Doe Mee! met de regionale energie strategie

Ruim 45 jaar geleden vertelde de leraar op mijn lagere school onze klas over het Gas uit Groningen dat ons verloste van de vervuilende kolenkachels.

Schoon gas, weinig roet en geen gesjouw met kolen. Hij vertelde ons toen ook dat er een enorme hoeveelheid gas onder de grond zat waar we Nederland mee konden verwarmen, elektriciteit mee op konden wekken en de schatkist spekken. Maar hij vertelde ook dat wij het waarschijnlijk nog mee zouden maken dat het Gas op was.

Hij heeft gelijk gekregen. Het moment is aangebroken dat we tegen te hoge kosten en milieu-impact  gaan aanlopen. En omdat we dan nog steeds ons huis moeten verwarmen, eten koken en een lichtje aan willen steken zullen we op zoek moeten naar nieuwe energiebronnen. En dat doen we in Nederland onder andere door 30 regio’s een Regionale Energie Strategie (RES) te laten maken. Molenlanden en Gorinchem vormen samen 1 van die 30 RES regio’s.

In de RES geeft elke regio aan hoe ze, naast de landelijk al geregelde stroomopwekking op zee en op daken van inwoners, zelf energie op kan wekken. En omdat energie zo belangrijk is voor elk huishouden mogen daar tot 2030 alleen bewezen methodes voor gebruikt worden. Geen technieken die alleen nog in laboratoria bestaan dus. Die mogen pas later in de plannen meegenomen worden. We willen immers zekerheid dat het licht kan blijven branden. Daarom zijn tot 2030 alleen zon en wind energie toegestaan. En het lijkt misschien ver weg, 2030 en 2050, maar enkele belangrijke  beslissingen worden nu al genomen.

Onze regio heeft de afgelopen 18 maanden met inspraak van belangenorganisaties, inwoners en energiebedrijven een eerste inventarisatie van de mogelijkheden gemaakt en in een concept RES vastgelegd.  En daaruit blijkt dat we een fors deel van onze energiebehoefte tot 2030 zelf op kunnen wekken. Dat is goed voor ons als inwoners en het milieu, maar dat is ook goed voor de lokale economie. In onze regio geven we jaarlijks samen ongeveer 200 miljoen aan energiekosten uit. Als we die energie meer zelf op gaan wekken kan een groter deel van dat geld in de toekomst binnen de regio blijven. Maar zover is het nog niet.

Het komende jaar zullen de plannen definitief gemaakt moeten worden, in samenspraak met de inwoners. We zullen op diverse manieren en op meerdere plekken gevraagd worden om mee te denken en mee te praten over de regionale energie strategie. Niet over hoe lang we nog met het gas door kunnen of over het gebruik van kernenergie voor 2030, maar wel over het opwekken van eigen energie voor de Alblasserwaard met zon en wind. Wel over de manier waarop we ook bij windstilte en bewolking toch stroom kunnen hebben. En wel over de manier waarop we er voor kunnen zorgen dat de lusten en de lasten van de energieopwekking eerlijk verdeeld worden.

Voor komende jaar geldt dus nog meer als andere jaren:  Denk mee, Praat mee, Doe Mee!

Mario de Lijster

Raadslid Doe mee!