Het initiatief om het weidelandgoed De Hoeken tussen Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos te creëren is onnodig en ongewenst. Zo lang de plannen in huidige vorm blijven bestaan en zoveel weerstand bij omwonenden blijft oproepen zal Doe mee! Molenlanden zich hier tegen blijven verzetten. Die duidelijkheid geeft DoeMee Molenlanden voor de verkiezingen van 21 november.

De Hoeken is een schitterende, cultuurhistorische, landschapseigen polder, die helemaal past in de Alblasserwaard. Je kunt er nu al geweldig doorheen wandelen, er zitten tal van weidevogels, het is een kwalitatief hoogstaand stukje cultuurlandschap. Met de huidige plannen dreigt dit authentieke stukje polder te verdwijnen.

Uiteraard wil DoeMee! Molenlanden de komende periode voldoende woningen bouwen voor onze inwoners. Passende woningbouw, waarbij we creatief met de beperkte ruimte in onze groene polder om moeten gaan. Wanneer we tot de conclusie komen dat bouwen in het groen noodzakelijk is, dan zal dit op de meest zorgvuldige manier moeten worden ingepast. Overleg en afstemming met omwonenden is hierbij wel het minste wat je moet doen.

Wanneer 1167 inwoners een petitie ondertekenen dan is er iets aan de hand. Als er 1167 inwoners tegen een ingreep in hun woonomgeving zijn, dan mag en kun je dat niet negeren. Terecht heeft de gemeenteraad van Giessenlanden daarom voor de zomer opgeroepen tot bemiddeling en onderling overleg. De eerste signalen hierover zijn tot op heden weinig hoopgevend. Om die reden verschaffen wij nu al duidelijkheid: DoeMee! is tegen de ontwikkeling van landgoed ‘de Hoeken’. De Hoeken is tenslotte al mooi genoeg!