De regenboog is zo veelkleurig als de vlag van Molenlanden

Het was misschien wel het belangrijkste debat dat tot nog toe in de gemeente Molenlanden is gehouden. Het was in ieder geval een debat dat ergens over ging. Principes stonden tegenover elkaar. Rekening houden met elkaar werd door iedereen gebezigd. En uiteindelijk blijkt Molenlanden een veelkleurige gemeente waar de regenboogvlag met trots wappert! Wilma kijkt nog één keer terug.

Respect voor de LHBTI-inwoners van Molenlanden. Ik blijf met het woord LHBTI worstelen. LHBTI staat voor lesbienne, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse personen. Ik struikel iedere keer weer over die naam. Ik moet het als LHBTI omschrijven, omdat de maatschappij het als “anders” ervaart. Of het nu gaat om geaardheid, identiteit of gerichtheid. Naarmate ik er langer over nadenk, ga ik het ingewikkelder vinden. Waarom bedenken we daar met elkaar niet iets voor, dat niet zo beladen klinkt?

Samen met CDA

Maar genoeg gezeurd, het gaat om respect, dat we voor elkaar mogen hebben. En de stap, die nodig was om dat samen met mijn collega raadslid Jan Arie Korevaar met het CDA in gang te zetten. Het debat om daar te komen ging écht ergens over. We kunnen aan de raadstafel van mening verschillen over arbeidsmigranten of de aanleg van een weg. Als het over LHBTI gaat, dan komen de gevoeligheden tussen de politieke partijen op de raadstafel. Een meerderheid (Doe mee!, CDA, VVD, Progressief Molenlanden) van de gemeenteraad was het eens met het initiatief van Doe mee! en het CDA. De opdracht ligt nu bij de verantwoordelijke wethouder Lizanne Lanzer om op 5 oktober (dag, dat de regenboogvlag op de gemeentekantoren wappert) en de week van respect (november 2020) een aantal activiteiten te organiseren rondom LHBTI.

1760 inwoners

Voor Molenlanden een hele stap, want in de Alblasserwaard “hebben we het er niet zo over” en anderen vinden er altijd wel iets van. Niet écht een veilige omgeving voor jou als LHBTI-er. In Nederland zijn 4-7% van de inwoners LHBTI. Dit betekent, dat er in Molenlanden minimaal 1760 inwoners zijn, die dit aan den lijve ondervinden. En nog veel meer, die er in hun omgeving mee te maken hebben. Familie, vrienden, buren en klasgenoten.

Ik ken er maar een paar. Dat heeft alles te maken met onveiligheid. Best mogelijk, dat ze ook spontaan naar elders verhuizen. Dat mag van mij met dit initiatief veranderen, want je mag hier zijn wie je bent.

Een moeder van een lesbiennedochter van elders was verrast, dat dit nodig was. Het is toch normaal, dat je respect hebt voor elkaar? In welk vel je ook zit. Nou dat is nu juist waar we voor willen gaan, omdat het in deze regio geen vanzelfsprekendheid is.

Gay Parade

En maak je niet ongerust. We gaan geen Gay Parade organiseren op Kinderdijk, want dat past hier niet. Ook hier gaan we op zijn Alblasserwaards mee om. Ingetogen en met 2 benen in de klei of het veen.

De regenboog is zo veelkleurig als de vlag van Molenlanden. Ik heb er alle vertrouwen in, dat we ook op die manier respect hebben voor al onze inwoners en in het bijzonder voor jou als LHBTI-er, want ik wil jou de veiligheid bieden die je verdient.

Wilma de Moel

Raadslid Doe mee!

Zie ook: https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/228864/meerderheid-in-raad-molenlanden-niet-alleen-regenboogvlag-hijsen-

Mario draagt een interactief steentje bij:

Doe Mee! met de regionale energie strategie

Ruim 45 jaar geleden vertelde de leraar op mijn lagere school onze klas over het Gas uit Groningen dat ons verloste van de vervuilende kolenkachels.

Schoon gas, weinig roet en geen gesjouw met kolen. Hij vertelde ons toen ook dat er een enorme hoeveelheid gas onder de grond zat waar we Nederland mee konden verwarmen, elektriciteit mee op konden wekken en de schatkist spekken. Maar hij vertelde ook dat wij het waarschijnlijk nog mee zouden maken dat het Gas op was.

Hij heeft gelijk gekregen. Het moment is aangebroken dat we tegen te hoge kosten en milieu-impact  gaan aanlopen. En omdat we dan nog steeds ons huis moeten verwarmen, eten koken en een lichtje aan willen steken zullen we op zoek moeten naar nieuwe energiebronnen. En dat doen we in Nederland onder andere door 30 regio’s een Regionale Energie Strategie (RES) te laten maken. Molenlanden en Gorinchem vormen samen 1 van die 30 RES regio’s.

In de RES geeft elke regio aan hoe ze, naast de landelijk al geregelde stroomopwekking op zee en op daken van inwoners, zelf energie op kan wekken. En omdat energie zo belangrijk is voor elk huishouden mogen daar tot 2030 alleen bewezen methodes voor gebruikt worden. Geen technieken die alleen nog in laboratoria bestaan dus. Die mogen pas later in de plannen meegenomen worden. We willen immers zekerheid dat het licht kan blijven branden. Daarom zijn tot 2030 alleen zon en wind energie toegestaan. En het lijkt misschien ver weg, 2030 en 2050, maar enkele belangrijke  beslissingen worden nu al genomen.

Onze regio heeft de afgelopen 18 maanden met inspraak van belangenorganisaties, inwoners en energiebedrijven een eerste inventarisatie van de mogelijkheden gemaakt en in een concept RES vastgelegd.  En daaruit blijkt dat we een fors deel van onze energiebehoefte tot 2030 zelf op kunnen wekken. Dat is goed voor ons als inwoners en het milieu, maar dat is ook goed voor de lokale economie. In onze regio geven we jaarlijks samen ongeveer 200 miljoen aan energiekosten uit. Als we die energie meer zelf op gaan wekken kan een groter deel van dat geld in de toekomst binnen de regio blijven. Maar zover is het nog niet.

Het komende jaar zullen de plannen definitief gemaakt moeten worden, in samenspraak met de inwoners. We zullen op diverse manieren en op meerdere plekken gevraagd worden om mee te denken en mee te praten over de regionale energie strategie. Niet over hoe lang we nog met het gas door kunnen of over het gebruik van kernenergie voor 2030, maar wel over het opwekken van eigen energie voor de Alblasserwaard met zon en wind. Wel over de manier waarop we ook bij windstilte en bewolking toch stroom kunnen hebben. En wel over de manier waarop we er voor kunnen zorgen dat de lusten en de lasten van de energieopwekking eerlijk verdeeld worden.

Voor komende jaar geldt dus nog meer als andere jaren:  Denk mee, Praat mee, Doe Mee!

Mario de Lijster

Raadslid Doe mee!

Van wie zijn de Giessenlandse miljoenen?

De miljoenen van Giessenlanden, tot de dag van vandaag een onderwerp van gesprek. Van wie zijn ze nou eigenlijk? Berend geeft nog één keer zijn visie erop. En ja, het gaat er toch vooral om wat je met je geld. Of je het nu hebt of dat je het leent.

 

Wie wilde er niet met Giessenlanden herindelen? Dat was jarenlang de veelgestelde vraag op straat èn in het regionale bestuurlijke circuit. De gemeente Giessenlanden was voor veel andere gemeentes, die allemaal te maken hadden met noodzakelijke opschaling en dus herindeling, een geliefde bruid vanwege een indrukwekkende bruidsschat. Giessenlanden verkocht tenslotte haar gemeentelijk woningbedrijf in 2008 voor 88 miljoen euro en schaarde zich direct in de top-3 van rijkste gemeentes in Nederland.

 

De miljoenen waren niet zomaar op, vormden een ruim appeltje voor de dorst en maakten zaken in Giessenlanden mogelijk, die voor andere gemeentes onmogelijk bleken. Het maakte Giessenlanden ook een interessante partij om mee te herindelen, maar het was uiteindelijk alleen Molenwaard dat bereid bleek tot een mariage. Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Zederik, ze maakten uiteindelijk allemaal een andere keuze. De Giessenlandse bruidsschat bleek voor een herindeling niet doorslaggevend.

88 miljoen

Van die 88 miljoen euro werd en wordt overigens een groot deel geïnvesteerd in de Giessenlandse dorpen en in de samenleving in zijn algemeenheid. Sportpark Giessenburg, dorpshuizen in Noordeloos, Hoogblokland en Schelluinen, een nieuwe school in Giessen-Oudkerk, een nieuwe ontsluitingsweg in Arkel. Het is ondertussen gerealiseerd of er is geld voor gereserveerd. Anno 2020 staat er voor de nieuwe gemeente Molenlanden nog een kleine 30 miljoen als reserve genoteerd. Nog altijd meer dan uitstekend, maar niet meer het duizelingwekkende bedrag van meer dan 80 miljoen. Toch blijft nog altijd boven de markt hangen dat Giessenlanden uiteindelijk de kostendrager is van de nieuwe gemeente Molenlanden en dat Molenwaard maar al te gemakkelijk meeprofiteert van het Giessenlandse geld. Het was tenslotte toch ook Molenwaard dat in 2012 8 miljoen euro moest lenen van de buren? Ook nooit terugbetaald toch?

 

Verkoop woningbedrijf

Vanaf de dag van de verkoop Woningbedrijf is er discussie over van wie die 88 miljoen nou eigenlijk zijn. Best een interessante vraag. De verschillende gemeentes waar Giessenlanden uit opgebouwd was, hadden alle drie een eigen woningbedrijf en brachten daarmee alle drie huurwoningen in. Arkel bracht de meeste woningen in: 45%, de voormalige Schakel-gemeente (Noordeloos, Hoogblokland en Hoornaar) een kleine 20% en Giessenburg-Schelluinen kwam met zo’n 35%. Wie naar die percentages kijkt zou de eenvoudige conclusie kunnen trekken dat Arkel recht had op zo’n 40 miljoen euro, een kleine 12.000 per inwoner. Giessenburg-Schelluinen zou tevreden moeten zijn met 30 miljoen en Noordeloos, Hoogblokland en Hoornaar hadden ‘recht’ op 15 miljoen. Maar die verdeling is nooit zo gemaakt. De opbrengst zou ten goede komen aan de samenleving en geïnvesteerd worden in duurzame projecten. Dat er in Arkel in dezelfde periode 2008-2014 veel gebeurde teerde overigens niet in op de opbrengst en de reservepositie van de gemeente. De renovatie van de dorpskern was meegenomen in de verkoop van het woningbedrijf en kwam voor rekening van Kleurrijk Wonen. Inclusief het gezondheidscentrum. Van de opbrengst woningbedrijf werd in Arkel alleen de ‘nieuwe’ Lingehof (sportzaal annex dorpshuis) en de tweede ontsluitingsweg betaald. Met iets meer dan 5 miljoen komt Arkel er daarmee karig vanaf. Zeker als je het wegzet tegenover Sportpark Giessenburg (11 miljoen) of het Noorderhuis (6 miljoen) of De Hoek (5 miljoen). Anderzijds valt er weinig te klagen in Arkel of welk voormalig Giessenlands dorp dan ook: we hebben ons voorzieningenniveau grotendeels kunnen handhaven. Zwembaden, moderne dorpshuizen en scholen, voetbalclubs. Het is er allemaal. Veel te wensen hebben we eigenlijk niet meer.

Met iets meer dan 5 miljoen komt Arkel er daarmee karig af.
Anderzijds valt er weinig te klagen in Arkel of welk voormalig Giessenlands dorp dan ook: we hebben ons voorzieningenniveau grotendeels kunnen handhaven. Zwembaden, moderne dorpshuizen en scholen, voetbalclubs. Het is er allemaal. Veel te wensen hebben we eigenlijk niet meer.

Zwembaden

Toch scheelde het indertijd maar een haar of de zwembaden hadden mogen sluiten van het gemeentebestuur. In 2012 kwam het toenmalig College van B&W met het voorstel om de zwembaden en bibliotheken te sluiten vanwege de economische crisis. Geen geld. Met nog meer dan 80 miljoen op de bank verkondigde de toenmalige SGP-wethouder van Financiën dat er niet geïnvesteerd kon worden omdat de renteopbrengsten hard nodig waren voor de lopende begroting. Er was simpelweg geen andere oplossing. De oppositie kwam uiteindelijk met het alternatief en de zwembaden konden blijven dankzij een eenmalige afkoopsom. De bibliotheken in Giessenburg en Arkel werden dusdanig afgeslankt dat het niet meer dan afhaalpunten werden. En ondertussen leende dezelfde wethouder Financiën 8 miljoen euro uit aan zijn partijgenoten in Molenwaard. Die openden daarna een vierde bibliotheek-vestiging. Er was sprake van dezelfde economische crisis, Molenwaard verkeerde nog in onzekerheid over of het haar spaargeld nog terug kon krijgen van het failliete IJslandse Icesave, maar men bracht de begroting op orde met geleend geld. Eén ding werd duidelijk: om te investeren in de samenleving heb je geen reserve nodig maar een wil en een visie en met geleend geld kun je dan een eind komen.

Hypotheek

Ondertussen leende dezelfde wethouder Financiën 8 miljoen euro uit aan zijn partijgenoten in Molenwaard. Die openden daarna een vierde bibliotheek-vestiging.

Want laten we het even klein maken, wie heeft er geen hypotheek op zijn huis? En wie heeft er naast een hypotheek van vaak enkele tonnen geen spaargeld op een rekening? Als we het hebben over onze eigen financiën vinden we het heel normaal om te lenen voor ons huis (en ons dus in de schulden te steken) en vaak ook nog voor een auto, boot of caravan. Als we het maandelijks kunnen opbrengen, waarom zouden we het dan niet doen? Niks mis mee. Veel gemeentes doen dat op dezelfde manier. Lenen om zaken mogelijk te maken. Ook op nationaal niveau doen we het. 70 miljard lenen voor een Coronafonds. Ook in Europa doen we het. Maar dat zijn dusdanig duizelingwekkende bedragen dat het abstract wordt. Maar één ding moet helder zijn: er is weinig mis met lenen, zolang je je maandelijkse lasten maar kunt betalen. Je reserve zomaar opmaken, is misschien wel minder verstandig.

Enecogelden

De reservepositie is zo’n 70 miljoen euro: 27 miljoen ingebracht door voormalig Molenwaard, 43 miljoen ingebracht door voormalig Giessenlanden

En dan de nieuwe gemeente Molenlanden. Is het nu echt zo dat Giessenlanden betaalt voor Molenwaard? Uit bovenstaande beschouwing moet duidelijk worden dat Giessenlanden en Molenwaard een andere manier van begroten hadden. Giessenlanden hield strak vast aan haar ‘gouden standaard’: we doen alles van de reserve en we lenen niks en daarmee houden we de kosten voor de burger in de hand. In Molenwaard was de financiële situatie minder gunstig, stonden leningen uit, moest men nog wat meer lenen, maar wist men het voorzieningenniveau op peil te houden. Ondertussen zijn de aandelen van Eneco verkocht wat de gemeente een ruim 41 miljoen opleverde. De reservepositie schuift daarmee op naar zo’n 70 miljoen euro: 27 miljoen ingebracht door voormalig Molenwaard, 43 miljoen ingebracht door voormalig Giessenlanden. We staan er financieel als gemeente uitstekend voor, de vraag is wat we met die uitstekende uitgangspositie doen. Wat merkt de burger ervan? Hoe gaan wij als gemeente om met het voorzieningenniveau?

OZB omlaag

Duidelijk mag zijn dat we niet hoeven te bezuinigen op het verenigingsleven. Succes is een keuze en als het verenigingsleven de smeerolie van de samenleving is, dan moet daar je keuze liggen. En ja, ik ben ervan overtuigd dat dit college daarin de juiste keuzes maakt. Daarnaast mag het helder zijn dat lastenverlichting voor de inwoners mogelijk is. De wil is er ook bij het college, de worsteling is om de uitgaven structureel naar beneden te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van je voorzieningenniveau. Nieuwe keuzes maken dus. Maar er kunnen andere keuzes gemaakt worden, waardoor de lasten voor de inwoners omlaag gaan. Alle inwoners. Eind 2021 zullen we zien of de gemeentelijke lasten, inclusief de OZB in Molenlanden omlaag zijn gegaan ten opzichte van 2018. Dé peiling voor deze coalitie.

Twee werelden

En zeker, wie het Kontakt wekelijks bestudeert en de agenda van de gemeenteraad volgt, zal constateren dat Molenwaardse onderwerpen in Molenwaardse dorpen vaker geagendeerd staan. Dat heeft een deel te maken met de macht van het getal: Molenwaard was nu eenmaal twee keer zo groot als Giessenlanden. Anderszins lijkt het erop dat men in Molenwaard noodgedwongen heeft stil gestaan. Er kon blijkbaar niet zoveel. Die tijd is nu echt voorbij. Dit college pakt door. Alleen is men in Giessenlanden al een tijdje bezig. Of net klaar. Maar de conclusie kan niet zijn dat de aanpak komt door de miljoenen van Giessenlanden. Die staan gewoon veilig op bank of zijn geïnvesteerd in eigen bakstenen. We moeten wel met zijn allen anders gaan denken. Denken in wat we met Molenlanden willen en dat vervolgens ook zo gaan doen. Met onze financiële basis kunnen we gaan voor de beste keuze en als het moet, zijn we welkom bij iedere bank. Laten we het beste overnemen van twee werelden!

Berend Buddingh’

Fractielid Doe mee! Molenlanden

De pijn en de strijd van Ruud van Rijn

#8miljoen & de bibliotheken in Molenlanden

 

Vlak voor de zomervakantie werd in de gemeenteraad de kadernota besproken: welke richting gaan we op in 2021 en later. Vele onderwerpen kwamen naar voren in deze nota. Ook werd besproken hoe de bibliotheekvoorzieningen eruit zouden moeten komen te zien het komende jaar. Een echte visie was er nog niet, maar wel concrete voorstellen. Ruud van Rijn legt nog eens uit hoe het nu precies zit. En vooral ook waar de pijn zit.

Vanuit de raad werden er vragen gesteld omtrent dit onderwerp. Opvallend was dat twee fracties aandacht vroegen voor de bibliotheekvoorzieningen in het voormalige Molenwaard. Blijkbaar ontbreekt het historisch besef bij deze fracties of hebben zij onvoldoende inzicht hoe de bibliotheekvoorzieningen eruit zien in heel Molenlanden.

Voor de duidelijkheid nog maar even schetsen hoe de situatie nu is.

Voormalig Molenwaard

In het voormalige Molenwaard zijn vier servicepunten. Deze servicepunten worden aangestuurd door bibliotheek AanZet en bemand door vrijwilligers. In deze vier vestigingen kunnen materialen worden afgehaald die gereserveerd zijn. Daarnaast hebben deze vestigingen een collectie staan. Deze collectie rouleert en wordt regelmatig aangevuld en gesaneerd door AanZet.

Voormalig Giessenlanden

In het voormalige Giessenlanden zijn vijf jaar geleden de twee vaste servicepunten (Arkel en Giessenburg) wegbezuinigd.

Dankzij de inzet van de dorpsraden uit de genoemde kernen is er gelukkig nog wel wat overgebleven, namelijk 2 afhaalpunten: één in Arkel en één in Giessenburg. Bij deze punten kunnen dus gereserveerde materialen worden afgehaald, maar zij beschikken niet over een eigen collectie. Wel staan er nog wat boeken, overgebleven uit de ruime collecties die aanwezig waren en zo af en toe komen er wat nieuwe boeken bij. Er is echter geen uitleensysteem.

Daarnaast is er in voormalig Giessenlanden een samenwerking met de scholen en AanZet. Op scholen zijn er collecties kinderboeken die geleend kunnen worden door de kinderen die automatisch allemaal lid zijn van AanZet.

Noordeloos

Het afgelopen jaar heeft Molenlanden subsidiegeld aangevraagd bij het ministerie in verband met de zogenaamde witte vlekken in Nederland. Deze aanvraag is gehonoreerd, zodat er geld is voor de komende drie jaar om een mini servicepunt op te richten in Noordeloos.

Kortom, kijkend naar de subsidiegelden die we als gemeente Molenlanden uitkeren aan de bibliotheekvoorzieningen, gaat ongeveer 75% naar de voormalige gemeente Molenwaard en een kwart naar de voormalige gemeente Giessenlanden. Vandaar mijn verbazing dat er er aandacht gevraagd werd voor de bibliotheekvoorzieningen in het voormalige Molenwaard.

Betrokkenheid gemeenteraad

Dankzij het initiatief van onze Doe Mee! fractie is er bij de raadsvergadering, waar de kaderstelling werd besproken, een motie aangenomen waarin gevraagd werd om de gemeenteraad meer te betrekken bij de visievorming van de bibliotheekvoorzieningen.

De raad zal in het najaar van 2020 gevraagd worden om haar mening betreffende de bibliotheekvoorzieningen in Molenlanden.

Duidelijk voor ons is dat er goed gekeken moet worden naar de harmonisatie wat betreft dit onderwerp. En laat ik maar vast een schot voor de boeg plaatsen: een servicepunt  dien je te vestigen in de grootste kernen van onze gemeente. Zo kunnen jongeren en de vergrijzende bevolking hiervan optimaal gebruik maken.

#8miljoen

Verder blijft het  natuurlijk pijnlijk dat 5 jaar geleden de voormalige gemeente Giessenlanden 8 miljoen euro uitleent aan de voormalige gemeente Molenwaard. Vervolgens werd in Molenwaard een vierde bibliotheekvestiging geopend en tegelijkertijd gingen de deuren in Giessenburg en Arkel dicht.

Ruud van Rijn

Fractielid Doe mee! Molanden

Joke & Berend duidelijk bij Algemene Beschouwingen

Na 18 maanden al sprake van mooie oogst!

 

De Algemene Beschouwingen, waarin de verschillende politieke partijen hun belangrijkste constateringen, ideeën en doelstellingen formuleren (waarna het College van B&W deze wel of niet meenemen in de begroting in november), waren dit politieke seizoen laat in het jaar en net voor de zomervakantie. Wellicht heeft niet iedereen het meegekregen. Maar de Algemene Beschouwingen zijn te belangrijk om zomaar te laten passeren. Daarom bij deze de tekst van Joke van der Graaf en Berend Buddingh’. De inhoud is helder: het College is goed bezig, we gaan niet bezuinigen op verenigingen en er valt geld te halen in regio.   

 

“In deze bijzondere tijd van Corona is het makkelijker om terug te kijken dan een voorspelling te doen van de toekomst. De tijd waarin we nu leven is ondanks alle versoepelingen van de laatste tijd nog steeds ongewis en trekt een zware wissel op onze samenleving en portemonnee.

Het mag gezegd worden dat Molenlanden zich tijdens de crisissituatie heeft laten zien waar ze groot in is! Een ongekende kracht van Samen Doen werd zichtbaar in alle dorpen en stad. Naast de angst en verdriet met elkaar de schouders eronder, dat vinden wij eigenlijk heel gewoon in Molenlanden! Maar is dat wel zo gewoon?? Ja, dat is ons DNA en daar zijn wij Trots op!

De gemeente Molenlanden is nu anderhalf jaar  onderweg. Een boeiende periode met een nieuwe gemeenteraad met veel nieuwe gezichten, een college met nieuwe wethouders en een organisatie met oude bekenden, maar ook veel nieuwe medewerkers, waarbij voor iedereen geldt: een nieuwe manier werken. En sinds een half jaar heeft onze gemeente ook een nieuwe burgemeester. Molenlanden bevindt zich dan ook in een transitiefase naar een nieuwe, moderne, slagvaardige en daadkrachtige gemeente. Een gemeente die er is voor de inwoners. Geen instituut op zich, los van de samenleving, maar een dienstverlenende organisatie voor haar burgers. Dat is waar wij lagere overheden voor zijn. Dienstbaar aan de samenleving. Dat is zoals Doe mee! het ziet.

De samenvoeging van twee verschillende organisaties vraagt nog verdere cultuurafstemming, dat is een dynamisch proces wat tijd en aandacht vraagt en dan is het logisch dat niet alle mijlpalen al gerealiseerd zijn. Maar toch na een periode van inwerken, wennen en positie bepalen, kunnen we na 18 maanden al spreken van een mooie oogst!

Ruimtelijke ordening

Veel achterstallig onderhoud is gedaan, met name op het gebied van de Ruimtelijke Ordening. 283 omgevingsvergunningen zijn er afgegeven in 2019, meer dan 1 per werkdag. Voor het jaar 2020 worden er 285 woningen opgeleverd. In Giessenburg, Langerak, Streefkerk, Hoornaar en Nieuw-Lekkerland wordt volop gebouwd. De Groene Wei, al 20 jaar bekend als wozoco Giessenburg, is eindelijk los getrokken.

Vorige week hebben wij met zijn allen de Regionale Energie Strategie omarmd. Harmonisatie van ambtelijke organisaties is niet eenvoudig, maar verloopt voortvarender dan wij misschien allemaal een jaar geleden wel dachten. In het sociaal domein zijn dan eindelijk stappen gezet naar eigen regie en focus op meer preventie. Het mag duidelijk zijn dat we op dit dossier nog niet klaar zijn, daar ligt een klus als het gaat om kostenbesparing.

Kinderdijk

Dan Kinderdijk. Wij zijn trots op de grote stappen die we zetten in het dossier. Wel vragen we in het bijzonder empathie van de wethouder voor alle Molenbewoners en inwoners van het dorp Kinderdijk, het gaat tenslotte om hun leefgebied wat Doe mee! zeer aan het hart ligt. Maar petje af voor die stappen die al gezet zijn en nog komen.

Glasvezel

En laten we tot slot een verrassend onderwerp noemen: Doe mee! is blij met de opstelling van het college inzake glasvezel in voormalig Molenwaard. Want laat duidelijk zijn, zonder de inzet van de vrijwilligers en de stichting was er geen glasvezel gekomen. Maar zonder de opstelling van de wethouder hadden we ons als gemeente een financieel debacle op de nek gehaald. Soms is nee zeggen het beste antwoord.

Dualisme

Doe mee! kijkt dan ook met gepaste trots terug op deze periode waarin we met elkaar, oppositie en coalitie, op dualistische wijze al veel bereikt hebben. En ja, dat dualisme is soms wennen. Bij de start van deze periode in januari 2019 zeiden wij het al: wij geloven in de kracht van coalitie versus oppositie. Van wrijving komt glans. Wij geloven in het debat. Het is zeker geen zwakte, maar juist een kracht van het college om open te staan voor ideeën en suggesties ook van niet-coalitiepartijen en deze mee te nemen of te verwerken in voorstellen. Dat wil niet zeggen dat voorstellen dan half af zijn of niet geschikt voor bespreking, maar het zegt alles over het serieus nemen van alle partijen in de raad.  Misschien is het een suggestie dat het college dat explicieter aangeeft. Doe mee! sluit niemand uit, bij inclusieve politiek neem je alle partijen serieus. Wij hopen dan ook dat we elkaar op deze manier blijven versterken in datgene waar wij met elkaar voorstaan: Molenlanden doorontwikkelen tot een moderne plattelandsgemeente, in verbinding met inwoners en ondernemers, actiegericht  en handen uit de mouwen. Kortom met pit!

Maar de missie van Doe mee! gaat verder. Doe mee! is opgericht om de lokale democratie weer terug te brengen bij de mensen, zeggenschap en invloed daar leggen waar het hoort. Het samenlevingsprogramma is daar een eerste proeve van. Koers en ambities voor deze raadsperiode staan opgetekend in een gezamenlijk document. De dorps- en stadskaarten getuigen van deze ambitie, maar een kritische noot is wel hier gepast. Kaarten zijn geen mijlpalen, maar voor Doe mee! zijn ze momenteel te veel uit de aandacht. College, toon meer ambitie hierin, leg ze op tafel, wees daadkrachtig in je uitvoering en geef vertrouwen aan de mensen. U heeft nog anderhalf jaar, het is de hoogste tijd!

Financiën

En dan nu de financiën. Ook daar kijken wij positief en met optimisme naar. En Doe mee! baalt van de communicatie rondom deze kadernota. De wethouder doet hier zichzelf, het college en Molenlanden tekort. Molenlanden moet 1,5 miljoen bezuinigen. Forget it! Molenlanden moet in 2023 en 2024 nog respectievelijk 7 en 8 ton vinden. Maar de suggestie is alweer gewekt: we bevinden ons in financieel zwaar weer, die hele herindeling is een financieel fiasco, Giessenlanden mag de gaten dichten van Molenwaard, de burgers zullen wel weer moeten bloeden, er kan hier nooit wat, dure gemeentehuizen kunnen ze bouwen, maar verder één groot gat in de portemonnee. Terwijl het gewoon niet waar is. En u doet u zelf wederom tekort door te stellen dat het positieve resultaat in hoofdzaak door de meicirculaire en de algemene uitkering komt. U heeft als college en organisatie meer dan 2 miljoen structureel weten om te buigen. Onder de motorkap zoals u dat noemt. Chapeau! Oogst dit. Daardoor is onze positie nu, met dank aan de meicirculaire, juist positief. En stap uit dat zure bezuinigingsframe. Want zeker, we gaan hier niet potverteren, we gaan hier geen Sinterklaas spelen, maar we kunnen veel meer dan we denken. We gaan dus investeren, investeren in de samenleving, investeren in de mensen. Investeren in de dorpen van Molenlanden. Niet omdat het moet, maar omdat het kan! Laat je niet gek maken Molenlanden. Binnen anderhalf jaar staan we er uitstekend voor!

Vertrouwen

Het moge duidelijk zijn Doe mee! gaat niet mee in de treurnis en Doe mee! gaat uit van vertrouwen. En Doe mee! wil dan ook dat u extra gaat investeren in de dorpen en de stad, in de dorpsraden en Klankbordgroepen. In geld en in vertrouwen. Wat Doe mee! betreft verhogen we de gemeentelijke bijdragen aan de dorpsraden en Klankbordgroepen met 50%. En tegelijkertijd geven we vertrouwen. Laat de controle, het ambtelijke nalopen en dubbelchecken van ieder bonnetje, vallen en geef de regie aan de raden zelf, met een eenmalige verantwoording achteraf.

 

5 ton voor verenigingen

Verder wil Doe mee! dat er extra geld komt voor de zogenaamde vrijwilligersorganisaties: de sportverenigingen, speeltuinverenigingen, zangkoren, muziekverenigingen etc. De smeerolie van de samenleving. Het bindmiddel in een dorp- of stad. We spenderen daar als gemeente 0,37% van onze begroting aan. Minder dan 1% voor een druppel smeerolie met een maximaal effect. College, u bent bezig om te kijken of en hoe u tot harmonisatie kunt komen. Wat Doe mee! betreft reserveert u 0,5 % voor de subsidies in deze categorie. 5 ton in euro’s, in plaats van 370.000.

Dienst Gezondheid & Jeugd

Maar Doe mee! sluit niet de ogen voor de werkelijkheid. En natuurlijk zien wij in deze onzekere tijden, wel degelijk risico’s. Daarom verzoeken wij het college tempo te maken wat betreft het onderzoek naar de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. De verbonden partijen. Ondoorzichtig, ondemocratisch, zelden dienstbaar, veelal naar binnengekeerde instituten waarbij de burger uit het oog verloren is, kortom: kom met voorstellen tot bezuinigen of uitstappen. En reken uit wat het kost. Om te beginnen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd. Rupsje Nooitgenoeg in een blackbox. Er kan altijd geld bij, je weet nooit wat je krijgt. College, daar ligt de oplossing van uw noden in 2023 en 2024. Wij roepen het college op om de bijdrage in voor de DGJ in 2022 terug te draaien met 5% en vervolgens met 2% jaarlijks. Daarbij willen wij volgend jaar bij de kadernota kunnen lezen wat het kost om uit de GR DGJ te stappen en wat het financieel oplevert. Want Doe mee! is ervan overtuigd dat we als volwassen gemeente meer kunnen betekenen dan de DGJ ons nu biedt. Molenlanden pak nu door! De tijd van grenzeloos werken, typisch voorbeeld van mistig bestuurlijk netwerken waarin het belang van de inwoners vergeten is, past niet meer in deze tijd. De tijd van nutteloos werken laten wij de GR-en, het wordt tijd om te werken voor je inwoners! Dienstbaar en met ballen. Dus genoeg geklaagd over het verlengd bestuur, we stappen eruit, as soon as possible.

Doe mee! kijkt met groot vertrouwen naar de begroting 2021 en verder. Er ligt een stevige basis, een goed fundament. Daar kun je op verder bouwen. Dat heeft u in anderhalf jaar tijd neergelegd. Onze complimenten daarvoor. Ook onze complimenten voor de ambtelijke organisatie. Ook u heeft een majeure prestatie geleverd. Het is uw werk, u heeft er zelf voor gekozen, maar u heeft het buitengewoon goed gedaan. Ook in de lastige afgelopen maanden, waarin u in de #stayhome economie een voorbeeldfunctie vervulde. Tot de dag van vandaag. Toch hopen we dat u straks behalve thuis ook hier in Hoornaar een goede en duurzame werkplek heeft. Want Doe mee! investeert niet alleen in de inwoners en in de samenleving, wij investeren met plezier in de dienstverleners van de samenleving. De afgelopen maanden gingen we samen door de crisis, de komende jaren gaan we samen voor een nog beter Molenlanden. Doe mee!

Joke van de Graaf & Berend Buddingh’

7 juli 2020

Ga naar de bovenkant