Over Anne Marie Mollema

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Anne Marie Mollema has created 19 blog entries.

Bijdrage aan het informatiedebat

Bijdrage Berend Buddingh’, tijdens het Informatiedebat Molenlanden naar aanleiding van het advies om te komen tot een coalitie van Doe mee!, SGP, VVD.

“Voorzitter,

Iedereen telt mee. We sluiten niemand uit en we hebben respect en begrip voor elkaar. De regenboogvlag is daarvoor het symbool.

Zo gaven we het aan in de zeven redenen om op Doe mee! te stemmen. Als eerste. Als belangrijkste. Iedereen telt mee. Iedereen is van waarde en iedereen doet mee. En dan volgt de verkiezingsuitslag. Twee partijen winnen fors en winnen een zetel. Doe mee! en de SGP. Samen hebben we de meerderheid. Alle partijen in Molenlanden vinden het logisch dat wij het voortouw nemen in de formatie. De twee winnaars, samen een meerderheid. Iedereen telt mee.

Op het immateriële vlak zijn er grote verschillen tussen Doe mee! en SGP. Over de zondag, de week van respect en de regenboogvlag, over het vloekverbod en het ambtsgebed. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Toch hebben wij en de informateur de indruk en het vertrouwen dat wij daar met de SGP heldere afspraken kunnen maken. We zullen verschillen van mening verschillen over de inhoud, maar we kunnen het wel eens worden over de afspraak.

Voor Doe mee! staat het lokale belang voorop. Wat er in jouw dorp of stad gebeurt, is leidend. Dat kan en zal wisselen per dorp. Sterke overeenkomst tussen alle partijen is de wil tot meer woningbouw in ieder dorp. Daarnaast geldt voor ons de blijvende ondersteuning van verenigingsleven en zwembaden en de vrijheid en ruimte om te doen wat je wil op de dagen die je wil. Rekening houdend met elkaar. Dus dat deze gemeenteraad drie jaar geleden de terrassen sloot op zondagmorgen, was een cruciale fout. Dat moet je namelijk aan het dorp overlaten. De Burgemeester in Bleskensgraaf gaat namelijk helemaal niet op zondag open, ook niet met een terras. Maar de Muizeval in Arkel ziet dat wel als mogelijkheid en passend. Ieder dorp heeft zijn eigen kleuring. En zijn eigen wensen. En we houden rekening met elkaar.

Nogmaals, wij zijn ervan overtuigd dat daarover met de SGP goede afspraken zijn te maken. Dat maakt dat iedereen mee kan doen op zijn of haar wijze. Iedereen doet mee, het zou een mooie titel zijn voor een coalitieakkoord.

Doe mee! kan zich daarom vinden in het advies van de informateur. Wij willen een oprechte poging wagen om een coalitieakkoord te sluiten met SGP en VVD. Een solide meerderheid in de raad, met een buitengewoon goede penningmeester in het College. Want de VVD is niet beloond tijdens de verkiezingen, maar heeft dat wel laten zien. Goede financiële huishouding.

En ja, blijft voor heel wat Doe mee’ers de vraag staan: kun je samenwerken met een partij die op een andere manier naar inwoners, burgers, kijkt. Het is een existentiële vraag die de lokale politiek te boven gaat. Doe mee! is er voor de mensen. Allemaal. Iedereen telt mee. Dorp voor dorp, straat voor straat, huis aan huis. Dat is waar Doe mee! voor staat, gisteren, vandaag en morgen. Dat zal altijd zo blijven. Iedere inwoner telt voor ons mee.

Voor de formatie stellen wij twee formateurs voor. Eén van Doe mee!, één van de SGP.”

Aansluitend was er direct de vraag waarom Doe mee! een tweede niet-confessionele partij in dit college wilde. Daar hebben we een aantal redenen voor.
1. Deze gemeenteraad heeft een ruime confessionele meerderheid. 16 zetels.
2. Alle partijen hebben aangegeven dat Doe mee! en SGP samen moeten proberen een coalitie te maken. Een coalitie met een degelijke meerderheid.
3. Doe mee! en de SGP staan in de Molenlandse politiek in immateriële zaken het verst uit elkaar.
4. Uitgaand van een drie partijen college vinden wij het vervolgens logisch dat wij een niet-confessionele partij uitnodigen binnen het college. Die geeft ons en onze achterban meer comfort.
5. De VVD biedt met hun wethouderskandidaat een breed gewaardeerde wethouder.
6. Zelf noemen wij dit een coalitie Over rechts.
7. De afgelopen jaren hebben wij allen uitstekend samengewerkt met elkaar met een college met dezelfde signatuur.

Trots!

Inwoners van Groot-Ammers en Hoornaar vertellen waar ze trots op zijn in het dorp.
Ook geven ze argumenten, waarom het belangrijk is om op 16 maart te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Doe mee! kiest met verkiezingsprogramma En nu verder! opnieuw voor echte lokale politiek!

Ook de komende jaren staan wat Doe mee! betreft onze inwoners centraal bij alles wat de gemeente doet. Er zal opnieuw een samenlevingsagenda komen waarin alle dorpen en die ene stad hun eigen agenda krijgen. En die agenda maken we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven.

Naast het lokale maatwerk blijft Doe mee! geloven dat in Molenlanden veel mogelijk is als we met elkaar de mouwen opstropen. Dat vraagt om  lef tonen en durven te kiezen. Dat we transparant zijn en alle belangen goed afwegen, maar vervolgens wel doorpakken!

We zetten in ons verkiezingsprogramma o.a. in op de volgende zaken:

  • Een samenleving waar iedereen zichzelf mag zijn, we elkaar helpen en iedereen ertoe doet;
  • We alles op alles zetten om de woningbouw in Molenlanden te versnellen zodat inwoners in hun eigen dorp kunnen blijven wonen en oud worden.
  • We ons verenigingsleven actief blijven steunen, o.a. door de rekening van de OZB door de gemeente te blijven betalen.
  • Ondersteunen en helpen we agrariërs die door overheidsbeleid zich genoodzaakt voelen andere paden in te slaan.
  • En willen we de lokale lasten voor onze inwoners, net zoals de afgelopen jaren, laag houden.

Lees al onze plannen voor Molenlanden in ons verkiezingsprogramma

 

Joke Stravers: Ik doe mee omdat…

De komende periode stellen wij iedere week iemand voor die ook mee gaat doen in Molenlanden. In 100 woorden zullen zij aangeven waarom lokale politiek belangrijk is en waarom zij mee doen! Joke Stravers verricht vandaag de aftrap.

Ik Doe Mee omdat:
Ik veel belang hecht aan mijn omgeving! Ik vind het belangrijk dat we met elkaar in een veilige en prettige buurt wonen, waar we op zijn tijd elkaar helpen en met elkaar een wijntje drinken. Aan de keukentafel ontstaan de beste ideeën voor een betere buurt en ontstaat er energie bij mensen. De kracht van lokale politiek ligt in het Doen en ik Doe Mee omdat het leuk en hip is! Zo lever ik mijn bijdrage aan een betere omgeving.

Berend Buddingh in 100 woorden

Vandaag is het de beurt aan Berend Buddingh. In 100 woorden vertelt hij waarom ook hij mee gaat doen in Molenlanden!

Ik doe mee omdat politiek voor mij mijn leven lang al van belang is. Omdat politiek voor mij een middel is om invloed uit te oefenen op onze omgeving en onze omstandigheden. Politiek doet er toe. Maar politiek is ook gewoon leuk.

Dus ik doe niet mee om een potje te zeuren, te klagen of af te geven op die politici en die zakkenvullers. Dat is zo 2015. Politiek doet er toe, maar politiek moet ook voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig zijn. Want politiek is voor iedereen van belang. En daar gaat het dan ook om: iedereen die mee wil doen, doet mee. Laat je niet opsluiten in je eigen gelijk op twitter of facebook, houd op met mopperen, maar sluit je aan bij Doe Mee! Molenlanden. Of nog beter: Doe Mee! in jouw eigen dorp! Doe Mee! Superlokaal!

Doe Mee Meet & Greet 20 april

MOLENLANDEN • Doe mee! Molenlanden nodigt inwoners van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard uit voor een kennismaking met de initiatiefnemers van de nieuwe lokale politieke partij.

De ‘Meet & Greet’ vindt plaats op vrijdag 20 april om 20.00 uur. ‘Doe mee! is op zoek naar nieuw talent’, meldt de lokale partij in een persbericht. ‘En talent in de brede zin van het woord. Van jong tot oud.’

Kontakt 10 april 2018

Doe mee! Molenlanden naam nieuwe politieke beweging.

➢ Het Kontakt 16 februari 2018

MOLENLANDEN – Doe Mee! Molenlanden wil het politieke landschap in Giessenlanden en Molenwaard een nieuwe en verfrissende impuls geven en inwoners weer meer bij de politiek betrekken.

Verbinding, dat woord klinkt regelmatig tijdens de officiële presentatie van Doe Mee! Molenlanden. Het samenbrengen van inwoners van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en hun kennis en kunde inzetten, daar gaan de initiatiefnemers voor. De bestaande politieke partijen zijn daar wat hen betreft niet voor geschikt.

Ruud den Haak: “Lid worden, vergaderingen bijwonen en zo proberen je stem te laten horen, het is best wel ouderwets. Bij ons hoef je niet eens lid te worden en kun je toch je bijdrage leveren.” En Joke Stravers: “Veel mensen zijn het geloof in de politiek kwijtgeraakt. De kloof tussen de gemeenteraad en de inwoners is heel groot. Met Doe Mee! Molenlanden bieden wij een beweging die die kloof wil dichten.” Den Haak vult haar aan: “Want ik merk dat er weinig interesse is in de politiek, maar dat iedereen wel betrokken is bij zijn of haar dorp en zich daar voor ook voor wil inzetten.”

Betrokken
De twee politici vertegenwoordigen PvdA Molenlanden en Gemeentebelangen Molenwaard. De twee partijen kwamen met elkaar en met Berend Buddingh’ uit Arkel, oud-wethouder van de PvdA in gesprek en besloten onder één naam de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. De VVD werd niet officieel gevraagd. “We hebben wel een enkel ballonnetje opgelaten, maar de manier waarop de VVD zich politiek opstelt, past niet bij hoe wij denken.”

De komende maanden gaat Doe Mee! Molenlanden inzetten op het binnenhalen van mensen die mee willen doen, via onder meer social media. Jan van Heukelum uit Hoornaar, in het dagelijks leven rector van de christelijke scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven, heeft zich al aangesloten bij de nieuwe beweging.

Aantrekkelijk
“Ik ben maatschappelijk best actief en betrokken en wil graag wat doen voor de samenleving. Maar politiek actief worden, tja, daar moet je met de huidige partijen nogal wat voor doen. Juist het toegankelijke, het snel kunnen meepraten, het makkelijk schakelen, dat maakt het aantrekkelijk om mee te doen.”

Berend Buddingh’: “Daarbij maakt politieke kleur ons niet uit. Je kunt lid zijn van de VVD of het CDA en toch met ons meedoen. Wat ons bindt is Molenlanden. Wat echt geweldig was de afgelopen weken was de energie die vrij kwam. We merkten allemaal dat politiek gewoon leuk en dynamisch is en helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Zeg wat je denkt, doe je wat je zegt en wees open en eerlijk naar elkaar. Zo simpel is het. En daar snakken de mensen naar.”

Campagne
Na de zomer komt er een campagne waarbij de leden naar de inwoners van de twee gemeenten toe gaan. Ruud den Haak: “Dan gaan we voorstellen ophalen bij de inwoners, zodat ze zich er in kunnen herkennen en straks weten op wie ze moeten gaan stemmen: op hun eigen ideeën en plannen, op hun eigen mensen. Het mag niet nog een keer gebeuren dat er maar zestig procent naar de stembus gaat.” Joke Stravers: “Tegelijkertijd wordt het niet: ‘U vraagt, wij draaien’.”

En Buddingh’: “We streven naar een verkiezingsprogramma van twee à drie A4-tjes. Die onderlegger heb je nodig, maar het moet wel dynamisch blijven. We willen ons niet op alles vastleggen.” Na het binnenhalen van leden wordt er gekeken wie in aanmerking komt voor lijsttrekker of raadslid. “We willen in ieder geval zichtbaar zijn in elk dorp, dus willen we die als het enigszins kan allemaal vertegenwoordigd hebben.”

Risico
Fris en uitdagend moet het worden, weg van de gebaande paden van de lokale politiek. De initiatiefnemers onderkennen het risico van toch opgenomen te worden in het circuit van de gang van zaken in de gemeenteraad. “We moeten kritisch naar onszelf blijven, regelmatig aan de keukentafel bespreken hoe we vernieuwend kunnen blijven. We willen daaarmee ook laten zien dat politiek leuk is!’

Doe Mee! Molenlanden brengt politiek weer bij de mensen.

➢ Persbericht, 14 februari 2018

Doe Mee! Molenlanden, de nieuwe politieke beweging die bij de herindelingsverkiezingen in november 2018 actief zal zijn in Molenlanden, gaat direct in gesprek met de inwoners van die gemeente. Joke Stravers is duidelijk: ‘Wij zijn met elkaar in gesprek gegaan aan de keukentafel en daar zetten we het gesprek met de inwoners voort. Zichtbaar, direct en duidelijk. En voor die politiek van handelen staan we: als het kan, doe het dan en als het niet kan, zeg het dan!’

Stravers, nu nog fractievoorzitter van Gemeentebelang Molenlanden, presenteert samen met Ruud den Haak, PvdA-raadslid gemeente Molenwaard, Berend Buddingh’, voormalig wethouder in Giessenlanden en nieuw lid Jan van Heukelum de ideeën van de nieuwe partij. Ruud den Haak licht het begin van de beweging nog even toe: ‘Naar aanleiding van gesprekken met Eric Spaans en Berend hebben we het contact gezocht met Gemeente Belangen. We wilden een bredere beweging en zien tijdens de gemeenteraadsvergaderingen dat we in veel zaken dichtbij Gemeentebelangen zitten. Met een paar gesprekken rond de keukentafel, waarbij ook Arco Bikker en Ruud van Rijn aanwezig waren, was het voor ons vrij duidelijk: hier moeten we mee doorgaan. Maar niet als oude partijen die fuseren, maar als een nieuwe beweging, een nieuw initiatief, een nieuwe manier van politiek voeren.’
Joke Stravers: ‘Mensen moeten zich makkelijk bij ons kunnen aansluiten. Ze hoeven dus ook geen lid te worden om mee te doen. Het kan overigens wel. We hebben ook geen brede ideologie die overal overheen gelegd wordt. We zijn er voor elkaar en voor de dorpen en kernen. Als je daar over wilt mee praten, prima! Heb je ideeën over de hele gemeente, kom maar op! Wil je één keer meedoen, u bent welkom!’
Waarna Berend Buddingh’ aanvult: ‘Wat echt geweldig was de afgelopen weken was de energie die vrij kwam. We merkten allemaal dat politiek gewoon leuk en dynamisch is en helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Zeg wat je denkt, doe je wat je zegt en wees open en eerlijk naar elkaar. Zo simpel is het. En daar snakken de mensen naar. Niks geen ingewikkelde partijpolitieke commissies en instituties voordat je ook maar iets kan gaan doen in de politiek.’

En juist dat spreekt Jan van Heukelum, in het dagelijks leven rector van de christelijke scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven, zo aan in de nieuwe beweging. ‘Ik ben maatschappelijk best actief en betrokken. En wil graag wat doen voor de samenleving. Maar politiek actief worden, tja, daar moet je met de huidige partijen nogal wat voor doen. Juist het toegankelijke, het snel kunnen meepraten, het makkelijk schakelen, dat maakt het aantrekkelijk om mee te doen.’
Ruud den Haak geeft aan dat de inhoud nog opgehaald moet worden. ‘Natuurlijk willen wij ook een leefbaar, aantrekkelijk en mooi Molenlanden, waar iedereen meedoet en iedereen zich thuis voelt. Maar dat gaan we niet vooraf bepalen en uitventen, om het vervolgens niet te realiseren. Dat gaan we ophalen bij de inwoners, zodat ze zich er in kunnen herkennen en straks weten op wie ze moeten gaan stemmen: op hun eigen ideeën en plannen, op hun eigen mensen. Het mag niet nog een keer gebeuren dat er maar 60% naar de stembus gaat. Doe mee, gebruik je stem, laat hem niet afpakken!’
In het vroege voorjaar zal de beweging verder naar buiten treden. Dan is het ook de bedoeling dat er meer nieuwe leden en ambassadeurs betrokken zijn. Buddingh’: ‘Het gaat niet om ons, hè? Het gaat om nieuwe politiek en daar zit Molenlanden echt wel op te wachten. Dus we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: doe mee!’

Ga naar de bovenkant