Grote stap voorwaarts voor bibliotheekwerk Molenlanden

Op 20 april j.l. heeft de raad “Het lokaal actieprogramma aanpak laaggeletterdheid en bibliotheekwerk” vastgesteld. Veel was al in onze nieuwe gemeente geharmoniseerd, echter nog niet het bibliotheekwerk. Ongeveer een half jaar geleden stond dit onderwerp ook geagendeerd. De visie 20-24 met de titel die ons wel aansprak “Iedereen kan meedoen”, leverde [...]