De gemeente en haar inwoners leven in 2 verschillende werelden. Als raadslid zou ik dat graag anders willen zien. Als inwoners actief betrokken zijn bij wat speelt in hun omgeving, dan kan ik dat als raadslid mooi als klankbord gebruiken.

De praktijk is anders. Als inwoners een vraag hebben aan de gemeente, dan komen ze helaas in een woud volop ingewikkelde loketten, die allemaal tijd nodig hebben om ze weer naar het volgende loket te helpen. De gemeente heeft een fantastische dienstverlenende functie, maar je mag nu eenmaal niet van iedere ambtenaar verwachten dat ze zich verplaatsen de turbulente leefwereld en de van inwoners.

Als raadslid krijg ik natuurlijk geregeld van dit soort vragen. Gelukkig ben ik volksvertegenwoordiger en mag ik namens mijn stemmers de brug slaan naar de gemeente. Ik heb ervaren, dat ik nu beter snap hoe de hazen in Molenlanden lopen.

Ik motiveer de inwoners hun vragen zelf te stellen via een meldpunt. Met de belofte, dat ze bij me terug mogen komen als er geen tijdige reactie is op de melding. Gelukkig gebeurt dat zelden.
Afgelopen dinsdag had ik het geduld niet. Ik was benaderd door inwoners rondom de Hangsloot in Nieuwpoort. Met de complimenten, dat het resultaat van de renovatie van de straat prachtig was. Nieuw bruggetje, voetpad opgehoogd, perk opnieuw ingeplant en zelfs eendentrappetjes vanuit het water.

Alleen had iemand niet goed nagedacht over de opstap van het pad naar het bruggetje. Of de afstap, wat je wilt. Een hoogteverschil van zo’n 30 centimeter over een lengte van ongeveer 50 centimeter. Dan moet je van goeden huize komen om goed in balans te blijven.

Ik ging op werkbezoek, liet de inwoners de melding maken, poste op social met de oplossingsrichting, en kreeg al binnen een dag een reactie van Gemeente Molenlanden, dat de opdracht voor herstel bij de aannemer lag. Nog geen dag later was het uitgevoerd. Binnen 48 uur! Met de complimenten van de inwoners.

Moraal van het verhaal. Als raadslid stop ik veel tijd in het voorbereiden van de raadsstukken, verdiep ik me in thema’s zoals veiligheid, jeugdhulp, verkeer, economie, zorg en verenigingen. Dat blijven ook de hoofdlijnen, die voor het bestuur belangrijk zijn. Maar het gaat jou om wat er in jouw buurt gebeurt. Daar kom je voor in de benen. Het zijn dus de kleine dingen waar het om draait. Het gaat om die brievenbus, het bushokje, de verlichting langs het wandelpad naar het nieuwe zorgcentrum en het afstapje bij het bruggetje van de Hangsloot.

Wilma de Moel