We willen er in barre tijden voor je zijn

Ineens staat de wereld op zijn kop. Alles wat vanzelfsprekend was wordt bijzonder. Het leven voor jou en ons is volledig veranderd. De één werkt in een vitaal beroep, waar ook letterlijk meer dan een beroep op je wordt gedaan en de ander zit van de ene op de andere dag thuis. Ziek of zonder werk. De angst voor wat komen gaat is voor velen misschien nog wel groter dan de angst voor Corona. Scholen, verenigingen, bedrijven en nog zoveel meer krijgen ook een harde financiële klap. Corona is het gesprek van de dag, het gaat bijna nergens anders over.

Toch heeft alles een keerzijde. Mensen en bedrijven gaan samenwerken om anderen te helpen. Jongeren ontdekken, dat ze minder digitaal zijn dan ze dachten, want fysiek contact is toch ook belangrijk. We zijn allemaal trots op de helden in de zorg, sommigen klappen nog elke dag voor ze. En jij? Hoe gaat het met jou? Kunnen we iets voor je doen? Kerken, dorpsberaden, gemeentes en nog heel veel lieve anderen bedenken wat ze kunnen doen. Jij kunt je aansluiten als je wilt. Heb je iets nodig of wil je je verhaal kwijt, dan kan dat ook.

Doe mee! is trots op alle initiatieven, die spontaan in de samenleving ontstaan om anderen in deze barre tijden een hart onder de riem te steken.

Een paar praktische link:

Tips en laatste nieuws over corona: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Initiatieven in Molenlanden: FB  welzijnMolenlanden en MetmekaarMolenlanden

Natuurlijk doen we mee met NL Doet.

Natuurlijk doen we mee met NL Doet.
Een prachtig initiatief van het Oranjefonds, waarmee we ook in Molenlanden op meerdere plekken onze mouwen opstropen.
Dat doen we op zaterdag 14 maart in Nieuw-Lekkerland met het opruimen van zwerfafval en in Giessenburg met het seizoen klaarmaken van zwembad De Doetsekom.

Doe jij ook mee? Er is vast nog wel een klus waar je aan kunt sluiten in Molenlanden. Hier kun je ze vinden.

Welkom op open fractieoverleg Doe mee! op donderdag 12 maart in Oude School Giessen-Oudekerk

Welkom op open fractieoverleg Doe mee! op donderdag 12 maart in Oude School Giessen-Oudekerk

Doe mee! nodigt alle inwoners uit om de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering voor te bereiden. We vinden het belangrijk, dat inwoners ook een plek hebben om actief mee te denken wat er in hun eigen buurt of straat gebeurt.
Daarom gaan we op donderdag 12 maart naar de Oude School in Giessen-Oudkerk (Oudkerkseweg 20). Het fractieoverleg begint om 19.30 uur. Het punt van de herontwikkeling van de school in Giessen-Oudekerk staat om 21.00 uur op het programma.

Tiny en small houses, hoe staan wij daar in als Doe mee!

Raadsvoorstel: Initiatief voorstel pilot tiny en small houses.

Onze bijdrage:

In het coalitieakkoord staat:

“We willen verder inzetten op de flexibilisering van de woningmarkt; We denken daarbij b.v. aan tinyhouses.”

We waren dan ook blij dat dit nu op de agenda stond en we zijn ook blij dat andere partijen zo hebben meegedacht om dit tot uitvoer te brengen.

Dat was nog geen gemakkelijke opgave.

Voor ons is dit wel een prima voorstel  om alternatieve woonvorm te gaan benutten en flexibilisering van de woningmarkt.

We zijn echter nog niet zo overtuigd van de behoeften,  die binnen Molenlanden  zou bestaan om dit te verwezenlijken.

Verder zijn we ook nog niet overtuigd dat dit een oplossing zal gaan bieden aan de vastzittende woningmarkt.

We hopen dat de woonvisie die voor de zomer klaar moet zijn, daar meer aanzet toe zal geven.

Voor ons zijn de evaluaties cruciaal.

Vragen die we dan we dan o.a.  beantwoord willen zien zijn:

  • Voldoet dit aan een behoefte van onze inwoners. Kortom hoeveel inwoners uit Molenlanden hebben zo’n woning betrokken?
  • Hoeveel vraagt dit van onze ambtenaren. Nu stellen we 40000 extra ter beschikking maar hoeveel vraagt dit straks structureel.?
  • Hoe is gegaan m.b.t. vergunningen inpassingen e.d.?

Verder zijn er nog vele andere vragen te beantwoorden.  Zoals is het stuk goed bekeken door onze juristen zodat een tijdelijke vergunning later niet omgezet moet worden in permanente.

Kortom dit voorstel  zal zeker bijdragen aan alternatieve woonvormen en is dan ook met onze steun,  raadsbreed aangenomen.

Ja, Doe mee! maakt een draai over het raadsvoorstel Windmolen ….

Ja, Doe mee! maakt een draai over het raadsvoorstel Windmolen …. Zo noemen we dat meestal in de politiek als een partij een ander standpunt inneemt als de vorige keer of als de vorige keer aangekondigd. Je zou het ook een vernieuwd standpunt op basis van gewijzigd inzicht kunnen noemen, maar in de afrekencultuur die de politiek soms is, noemen we het meestal ‘draaien’. En dan kun je als nieuwe politieke partij die het graag anders doet, maar beter zelf zeggen dan dat anderen dat voor je doen.
Maar waarom heeft Doe mee! haar standpunt gewijzigd?
Jazeker, naar aanleiding van de meningvormende avond en de daar ingebrachte argumenten hebben wij onze wethouder nog maar eens uitgenodigd om zijn standpunt nogmaals toe te lichten. Ook hebben wij coalitiepartij CDA, laten we er helder over zijn, nogmaals hun argumenten naar voren laten brengen. Dat heet geen achterkamertjes-politiek overigens, maar is het toelaten van twijfel om te komen tot een beter besluit.
Waarom kan Doe mee! nu toch voor dit voorstel stemmen?
  1. Er is sprake van een ruilverkavelingsweg. De misschien wel belangrijkste voorwaarde uit het Molenwaards kookboek. Dus dat kon en kan geen belemmering zijn.
  2. Er is echter geen sprake van een agrarisch bedrijf, wat een tweede voorwaarde is. We zat hier voor de bestemmingswijziging een agrarisch bedrijf, maar de precedentwerking naar andere locaties blijft beperkt tot locaties aan de ruilverkavelingsweg. Windmolens van dit formaat blijven, linksom of rechtsom, dus alleen mogelijk aan ruilverkavelingswegen. Een groot verschil ten opzichte van de windmolens aan de …. waar geen sprake was van een ruilverkavelingsweg en dus bij instemming de deur open zou worden gezet naar alle buitenwegen binnen Molenlanden.
  3. Het is niet voor het eerst dat wij als raad en wij als partij een bestemmingswijziging conform art zoveel mogelijk maken. Dat doen we bijna maandelijks. De initiatiefnemer is daarbij ook nog niet begonnen, de molens staan er nog niet, alles loopt confrorm de regels.
  4. En hoe zit het dan met de duidelijkheid naar de inwoners toe? Mag nu opeens alles? Is Doe mee! nu opeens de soepelheid zelve geworden? Kan alles voortaan. Nee zeker niet. Ook dit voorstel gaat namelijk langs de raad. Ook dit voorstel volgt de procedure. Belangrijkste uitgangspunt voor iedereen die een windmolen wil plaatsen is: alleen aan de ruilverkavelingsweg is dit mogelijk. Glashelder. En zeker, wellicht waren we twee weken ook consequent en glashelder, maar misschien ook wel iets te stellig. Maar daarom mag je je ook laten overtuigen door anderen.
  5. En ja, wij roepen de wethouder op om snel te komen tot gewijzigd beleid. Kijk naar de afspraken zoals ze er nu liggen, kijk of er verruiming mogelijk is en zorg ervoor dat dit rond de zomer duidelijk is en als mogelijk voorstel in de raad ligt. Want noch Doe mee! noch de andere partijen denken wij, zitten er op te wachten om maandelijks een afweging te moeten maken over wel of niet windmolens in Molenlanden.
Ga naar de bovenkant