Bijdrage Berend Buddingh’, tijdens het Informatiedebat Molenlanden naar aanleiding van het advies om te komen tot een coalitie van Doe mee!, SGP, VVD.

“Voorzitter,

Iedereen telt mee. We sluiten niemand uit en we hebben respect en begrip voor elkaar. De regenboogvlag is daarvoor het symbool.

Zo gaven we het aan in de zeven redenen om op Doe mee! te stemmen. Als eerste. Als belangrijkste. Iedereen telt mee. Iedereen is van waarde en iedereen doet mee. En dan volgt de verkiezingsuitslag. Twee partijen winnen fors en winnen een zetel. Doe mee! en de SGP. Samen hebben we de meerderheid. Alle partijen in Molenlanden vinden het logisch dat wij het voortouw nemen in de formatie. De twee winnaars, samen een meerderheid. Iedereen telt mee.

Op het immateriële vlak zijn er grote verschillen tussen Doe mee! en SGP. Over de zondag, de week van respect en de regenboogvlag, over het vloekverbod en het ambtsgebed. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Toch hebben wij en de informateur de indruk en het vertrouwen dat wij daar met de SGP heldere afspraken kunnen maken. We zullen verschillen van mening verschillen over de inhoud, maar we kunnen het wel eens worden over de afspraak.

Voor Doe mee! staat het lokale belang voorop. Wat er in jouw dorp of stad gebeurt, is leidend. Dat kan en zal wisselen per dorp. Sterke overeenkomst tussen alle partijen is de wil tot meer woningbouw in ieder dorp. Daarnaast geldt voor ons de blijvende ondersteuning van verenigingsleven en zwembaden en de vrijheid en ruimte om te doen wat je wil op de dagen die je wil. Rekening houdend met elkaar. Dus dat deze gemeenteraad drie jaar geleden de terrassen sloot op zondagmorgen, was een cruciale fout. Dat moet je namelijk aan het dorp overlaten. De Burgemeester in Bleskensgraaf gaat namelijk helemaal niet op zondag open, ook niet met een terras. Maar de Muizeval in Arkel ziet dat wel als mogelijkheid en passend. Ieder dorp heeft zijn eigen kleuring. En zijn eigen wensen. En we houden rekening met elkaar.

Nogmaals, wij zijn ervan overtuigd dat daarover met de SGP goede afspraken zijn te maken. Dat maakt dat iedereen mee kan doen op zijn of haar wijze. Iedereen doet mee, het zou een mooie titel zijn voor een coalitieakkoord.

Doe mee! kan zich daarom vinden in het advies van de informateur. Wij willen een oprechte poging wagen om een coalitieakkoord te sluiten met SGP en VVD. Een solide meerderheid in de raad, met een buitengewoon goede penningmeester in het College. Want de VVD is niet beloond tijdens de verkiezingen, maar heeft dat wel laten zien. Goede financiële huishouding.

En ja, blijft voor heel wat Doe mee’ers de vraag staan: kun je samenwerken met een partij die op een andere manier naar inwoners, burgers, kijkt. Het is een existentiële vraag die de lokale politiek te boven gaat. Doe mee! is er voor de mensen. Allemaal. Iedereen telt mee. Dorp voor dorp, straat voor straat, huis aan huis. Dat is waar Doe mee! voor staat, gisteren, vandaag en morgen. Dat zal altijd zo blijven. Iedere inwoner telt voor ons mee.

Voor de formatie stellen wij twee formateurs voor. Eén van Doe mee!, één van de SGP.”

Aansluitend was er direct de vraag waarom Doe mee! een tweede niet-confessionele partij in dit college wilde. Daar hebben we een aantal redenen voor.
1. Deze gemeenteraad heeft een ruime confessionele meerderheid. 16 zetels.
2. Alle partijen hebben aangegeven dat Doe mee! en SGP samen moeten proberen een coalitie te maken. Een coalitie met een degelijke meerderheid.
3. Doe mee! en de SGP staan in de Molenlandse politiek in immateriële zaken het verst uit elkaar.
4. Uitgaand van een drie partijen college vinden wij het vervolgens logisch dat wij een niet-confessionele partij uitnodigen binnen het college. Die geeft ons en onze achterban meer comfort.
5. De VVD biedt met hun wethouderskandidaat een breed gewaardeerde wethouder.
6. Zelf noemen wij dit een coalitie Over rechts.
7. De afgelopen jaren hebben wij allen uitstekend samengewerkt met elkaar met een college met dezelfde signatuur.