Welkom op open fractieoverleg Doe mee! op donderdag 12 maart in Oude School Giessen-Oudekerk

Welkom op open fractieoverleg Doe mee! op donderdag 12 maart in Oude School Giessen-Oudekerk Doe mee! nodigt alle inwoners uit om de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering voor te bereiden. We vinden het belangrijk, dat inwoners ook een plek hebben om actief mee te denken wat er in hun eigen buurt of straat gebeurt. Daarom gaan we [...]

Tiny en small houses, hoe staan wij daar in als Doe mee!

Raadsvoorstel: Initiatief voorstel pilot tiny en small houses. Onze bijdrage: In het coalitieakkoord staat: “We willen verder inzetten op de flexibilisering van de woningmarkt; We denken daarbij b.v. aan tinyhouses.” We waren dan ook blij dat dit nu op de agenda stond en we zijn ook blij dat andere partijen zo hebben meegedacht om [...]

Ja, Doe mee! maakt een draai over het raadsvoorstel Windmolen ….

Ja, Doe mee! maakt een draai over het raadsvoorstel Windmolen .... Zo noemen we dat meestal in de politiek als een partij een ander standpunt inneemt als de vorige keer of als de vorige keer aangekondigd. Je zou het ook een vernieuwd standpunt op basis van gewijzigd inzicht kunnen noemen, maar in de afrekencultuur [...]

Go to Top