Doe Mee Molenlanden, CDA en VVD gaan met elkaar in gesprek over de vorming van een ‘stabiel en krachtig college’, in combinatie met een ‘verfrissend en duurzaam akkoord’, waarbij ‘uiteraard de samenleving wordt betrokken’. Dit is het resultaat van de eerste formatieweek.

Informateur Bert Blase voerde afgelopen week gesprekken met SGP, CU en VVD, op basis van de opdracht die door het ‘motorblok’ van Doe Mee en CDA is geformuleerd. Beide partijen spraken in deze opdracht uit te streven naar ‘stabiel en vernieuwend college’. Blase typeert de gesprekken als ‘openhartig en indringend’. Blase: ‘Het voelt vertrouwd om weer in de Alblasserwaard actief te zijn. Mijn conclusie uit de gesprekken is, dat er wisselend gedacht wordt over welk type bestuur de gemeente Molenlanden nodig heeft. Uitgaande van het beeld dat Doe Mee en CDA daarin voor ogen staat, heeft samenwerking met de VVD in mijn ogen de meeste kans van slagen’. Doe Mee en CDA nemen dit advies over.

De drie partijen vinden elkaar in een formule van drie punten:
1. zij komen met een fris programma waarbij de samenleving vanaf de start actief wordt betrokken,
2. zij dragen een krachtig college voor,
3. er is voldoende ruimte voor het noodzakelijke oppositionele geluid in de gemeenteraad.

Onoverbrugbare verschillen
Joke Stravers: ‘We hebben de afgelopen week intensieve gesprekken met elkaar gehad, maar er bleven meerdere niet overbrugbare zaken om verder te gaan. Daarbij ging het deels om de bezetting van het nieuwe college, maar ook over inhoudelijke zaken. Van beide kanten konden we niet bij elkaar komen’.

Vernieuwende politiek
Als onderliggende oorzaak verwijst Joke naar de moeite die de twee christelijke partijen volgens haar hebben om de slag naar vernieuwende politiek te maken. ‘Zij bleven nog teveel steken bij het uitgangspunt dat de christelijke partijen elkaar vast moeten houden. Het CDA was daar wat losser in en zo konden we die samenwerking wel vormgeven’.

Er wordt nu verder gesproken over de inhoud van het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling van de wethouders. Doe Mee hoopt nog steeds voor de kerst een akkoord op hoofdlijnen te bereiken.