Als in november 2020 in de gemeenteraad gesproken zal gaan worden over het bibliotheekbeleid in de gemeente Molenlanden is voor de Doe mee! fractie één ding duidelijk geworden: In Giessenburg willen de inwoners heel graag de bieb terug.

Afgelopen zaterdag 26 september trok een deel van de fractie, vergezeld met de opvallende gele Doe mee! caravan, naar Giessenburg. Onder aanvoering van Giessenburger Ruud van Rijn ging men het gesprek aan met de inwoners over de bibliotheekvoorziening in het dorp.

De gesprekken leverden een duidelijk beeld: de inwoners van Giessenburg zijn nog niet vergeten dat zes jaar geleden de bieb is wegbezuinigd. Voor velen een onbegrijpelijke beslissing.  Het was een fantastische voorziening, die inspeelde op de behoefte die er was en nog steeds is.  De bibliotheek, waarvan indertijd 25% van de Giessenburgers lid was, was gesitueerd in een speciaal daarvoor ontworpen  gebouw. Dat dit gebouw nu alweer zes leeg staat is voor mening inwoner een doorn in het oog. De gevolgen van de sluiting zijn ook helder. Hoewel veel inwoners hun lidmaatschap hebben opgezegd, maken ook veel Giessenburgers nog gebruik van het afhaalpunt van bibliotheek AanZet in de dorpskamer. Ook wijken heel wat inwoners uit naar Hardinxveld of Gorinchem.

Ruud is reëel over de respons en de volgende stap. ‘Uiteraard is het makkelijk handtekeningen ophalen om een nieuwe voorziening te realiseren. Of eigenlijk uit te breiden als je kijkt naar het afhaalpunt dat er nu is. Maar het mag toch opvallend heten dat op zo’n ochtend duidelijk wordt dat 75% de bibliotheek echt mist en het een voorziening vindt die echt bij het dorp hoort. Met 4500 inwoners heb je het natuurlijk ook niet over een klein dorp. En gezien de respons, mag je ervan uitgaan dat het een goed gebruikte voorziening gaat worden. Zo was het en zo zal het weer zijn. Voor jong en oud!’

Ruud benadrukt nog maar eens dat het zeker niet de bedoeling is dat een bibliotheek in Giessenburg ten koste gaat van andere bibliotheekvoorzieningen. ‘Tien jaar geleden werd er door sommigen wat meewarig gekeken naar boeken en bibliotheken. Die tijd is gelukkig voorbij. Iedereen beseft dat goed lezen en het bereikbaar hebben van boeken belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen èn volwassen. Ieder dorp zal geen bibliotheek kunnen krijgen, maar er moet meer mogelijk zijn dan we nu hebben. We gaan het college en onze wethouder maar eens uitdagen!’