Op woensdag 2 januari was het zover, de nieuwe gemeenteraad van Molenlanden werd geïnstalleerd. Tijdens deze feestelijke vergadering werd onze nieuw 7-koppige fractie geïnstalleerd nadat zij de eed of de belofte hadden afgelegd. Later tijdens deze vergadering werden ook de wethouders benoemd. Voor DoeMee! gaan Arco Bikker en Johan Quik aan de slag.

De komende periode heeft het college de opdracht meegekregen om het coalitieakkoord te vertalen naar een samenlevingsagenda. Een traject dat het college met zowel de raad als de samenleving moet gaan vormgeven. Kortom, we gaan het anders doen!