Blij met perspectief voor Kinderdijk, communicatie met inwoners moet beter!

DoeMee! Molenlanden is zeer verheugd met de unanieme steun van de raden van Alblasserdam en Molenlanden voor het Gebiedsperspectief Kinderdijk. Na jaren van bestuurlijke stagnatie en politiek geharrewar ligt er eindelijk een duidelijke visie. Een visie die duidelijk aangeeft waar we met Kinderdijk naar toe willen groeien: een werelderfgoed dat profiteert van het groeiende internationaal [...]