Ja, Doe mee! maakt een draai over het raadsvoorstel Windmolen …. Zo noemen we dat meestal in de politiek als een partij een ander standpunt inneemt als de vorige keer of als de vorige keer aangekondigd. Je zou het ook een vernieuwd standpunt op basis van gewijzigd inzicht kunnen noemen, maar in de afrekencultuur die de politiek soms is, noemen we het meestal ‘draaien’. En dan kun je als nieuwe politieke partij die het graag anders doet, maar beter zelf zeggen dan dat anderen dat voor je doen.
Maar waarom heeft Doe mee! haar standpunt gewijzigd?
Jazeker, naar aanleiding van de meningvormende avond en de daar ingebrachte argumenten hebben wij onze wethouder nog maar eens uitgenodigd om zijn standpunt nogmaals toe te lichten. Ook hebben wij coalitiepartij CDA, laten we er helder over zijn, nogmaals hun argumenten naar voren laten brengen. Dat heet geen achterkamertjes-politiek overigens, maar is het toelaten van twijfel om te komen tot een beter besluit.
Waarom kan Doe mee! nu toch voor dit voorstel stemmen?
  1. Er is sprake van een ruilverkavelingsweg. De misschien wel belangrijkste voorwaarde uit het Molenwaards kookboek. Dus dat kon en kan geen belemmering zijn.
  2. Er is echter geen sprake van een agrarisch bedrijf, wat een tweede voorwaarde is. We zat hier voor de bestemmingswijziging een agrarisch bedrijf, maar de precedentwerking naar andere locaties blijft beperkt tot locaties aan de ruilverkavelingsweg. Windmolens van dit formaat blijven, linksom of rechtsom, dus alleen mogelijk aan ruilverkavelingswegen. Een groot verschil ten opzichte van de windmolens aan de …. waar geen sprake was van een ruilverkavelingsweg en dus bij instemming de deur open zou worden gezet naar alle buitenwegen binnen Molenlanden.
  3. Het is niet voor het eerst dat wij als raad en wij als partij een bestemmingswijziging conform art zoveel mogelijk maken. Dat doen we bijna maandelijks. De initiatiefnemer is daarbij ook nog niet begonnen, de molens staan er nog niet, alles loopt confrorm de regels.
  4. En hoe zit het dan met de duidelijkheid naar de inwoners toe? Mag nu opeens alles? Is Doe mee! nu opeens de soepelheid zelve geworden? Kan alles voortaan. Nee zeker niet. Ook dit voorstel gaat namelijk langs de raad. Ook dit voorstel volgt de procedure. Belangrijkste uitgangspunt voor iedereen die een windmolen wil plaatsen is: alleen aan de ruilverkavelingsweg is dit mogelijk. Glashelder. En zeker, wellicht waren we twee weken ook consequent en glashelder, maar misschien ook wel iets te stellig. Maar daarom mag je je ook laten overtuigen door anderen.
  5. En ja, wij roepen de wethouder op om snel te komen tot gewijzigd beleid. Kijk naar de afspraken zoals ze er nu liggen, kijk of er verruiming mogelijk is en zorg ervoor dat dit rond de zomer duidelijk is en als mogelijk voorstel in de raad ligt. Want noch Doe mee! noch de andere partijen denken wij, zitten er op te wachten om maandelijks een afweging te moeten maken over wel of niet windmolens in Molenlanden.