In het eigen onderzoek van Doe mee! Molenlanden naar het functioneren van het openbaar vervoer met Q-buzz was er een gesprek met jongeren in Goudriaan. De jongeren wilden hun ervaringen graag delen met de statenleden Maurits de Haan en Lies van Aelstvan provincie Zuid-Holland. Ook Goof van Rijswijk van reizigersorganisatie Rodag was blij met de échte verhalen aan tafel: “Het is vanavond gelukt om de jongeren bij elkaar te krijgen. Dat steunt onze inzet om de dorpen in Molenlanden beter bereikbaar te krijgen met het openbaar vervoer.”

Wilma de Moel van Doe mee! vulde aan: “Het doel van deze bijeenkomst is breder, dan bereikbaarheid. Het gaat om de leefbaarheid op het platteland. De provincie is verantwoordelijk en ik wil, dat zij horen hoe het werkelijk gaat. Q-buzz biedt de belbus als alternatief om van de zogenaamde dikke lijnen langs de provinciale weg in de dorpen te komen. Zij veronderstellen, dat het goed functioneert, want ze krijgen nauwelijks klachten. Maar is dat ook zoals het écht is? Het is toch de slager, die zijn eigen vlees keurt.”

Jari van Houwelingen uit Goudriaan beaamt de uitspraken van zijn voorgangers: “Sinds buslijn 78 door Goudriaan geschrapt is, zoeken we alsjongeren alternatieven om bij de bushalte te komen, die aansluit op hun bestemming. Dat is Noordeloos of Meerkerk, omdat de lijn van Schoonhovenseveer via de provinciale weg N216naar Gorinchem maar 1x per uur rijdt. Met melden zijn we gestopt, want er verandert toch niets. En als de belbus niet doet, wat hij moet doen dan kom ik te laat op school. Dat kan 1x gebeuren, maar ook daar heb ik iets uit te leggen.”

Verder kwam uit het gesprek, dat het mbo Da Vinci College in Gorinchem met schooltijden vanuit Molenlanden niet bereikbaar is. Overdag rijdt er een buurtbus, maar ’s morgens vroeg is de dichtstbijzijnde halte bij het Beatrixziekenhuis. Dan kunnen de leerlingen nog 20 minuten lopen naar school.

De statenleden De Haan en Van Aelst hebben Doe mee! gevraagd om de meldingen van het meldpunt te bundelen en persoonlijk met de jongeren aan te komen bieden op het provinciehuis: “Dit gesprek is verrassend. Het delen van deze ervaringen is het meest effectiefals ze rechtstreeks bij ons op de vergadertafel komen.”

Het meldpunt voor het OV is nog open. Het je een ervaring, die belangrijk zijn voor een goed openbaar vervoer in Molenlanden, meld het dan via E-mail ovmolenlanden@gmail.com

Wilma de Moel beloofde om met het bezoek aan het provinciehuis het vervoer naar Den Haag te organiseren: “Met de bus zal nog wel een uitdaging zin.”

Foto: OV Molenlanden.