Raadsvoorstel: Initiatief voorstel pilot tiny en small houses.

Onze bijdrage:

In het coalitieakkoord staat:

“We willen verder inzetten op de flexibilisering van de woningmarkt; We denken daarbij b.v. aan tinyhouses.”

We waren dan ook blij dat dit nu op de agenda stond en we zijn ook blij dat andere partijen zo hebben meegedacht om dit tot uitvoer te brengen.

Dat was nog geen gemakkelijke opgave.

Voor ons is dit wel een prima voorstel  om alternatieve woonvorm te gaan benutten en flexibilisering van de woningmarkt.

We zijn echter nog niet zo overtuigd van de behoeften,  die binnen Molenlanden  zou bestaan om dit te verwezenlijken.

Verder zijn we ook nog niet overtuigd dat dit een oplossing zal gaan bieden aan de vastzittende woningmarkt.

We hopen dat de woonvisie die voor de zomer klaar moet zijn, daar meer aanzet toe zal geven.

Voor ons zijn de evaluaties cruciaal.

Vragen die we dan we dan o.a.  beantwoord willen zien zijn:

  • Voldoet dit aan een behoefte van onze inwoners. Kortom hoeveel inwoners uit Molenlanden hebben zo’n woning betrokken?
  • Hoeveel vraagt dit van onze ambtenaren. Nu stellen we 40000 extra ter beschikking maar hoeveel vraagt dit straks structureel.?
  • Hoe is gegaan m.b.t. vergunningen inpassingen e.d.?

Verder zijn er nog vele andere vragen te beantwoorden.  Zoals is het stuk goed bekeken door onze juristen zodat een tijdelijke vergunning later niet omgezet moet worden in permanente.

Kortom dit voorstel  zal zeker bijdragen aan alternatieve woonvormen en is dan ook met onze steun,  raadsbreed aangenomen.