Ik ben Tom van der Spek, 52 jaar en getrouwd. Woonachtig in Brandwijk (Gijbeland). Ik ben sinds 2014 visueel beperkt, na een lang revalidatie traject heb ik geleerd waar mijn mogelijkheden liggen.

Ik bevind me niet meer op de arbeidsmarkt maar probeer mijn tijd middels vrijwilligerswerk nuttig te besteden. Doordat vorig jaar alles op slot ging ben ik ondanks de beperkingen opgestart met een eigen onderneming in coaching en communicatie.

In Brandwijk zijn er al wat mooie initiatieven zoals MeVe, De Overbuurman en buurtattentie.

Ik doe mee omdat ik laagdrempelig met de inwoners ideeën wil oppakken voor nog meer saamhorigheid en veiligheid met name voor wandelaars en fietsers.

Ook ga ik mij inzetten voor meer inclusiviteit zodat iedereen, ook mensen met een beperking, in onze maatschappij mee kunnen doen.