DoeMee! Molenlanden heeft een ontzettend diverse kandidatenlijst. Op plek 17 staat Krijn Berkouwer uit Nieuw-Lekkerland. Krijn heeft als ereburger zijn sporen in Nieuw-Lekkerland meer dan verdiend. In deze blog geeft Krijn aan waarom hij kandidaat is voor DoeMee en krijgt u een gratis stemadvies!

Ik, Krijn Berkouwer, wil U graag duidelijk maken waarom ik op DOE MEE ga stemmen.
Ik heb 22 jaar als raadslid van Nieuw Lekkerland mijn best gedaan voor alle inwoners van ons dorp.
Nu ben ik voor Doe MEE omdat ik vind dat een ieder ook in Nieuw-Lekkerland op zijn manier moet kunnen werken, sporten en recreëren zonder veel bemoeienissen.

Bijvoorbeeld:
1. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat betekent dat de voorzieningen voor de jeugd met bijvoorbeeld sport en recreatie gestimuleerd moeten worden. In het jeugdhonk in Nieuw-Lekkerland is al twee maal ingebroken en zal een alarm niet overbodig zijn.
2. Voor de ouderen en mensen met een beperking en eenzaamheid is hulp en zorg waar we ons hard voor moeten maken. Dus oud worden zonder zorgen.
3. Betaalbare woningen zodat jonge mensen ook in aanmerking komen voor huisvesting, hetzij door
huur of koop.
4. De hondenbelasting afschaffen en een paar mooie uitrenplaatsen maken waar honden naar hartenlust los kunnen spelen. Dat hebben ze door de hondenbelasting al lang betaald.
5. Verenigingen zoals sport, zang, muziek en cultuur moeten daar waar nodig steun en medewerking van de gemeente krijgen.
6. Ik woon op de hoek Middelweg Klipperstraat / Planetenlaan en vindt dat daar en elders in de gemeente onveilige situaties ontstaan door onder andere te hard rijden.
7. Wees zuinig op onze natuur.

Kortom, ik vind dus dat elke Lekkerlander die het beste met ons dorp voor heeft op DOE MEE moet stemmen. Heeft u suggesties, spreek mij of de mensen die op de lijst van DOE MEE staan er ook op aan. Zij luisteren graag naar u. Is dat iets te veel gevraagd ga dan in elk geval wel stemmen!