Eén van de belangrijkste punten van Doe Mee is dat iedereen mee doet. Dit geldt dus ook voor de jongeren. Daarom willen wij ook iets doen voor de jongeren.

Voor de jeugd is er in de meeste kernen niet veel te doen. Zo zijn er weinig plekken om af te spreken met vrienden en wordt er bijna niks georganiseerd voor de jeugd. Toch willen en gaan jongeren zich verenigen en dit gebeurt dan meestal op straat of in keten. Regelmatig horen we dat deze jongeren voor overlast zorgen. Graag zouden wij zien dat er ontmoetingsplekken komen voor jongeren. Hierdoor hopen wij dat de jongeren hierheen zullen komen in plaats van de straat op gaan.

Ook zien we dat er weinig tot geen activiteiten zijn voor de jeugd. Wij willen dat er voor de jongere en oudere jeugd meer activiteiten komen zoals dorpsfeestjes en avondactiviteiten. Nu zien we dat als er een feest georganiseerd wordt er (te) veel mensen op af komen waardoor deze feesten soms moeilijk te handhaven zijn. Door het organiseren van meer van dit soort activiteiten in verschillende kernen zal de toestroom afnemen en dit beter te handhaven zijn.

Tot slot zouden wij graag zien dat jongeren ook veel meer betrokken worden bij de lokale politiek. In welke vorm is nog even zoeken, maar dit zouden we gewoon met onze jongeren zelf moeten bespreken. Want ook onze jongeren willen best Mee Doen!