Bijdrage van Ruud van Rijn over de Woonvisie Molenlanden, dinsdag 13 oktober 2020.

‘Bij de start van dit college is er een rondgang geweest in alle dorpen en Nieuwpoort.

Met als doel input op te halen voor ons samenlevingsprogramma. In welke kern we ook kwamen Wonen werd prominent genoemd. Er werden voorbeelden genoemd zoals de jeugd verlaat onze dorpen, een roep om betaalbare woningen en voor ouderen zijn er geen woningen, kortom, men wil huizen, huizen, huizen.

Daarom wordt en werd er door velen uitgekeken naar de woonvisie. Met belangstelling hebben we het stuk gelezen. Het is gebaseerd op een zeer uitgebreid onderzoek, waarbij er ook gekeken is naar ontwikkelingen en behoeften per kern. Dat waarderen we, omdat elke kern zo haar eigen woonbehoefte heeft. Complimenten voor het stuk!

Complimenten

Ook complimenten ten aanzien voor het complete beeld. Verschillende thema’s komen naar voren en geen doelgroep wordt hierbij, volgens Doe mee!, over het hoofd gezien. Ook fijn dat er gekeken is naar het leefbaar en vitaal houden van de kernen. Het één

heeft uiteraard veel te maken met het ander. Complimenten ook aan de wethouder die nu een visie voor de komende 10 jaar neerlegt, maar ook voor het verder oppakken van plannen die er al lagen. Er wordt weer gebouwd in Molenlanden. Kijk naar Nieuw Lekkerland, Langerak, Hoornaar en zelfs in Giessenburg krijgt men het geluid van heien weer te horen!

Woningbouwversneller

Nog even een paar specifieke punten:

We zijn enthousiast over de woningbouwversneller! We vinden dit een goed plan.

Wonen blijft een terugkerende kernvraag en prima als we daarin willen faciliteren

en investeren.

Hoe gaan we om met de sociale woningbouw? 42% van de woningen in de sociale

sector raken we niet kwijt aan de eigen inwoners. Waarom moeten er dan toch

nog 225 woningen bij in deze sector? En zijn dit alleen levensloopbestendige

woningen voor ouderen? Gaan de corporaties aan sloop/nieuwbouw doen? Gaan

ze verkopen? Doe mee! is niet overtuigd van de noodzaak tot meer sociale

woningbouw. Toon dus die noodzaak aan.

Woonwagenkamp Arkel

Doe mee! is blij met de beëindiging van het landelijk uitsterfbeleid betreffende

woonwagenkampen. Daarmee is de toekomst van ons Woonwagenkamp Arkel

gegarandeerd. Woonwagenkampen komen vaak negatief in het nieuws . Echter

het woonwagenkamp Arkel en de families Assendorp en Van Dooren horen thuis in dit dorp. Mooi dus dat dit de gemeente de mogelijkheid biedt tot uitbreiding. Pak dit

voortvarend op. Uit een kleine peiling van de heer Piet Assendorp op facebook

blijkt dat ook het dorp achter zo’n voorstel staat.

Positief zijn we dat betaalbaarheid in de sociale sector boven duurzaamheid gaat.

Duurzaamheid is niet aan de elite-gebonden, duurzaamheid is wel makkelijker

voor de betere inkomens. Dus daar ligt een opdracht voor corporaties die niet

zomaar afgeschoven mag worden op de huurders.

Tinyhouses

In de visie wordt positief gesproken over Tinyhouses. Prima, we blijven dit wel

kritisch volgen en we zijn straks benieuwd naar de evaluatie. Het is nu nog te

vroeg maar straks willen wel weten welke groep vestigt zich nu in zo’n tiny house

en waar komen die mensen vandaan.

Per kern is er gekeken wat er gerealiseerd dient te worden de komende 10 jaar.

Daarbij worden type woningen genoemd en verschillende doelgroepen. Wij als

Doe mee! vinden dat een uitstekend uitgangspunt. Wij zijn echter benieuwd naar de volgende stap. Nu we dit hebben geconstateerd wat wordt er daadwerkelijk gerealiseerd, welke stappen worden hiervoor vervolgens gezet en welk stappenplan hoort daarbij?

Maar in zijn geheel kunnen wij niet anders dan herhalen: wethouder Bikker, u bent goed bezig, houd het tempo erin!’