➢ Persbericht, 14 februari 2018

Doe Mee! Molenlanden, de nieuwe politieke beweging die bij de herindelingsverkiezingen in november 2018 actief zal zijn in Molenlanden, gaat direct in gesprek met de inwoners van die gemeente. Joke Stravers is duidelijk: ‘Wij zijn met elkaar in gesprek gegaan aan de keukentafel en daar zetten we het gesprek met de inwoners voort. Zichtbaar, direct en duidelijk. En voor die politiek van handelen staan we: als het kan, doe het dan en als het niet kan, zeg het dan!’

Stravers, nu nog fractievoorzitter van Gemeentebelang Molenlanden, presenteert samen met Ruud den Haak, PvdA-raadslid gemeente Molenwaard, Berend Buddingh’, voormalig wethouder in Giessenlanden en nieuw lid Jan van Heukelum de ideeën van de nieuwe partij. Ruud den Haak licht het begin van de beweging nog even toe: ‘Naar aanleiding van gesprekken met Eric Spaans en Berend hebben we het contact gezocht met Gemeente Belangen. We wilden een bredere beweging en zien tijdens de gemeenteraadsvergaderingen dat we in veel zaken dichtbij Gemeentebelangen zitten. Met een paar gesprekken rond de keukentafel, waarbij ook Arco Bikker en Ruud van Rijn aanwezig waren, was het voor ons vrij duidelijk: hier moeten we mee doorgaan. Maar niet als oude partijen die fuseren, maar als een nieuwe beweging, een nieuw initiatief, een nieuwe manier van politiek voeren.’
Joke Stravers: ‘Mensen moeten zich makkelijk bij ons kunnen aansluiten. Ze hoeven dus ook geen lid te worden om mee te doen. Het kan overigens wel. We hebben ook geen brede ideologie die overal overheen gelegd wordt. We zijn er voor elkaar en voor de dorpen en kernen. Als je daar over wilt mee praten, prima! Heb je ideeën over de hele gemeente, kom maar op! Wil je één keer meedoen, u bent welkom!’
Waarna Berend Buddingh’ aanvult: ‘Wat echt geweldig was de afgelopen weken was de energie die vrij kwam. We merkten allemaal dat politiek gewoon leuk en dynamisch is en helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Zeg wat je denkt, doe je wat je zegt en wees open en eerlijk naar elkaar. Zo simpel is het. En daar snakken de mensen naar. Niks geen ingewikkelde partijpolitieke commissies en instituties voordat je ook maar iets kan gaan doen in de politiek.’

En juist dat spreekt Jan van Heukelum, in het dagelijks leven rector van de christelijke scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven, zo aan in de nieuwe beweging. ‘Ik ben maatschappelijk best actief en betrokken. En wil graag wat doen voor de samenleving. Maar politiek actief worden, tja, daar moet je met de huidige partijen nogal wat voor doen. Juist het toegankelijke, het snel kunnen meepraten, het makkelijk schakelen, dat maakt het aantrekkelijk om mee te doen.’
Ruud den Haak geeft aan dat de inhoud nog opgehaald moet worden. ‘Natuurlijk willen wij ook een leefbaar, aantrekkelijk en mooi Molenlanden, waar iedereen meedoet en iedereen zich thuis voelt. Maar dat gaan we niet vooraf bepalen en uitventen, om het vervolgens niet te realiseren. Dat gaan we ophalen bij de inwoners, zodat ze zich er in kunnen herkennen en straks weten op wie ze moeten gaan stemmen: op hun eigen ideeën en plannen, op hun eigen mensen. Het mag niet nog een keer gebeuren dat er maar 60% naar de stembus gaat. Doe mee, gebruik je stem, laat hem niet afpakken!’
In het vroege voorjaar zal de beweging verder naar buiten treden. Dan is het ook de bedoeling dat er meer nieuwe leden en ambassadeurs betrokken zijn. Buddingh’: ‘Het gaat niet om ons, hè? Het gaat om nieuwe politiek en daar zit Molenlanden echt wel op te wachten. Dus we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: doe mee!’