Welkom op open fractieoverleg Doe mee! op donderdag 12 maart in Oude School Giessen-Oudekerk

Welkom op open fractieoverleg Doe mee! op donderdag 12 maart in Oude School Giessen-Oudekerk Doe mee! nodigt alle inwoners uit om de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering voor te bereiden. We vinden het belangrijk, dat inwoners ook een plek hebben om actief mee te denken wat er in hun eigen buurt of straat gebeurt. Daarom gaan we [...]

Tiny en small houses, hoe staan wij daar in als Doe mee!

Raadsvoorstel: Initiatief voorstel pilot tiny en small houses. Onze bijdrage: In het coalitieakkoord staat: “We willen verder inzetten op de flexibilisering van de woningmarkt; We denken daarbij b.v. aan tinyhouses.” We waren dan ook blij dat dit nu op de agenda stond en we zijn ook blij dat andere partijen zo hebben meegedacht om [...]

Ja, Doe mee! maakt een draai over het raadsvoorstel Windmolen ….

Ja, Doe mee! maakt een draai over het raadsvoorstel Windmolen .... Zo noemen we dat meestal in de politiek als een partij een ander standpunt inneemt als de vorige keer of als de vorige keer aangekondigd. Je zou het ook een vernieuwd standpunt op basis van gewijzigd inzicht kunnen noemen, maar in de afrekencultuur [...]

Doe mee Molenlanden wenst iedereen fijne en gezellige feestdagen, en een goed 2020.

Doe mee Molenlanden wenst iedereen fijne en gezellige feestdagen, en een goed 2020. In het nieuwe jaar hopen we velen van jullie weer te zien op één van onze open fractie avonden die wij op verschillende locaties in ons mooie Molenlanden organiseren. Of op de mooie braderieën door het jaar heen. [...]

Blij met perspectief voor Kinderdijk, communicatie met inwoners moet beter!

DoeMee! Molenlanden is zeer verheugd met de unanieme steun van de raden van Alblasserdam en Molenlanden voor het Gebiedsperspectief Kinderdijk. Na jaren van bestuurlijke stagnatie en politiek geharrewar ligt er eindelijk een duidelijke visie. Een visie die duidelijk aangeeft waar we met Kinderdijk naar toe willen groeien: een werelderfgoed dat profiteert van het groeiende internationaal [...]