Ons verkiezingsprogramma

Ook de komende jaren staan wat Doe mee! betreft onze inwoners centraal bij alles wat de gemeente doet. Er zal opnieuw een samenlevingsagenda komen waarin alle dorpen en die ene stad hun eigen agenda krijgen. En die agenda maken we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven.

Naast het lokale maatwerk blijft Doe mee! geloven dat in Molenlanden veel mogelijk is als we met elkaar de mouwen opstropen. Dat vraagt om lef tonen en durven te kiezen. Dat we transparant zijn en alle belangen goed afwegen, maar vervolgens wel doorpakken!

We zetten in ons verkiezingsprogramma o.a. in op de volgende zaken:

  • Een eigen agenda voor alle dorpen/stad
  • Iedereen mag zichzelf zijn en kan meedoen
  • Jong en oud kunnen in hun eigen dorp/stad blijven wonen
  • Verenigingsleven actief ondersteunen
  • Lokale lasten laag houden
  • Groene leefbare dorpen/stad

Lees al onze plannen voor Molenlanden in onsĀ verkiezingsprogramma of beluister op Spotify