Zwemmen in de Slingelandse plassen wordt de komende jaren een zeldzaamheid als het aan de colleges van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden ligt. In het beheers- en onderhoudsplan dat onlangs aan de bewoners werd gepresenteerd, verdwijnt de zwemfunctie vrijwel geheel. Belangrijkste argument daarvoor is de aanwezigheid van blauwalg, die zich volgens beide colleges maar moeilijk laat bestrijden.

Voor de nieuwe lokale partij DoeMee!Molenlanden is dit onaanvaardbaar. Voor de inwoners van onze dorpen, zeker voor gezinnen met kleine kinderen die nog niet in de boezem kunnen zwemmen, vormen de plassen een welkome plek om tijdens warme zomerdagen afkoeling te zoeken. Het getuigt van weinig ambitie en creativiteit als de gemeente niet bereid is om te zoeken naar oplossingen voor de aanwezigheid van blauwalg.

Eric Spaans: “Volgens experts die wij hebben gesproken zijn er nog meer dan genoeg oplossingen denkbaar om blauwalg effectief en duurzaam te bestrijden. Zo kunnen de plassen relatief eenvoudig worden doorgespoeld met water uit de Smoutjesvliet. Maar ook andere oplossingen zijn denkbaar.”

Hij ziet een patroon: “De houding van de colleges past in een treurige geschiedenis als het gaat om de toekomst van de Slingelandse plassen. Alleen onder stevige druk van ons in de gemeenteraad gingen de colleges afgelopen winter schoorvoetend en met grote tegenzin akkoord met het aankopen van de Slingelandse plassen. En ondanks nadrukkelijke toezeggingen daartoe worden belangrijke partijen in regio zoals de Vogelwacht en de stichting de Hâneker niet betrokken bij het beheer en onderhoud van het gebied.”

Ook de inwoners van Goudriaan voelen zich nauwelijks betrokken bij het gebied, ook hier ondanks nadrukkelijke toezeggingen daartoe. De onlangs georganiseerde informatieavond werd door de aanwezigen als zeer teleurstellend ervaren.

Spaans: “Wij maken hier ernstig bezwaar tegen. De onwil die vorig jaar zichtbaar was bij het aankopen van het gebied vertaalt zich nu in luiheid en onwil om creatief, samen met alle betrokken partijen, de toekomst van het gebied in te vullen. Kennelijk weegt voor de gemeente het belang om met zo min mogelijk inspanningen deze klus te klaren zwaarder dan het belang van haar inwoners.“

De fracties van Gemeentebelangen en de PvdA, die onder de noemer DoeMee! Molenlanden op 21 november aanstaande aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, zullen hieronder op 31 oktober aanstaande vragen stellen aan beide colleges.