In onderstaande blog geeft de nummer 3 op onze kieslijst, Mario de Lijster, aan waarom ook hij mee gaat doen in de nieuwe gemeente Molenlanden:

Ik doe mee omdat Molenlanden een uniek stukje Nederland is, wat recht heeft op een bestuur met een echt lokaal gezicht.

We hebben een uniek landschap,met unieke dorpskernen. Maar daardoor ook unieke uitdagingen. En ik vind dat je die alleen met lokale inbreng te lijf kan gaan.
Landelijke partijen moeten altijd hun landelijke belangen mee laten wegen en ik ben van mening dat je dan niet het beste besluit kunt nemen voor je inwoners.
Dat kan alleen door samen met dorpsgenoten de voor hun belangrijke onderwerpen te bespreken en samen de plannen te maken.  En er wordt wel eens gedacht dat lokale politiek niet belangrijk is, maar ik denk dat de lokale onderwerpen er juist toe doen. Want ik vind onze dorpshuizen, de scholing en huisvesting van onze kinderen, onze natuur en onze lokale werkgelegenheid echt te belangrijk om aan anderen over te laten.