Ik Doe Mee omdat ik me al bij een eerste kennismaking thuis voelde bij deze nieuwe partij. Tijdens mijn 10 jaar als PvdA-raadlid bij de gemeente Giessenlanden bereed ik met regelmaat een aantal stokpaardjes. Laten deze nu ook bij Doe Mee Molenlanden hoog op de politieke agenda staan en zelfs tot hun paradepaardjes behoren!

Ik heb me altijd hard gemaakt voor meer medezeggenschap voor de inwoners, zeker waar het hun eigen dorp betreft. In Giessenlanden maakt men zich zorgen over de positie van de dorpsraden na de verkiezingen. Terecht. Ik weet uit eigen ervaring van de terughoudendheid en aarzeling bij andere partijen. Ik ken de scepsis en arrogantie van (nu nog zittende) raadsleden. Bij Doe Mee Molenlanden wéét ik 100% zeker dat er dorpsraden in elke kern komen/blijven. Dorpsraden krijgen bovendien een eigen contactpersoon op ambtelijk en bestuurlijk niveau en zullen formeel worden opgenomen in de bestuurlijke organisatiestructuur van de Molenlanden.

De klimaatverandering baart niet iedereen zorgen. Mij wel. Ik vind het daarom erg plezierig dat voor Doe Mee Molenlanden hetzelfde geldt.
Daarom gaan we het vastgoed van de gemeente in ieder geval voorzien van zonnepanelen en zal het plaatsen van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken in heel Molenlanden worden gestimuleerd. Daarom wordt al het vastgoed van de gemeente met spoed zo duurzaam mogelijk gemaakt. Wij zullen ook onze inwoners bewust maken van de mogelijkheden om zelf energie te besparen. Daarom bieden wij een gratis energiescan voor iedereen, dat je weet waar je winst kunt maken.

Dorpshuizen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van een kern. Daarom hoeven dorpshuizen wat mij betreft niet kostendekkend geëxploiteerd te worden. Dat vond ik en dat vind ik nog steeds. Laat nou Doe Mee Molenlanden precies hetzelfde idee hebben. Daarom is het bestaan van een dorpshuis gegarandeerd, zolang er sprake is van actieve en betrokken inzet van de inwoners

En om al deze punten Doe ik Mee met Doe Mee Molenlanden
Ik hoop U ook. Doe Mee!!!