DoeMee! Molenlanden is zeer verheugd met de unanieme steun van de raden van Alblasserdam en Molenlanden voor het Gebiedsperspectief Kinderdijk. Na jaren van bestuurlijke stagnatie en politiek geharrewar ligt er eindelijk een duidelijke visie. Een visie die duidelijk aangeeft waar we met Kinderdijk naar toe willen groeien: een werelderfgoed dat profiteert van het groeiende internationaal toerisme, zonder dat dat ten kosten gaat van de leefbaarheid, zoals in andere internationale hotspots al wel het geval is. Eindelijk zijn er duidelijke kaders en uitgangspunten geformuleerd, iets dat achtereenvolgende vorige colleges en bestuurders nooit voor elkaar konden krijgen. Een felicitatie aan de colleges van Alblasserdam en Molenlanden in het bijzonder voor de portefeuillehouders Arco Bikker en Arjan Kraijo is dan ook zeker op zijn plaats.

Uiteraard betreurt DoeMee! natuurlijk de misverstanden die in het dorp Kinderdijk zijn ontstaan, mede door de ongelukkige communicatie van de kant van de gemeente. Joke Stravers: ‘Voor Doemee! is het uitgesloten dat de ondernemers in het dorp gedwongen zouden worden uitgekocht of verplaatst. Dat mag en zal nooit het geval zijn. De geformuleerde ambitie moet er juist aan de bijdragen dat het dorp Kinderdijk een levendig dorp blijft, waar altijd ontwikkelingen mogelijk moeten blijven.’

DoeMee! zal zich – samen met de inwoners van Kinderdijk en het werelderfgoed – blijven inzetten voor een de toekomst waarin we allemaal hartstikke trots zijn dat we dichtbij één van de bekendste en mooiste internationale hotspots mogen wonen én werken. En waarin we met elkaar laten zien dat het mogelijk is om dit te combineren met een kwaliteit van wonen waar andere jaloers op zullen zijn.