Op 20 april j.l. heeft de raad “Het lokaal actieprogramma aanpak laaggeletterdheid en bibliotheekwerk” vastgesteld. Veel was al in onze nieuwe gemeente geharmoniseerd, echter nog niet het bibliotheekwerk.

Ongeveer een half jaar geleden stond dit onderwerp ook geagendeerd. De visie 20-24 met de titel die ons wel aansprak “Iedereen kan meedoen”, leverde echter nog heel wat vragen op. De wethouder werd verzocht naar de raad terug te komen met een steviger stuk, waarbij ook gericht gekeken werd naar laaggeletterdheid. Dit stuk is nu besproken in de raad van april j.l. en vastgesteld.

Het belang van goed bibliotheeknetwerk

Voor Doe mee! Molenlanden is de bibliotheek een onmisbare voorziening voor onze gemeente. Trouwens, we hebben als gemeente ook een wettelijk verplichting aangaande het bibliotheekwerk. Iedere inwoner van Nederland heeft namelijk recht om gebruik te maken van de openbare bibliotheek. De overheid vindt het daarbij belangrijk dat de openbare bibliotheek een plek is waar:

  • mensen informatie kunnen vinden;
  • mensen kunnen lezen en leren;
  • mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in discussie kunnen gaan;
  • mensen kennismaken met kunst en cultuur.

De bibliotheek levert daarnaast een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid te bestrijden. Of door ervoor te zorgen dat mensen meer kunnen en/of gaan lezen. Ook stopt leren niet na de afronding van het onderwijs, maar gaat het een leven lang door. Daar levert de bibliotheek ook een bijdrage aan. De overheid heeft een rol bij het toegankelijk maken van bronnen en informatie via de openbare bibliotheek.

Het zijn taken en doelen die aansluiten bij de doelstellingen van Doe mee! waarbij een ieder recht heeft om gebruik te maken van deze voorziening en het sluit ook aan bij de inclusieve samenleving waar we voorstaan. Alle voorzieningen zijn er voor alle inwoners. Dat kan dus betekenen dat er letterlijk en figuurlijk drempels moeten worden weggenomen.

Vier speerpunten

In het nieuwe bibliotheekbeleid komen 4 speerpunten naar voren:

  • Taalbevordering voor baby’s en peuters
  • Taalbevordering kinderen 4 -12 jaar
  • Leesbevordering 12- 16 jaar
  • Voorkomen en aanpak laaggeletterdheid 16 jaar en ouder.

Zo zal onder andere “Boekstart” voor alle aanbieders van kinderopvang in Molenlanden worden uitgerold en krijgen de afhaalpunten Giessenburg en Arkel een wisselcollectie voor 0 tot 4 jarigen.

Daarnaast worden er veel activiteiten benoemd om laaggeletterdheid tegen te gaan, b.v. taalactiviteiten in een taalcafé (Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland) en inzet van een “Taalpunt”  waarbij mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, zich kunnen melden voor informatie en persoonlijk advies.

 

Bibliotheek in Noordeloos en meer

Door snel in te spelen op de motie Asscher, kon Molenlanden een beroep doen op extra gelden vanuit het rijk ten behoeve van het bibliotheekwerk. Daarbij ging het met name om de kleine kernen waar geen bieb aanwezig was. Dankzij deze subsidie is er nu een servicepunt in Noordeloos.

In het aangenomen voorstel wordt er ook een wisselcollectie gezet in de dorpskamer van Giessenburg. Wellicht gaat dit ook gebeuren in Arkel.

 

Op alle scholen Bieb op School

Alle scholen waar geen bibliotheek is, kunnen verder rekenen op de “Bieb op school”. Op die scholen staat een wisselcollectie en verzorgt Bibliotheek AanZet educatieve ondersteuning. Iets wat in Giessenlanden al werd toegepast, wordt nu ook uitgerold naar de scholen van voormalig gemeente Molenwaard.

Quik is nog niet klaar

Met het aangenomen voorstel kan Molenlanden weer een tijd vooruit betreffende het bibliotheekwerk. Maar onze wethouder Johan Quik lijkt nog niet klaar. Nog dit jaar is het de bedoeling dat we als raad verder praten over hoe we de toekomst zien van het bibliotheekwerk in Molenlanden. Na deze eerste stap dit voorjaar, gloort er nog meer perspectief voor de bibliotheek in Molenlanden. Een goede zet van onze wethouder, want je zou het soms bijna vergeten in de lokale politiek, maar samenleven is meer dan alleen huizen bouwen.

Ruud van Rijn