#8miljoen & de bibliotheken in Molenlanden

 

Vlak voor de zomervakantie werd in de gemeenteraad de kadernota besproken: welke richting gaan we op in 2021 en later. Vele onderwerpen kwamen naar voren in deze nota. Ook werd besproken hoe de bibliotheekvoorzieningen eruit zouden moeten komen te zien het komende jaar. Een echte visie was er nog niet, maar wel concrete voorstellen. Ruud van Rijn legt nog eens uit hoe het nu precies zit. En vooral ook waar de pijn zit.

Vanuit de raad werden er vragen gesteld omtrent dit onderwerp. Opvallend was dat twee fracties aandacht vroegen voor de bibliotheekvoorzieningen in het voormalige Molenwaard. Blijkbaar ontbreekt het historisch besef bij deze fracties of hebben zij onvoldoende inzicht hoe de bibliotheekvoorzieningen eruit zien in heel Molenlanden.

Voor de duidelijkheid nog maar even schetsen hoe de situatie nu is.

Voormalig Molenwaard

In het voormalige Molenwaard zijn vier servicepunten. Deze servicepunten worden aangestuurd door bibliotheek AanZet en bemand door vrijwilligers. In deze vier vestigingen kunnen materialen worden afgehaald die gereserveerd zijn. Daarnaast hebben deze vestigingen een collectie staan. Deze collectie rouleert en wordt regelmatig aangevuld en gesaneerd door AanZet.

Voormalig Giessenlanden

In het voormalige Giessenlanden zijn vijf jaar geleden de twee vaste servicepunten (Arkel en Giessenburg) wegbezuinigd.

Dankzij de inzet van de dorpsraden uit de genoemde kernen is er gelukkig nog wel wat overgebleven, namelijk 2 afhaalpunten: één in Arkel en één in Giessenburg. Bij deze punten kunnen dus gereserveerde materialen worden afgehaald, maar zij beschikken niet over een eigen collectie. Wel staan er nog wat boeken, overgebleven uit de ruime collecties die aanwezig waren en zo af en toe komen er wat nieuwe boeken bij. Er is echter geen uitleensysteem.

Daarnaast is er in voormalig Giessenlanden een samenwerking met de scholen en AanZet. Op scholen zijn er collecties kinderboeken die geleend kunnen worden door de kinderen die automatisch allemaal lid zijn van AanZet.

Noordeloos

Het afgelopen jaar heeft Molenlanden subsidiegeld aangevraagd bij het ministerie in verband met de zogenaamde witte vlekken in Nederland. Deze aanvraag is gehonoreerd, zodat er geld is voor de komende drie jaar om een mini servicepunt op te richten in Noordeloos.

Kortom, kijkend naar de subsidiegelden die we als gemeente Molenlanden uitkeren aan de bibliotheekvoorzieningen, gaat ongeveer 75% naar de voormalige gemeente Molenwaard en een kwart naar de voormalige gemeente Giessenlanden. Vandaar mijn verbazing dat er er aandacht gevraagd werd voor de bibliotheekvoorzieningen in het voormalige Molenwaard.

Betrokkenheid gemeenteraad

Dankzij het initiatief van onze Doe Mee! fractie is er bij de raadsvergadering, waar de kaderstelling werd besproken, een motie aangenomen waarin gevraagd werd om de gemeenteraad meer te betrekken bij de visievorming van de bibliotheekvoorzieningen.

De raad zal in het najaar van 2020 gevraagd worden om haar mening betreffende de bibliotheekvoorzieningen in Molenlanden.

Duidelijk voor ons is dat er goed gekeken moet worden naar de harmonisatie wat betreft dit onderwerp. En laat ik maar vast een schot voor de boeg plaatsen: een servicepunt  dien je te vestigen in de grootste kernen van onze gemeente. Zo kunnen jongeren en de vergrijzende bevolking hiervan optimaal gebruik maken.

#8miljoen

Verder blijft het  natuurlijk pijnlijk dat 5 jaar geleden de voormalige gemeente Giessenlanden 8 miljoen euro uitleent aan de voormalige gemeente Molenwaard. Vervolgens werd in Molenwaard een vierde bibliotheekvestiging geopend en tegelijkertijd gingen de deuren in Giessenburg en Arkel dicht.

Ruud van Rijn

Fractielid Doe mee! Molanden