die fractie Doe mee! Molenlanden graag ziet: Dicht bij haar inwoners en kijken naar mogelijkheden om knelpunten op te lossen. En daar vervolgens geen jaren over heen laten gaan!