Ook de komende jaren staan wat Doe mee! betreft onze inwoners centraal bij alles wat de gemeente doet. Er zal opnieuw een samenlevingsagenda komen waarin alle dorpen en die ene stad hun eigen agenda krijgen. En die agenda maken we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven.

Naast het lokale maatwerk blijft Doe mee! geloven dat in Molenlanden veel mogelijk is als we met elkaar de mouwen opstropen. Dat vraagt om  lef tonen en durven te kiezen. Dat we transparant zijn en alle belangen goed afwegen, maar vervolgens wel doorpakken!

We zetten in ons verkiezingsprogramma o.a. in op de volgende zaken:

  • Een samenleving waar iedereen zichzelf mag zijn, we elkaar helpen en iedereen ertoe doet;
  • We alles op alles zetten om de woningbouw in Molenlanden te versnellen zodat inwoners in hun eigen dorp kunnen blijven wonen en oud worden.
  • We ons verenigingsleven actief blijven steunen, o.a. door de rekening van de OZB door de gemeente te blijven betalen.
  • Ondersteunen en helpen we agrariërs die door overheidsbeleid zich genoodzaakt voelen andere paden in te slaan.
  • En willen we de lokale lasten voor onze inwoners, net zoals de afgelopen jaren, laag houden.

Lees al onze plannen voor Molenlanden in ons verkiezingsprogramma