Coalitieakkoord DoeMee!, CDA en VVD gepresenteerd!

Met pit de toekomst in!

Vanmorgen hebben de fracties van DoeMee!, CDA en VVD het coalitieakkoord voor Molenlanden gepresenteerd. In de Maria Johanna Hoeve hebben de drie partijen hun plannen voor de komende jaren uit de doeken gedaan. Ook zijn de wethouderskandidaten voorgesteld. Voor DoeMee! staan Arco Bikker (Groot-Ammers) en Johan Quik (Nieuw-Lekkerland) te trappelen om aan de slag te gaan.

Nieuwe politiek
Joke Stravers: ‘Het is nadrukkelijk een akkoord op hoofdlijnen, want de komende periode gaan we het verder invullen samen met de samenleving. We hebben gezegd dat we het anders willen doen, dus doen we dat ook! Het is een van de belangrijkste peilers onder het akkoord.’ Belangrijke onderwerpen voor de nieuwe coalitie zijn verder:

  • Streven naar lagere lokale lasten en een daling van de OZB
  • Plan de Hoeken gaat de prullenbak in en moet opnieuw
  • Inwoners in Kinderdijk krijgen meer zeggenschap
  • Laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening

De belangrijkste afspraken van het coalitieakkoord zijn samengevat in een mooie infographic. Ook treft u hieronder de complete tekst van het coalitieakkoord.

Infographic coalitieakkoord Molenlanden 2019-2022

Coalitieakkoord Molenlanden 2019-2022

Berends Opinie – Hoe breed wil je het hebben?

Berends opinie
Hoe breed wil je het hebben?

Nu Doe mee!, CDA en VVD de coalitie nagenoeg rond hebben en het coalitie-akkoord gepresenteerd wordt, is door sommigen de vraag opgeworpen waarom deze partijen gekozen hebben voor een smal college in plaats van voor een brede coalitie. Zeker in deze beginperiode van de nieuwe gemeente, waarin zoveel uitdagingen voor de deur staan, zou een college van B&W juist op een breed draagvlak binnen de gemeenteraad moeten kunnen rekenen, is de redenering.

88 zetels
In bovenstaand stukje tekst staan nogal wat verkeerde aannames. Laten we maar beginnen met de begrippen smal en breed. De eerste coalitie van Molenlanden kent straks een basis van 16 van de 27 zetels, dat is een meerderheid van 59%. Dat is niet nipt of net, maar in een democratie als de onze gewoon een ruime meerderheid (in de Tweede Kamer zou het om een meerderheid van 88 zetels gaan! Wanneer hadden we die voor het laatst?) Ook in absolute aantallen beschikt deze coalitie over een degelijke en stabiele meerderheid: 10.859 van de 19.377 stemmen, een keurige 56%.

Rutte II en de C3
De vraag die vervolgens gesteld mag worden is natuurlijk of het college van B&W het straks in de gemeenteraad alleen van de coalitiepartijen moet hebben of ook de steun van de oppositie kan verwerven.
Ten tijde van het kabinet Rutte II was er in de Kamer sprake van de zogenaamde Constructieve Oppositie (C3), noodzakelijk, omdat het kabinet in de Eerste Kamer niet over een meerderheid beschikte. En hoewel de coalitie van Doe mee! CDA en VVD gewoon over een degelijke meerderheid beschikt, geeft het voorbeeld aan dat coalitie en oppositie echt niet lijnrecht tegenover elkaar hoeven te staan en dat er ook constructieve manieren zijn om met elkaar een gemeente te besturen.

Daarbij gelooft Doe mee! in een stevige en volwassen oppositie. Niet om alleen maar het tegengeluid te laten horen, maar juist op een kritische en andere manier naar de standpunten te kijken en zo ook dat geluid te laten horen. Dat moet je juist niet binnen de geborgenheid van een college doen, maar in de openheid van de gemeenteraad. Het idee van één van de partijen om middels een vijf-partijen coalitie Molenlanden te gaan besturen, is dan ook de minst gewenste optie. Op die manier zou alleen Progressief Molenlanden een ander geluid kunnen laten horen, en zou het compromissen sluiten en afstemmen in de roemruchte achterkamertjes gaan plaatsvinden. Onzichtbaar en onwenselijk. Juist door het debat laat de politiek zich zien en toont het zijn belang.

Daadkracht
Verder geloof ik in de kracht en dynamiek van een beperkt aantal samenwerkingspartijen. Samenwerken kan op allerlei manieren en met allerlei partijen. De daadkracht, noodzakelijk voor een goed college, neemt echter wel af met de omvang van de hoeveelheid partijen die aan tafel zitten. Ook nu is het kabinet Rutte II een mooi voorbeeld. Een kabinet dat misschien wel in het eigen zwaard van de daadkracht is gevallen en dat vergat de samenleving mee te nemen. Maar wat een verschil met Rutte III, waarin het compromis waarin niemand zich meer herkent, het uitgangspunt is. Misschien dat de waarheid hier wel in het midden ligt: 2 partijen te weinig, vier partijen te veel, drie ideaal!

Ik ben ervan overtuigd dat we in desamenstelling van Doe mee! CDA en VVD, in combinatie met de gekozen wethouders, een sterk, daadkrachtig en stabiel college hebben. De keuze voor dit college is daarbij al vernieuwend, maar die noodzakelijke vernieuwing laten we niet alleen over aan het college, daar moet de gemeenteraad juist mee aan de slag. En daar is Doe mee! klaar voor. In gesprek met de samenleving. Van dorp van dorp, van straat tot straat, van deur tot deur. De politiek doet er toe!

Berend Buddingh’

Doe Mee Molenlanden en CDA gaan verder met VVD

Doe Mee Molenlanden, CDA en VVD gaan met elkaar in gesprek over de vorming van een ‘stabiel en krachtig college’, in combinatie met een ‘verfrissend en duurzaam akkoord’, waarbij ‘uiteraard de samenleving wordt betrokken’. Dit is het resultaat van de eerste formatieweek.

Informateur Bert Blase voerde afgelopen week gesprekken met SGP, CU en VVD, op basis van de opdracht die door het ‘motorblok’ van Doe Mee en CDA is geformuleerd. Beide partijen spraken in deze opdracht uit te streven naar ‘stabiel en vernieuwend college’. Blase typeert de gesprekken als ‘openhartig en indringend’. Blase: ‘Het voelt vertrouwd om weer in de Alblasserwaard actief te zijn. Mijn conclusie uit de gesprekken is, dat er wisselend gedacht wordt over welk type bestuur de gemeente Molenlanden nodig heeft. Uitgaande van het beeld dat Doe Mee en CDA daarin voor ogen staat, heeft samenwerking met de VVD in mijn ogen de meeste kans van slagen’. Doe Mee en CDA nemen dit advies over.

De drie partijen vinden elkaar in een formule van drie punten:
1. zij komen met een fris programma waarbij de samenleving vanaf de start actief wordt betrokken,
2. zij dragen een krachtig college voor,
3. er is voldoende ruimte voor het noodzakelijke oppositionele geluid in de gemeenteraad.

Onoverbrugbare verschillen
Joke Stravers: ‘We hebben de afgelopen week intensieve gesprekken met elkaar gehad, maar er bleven meerdere niet overbrugbare zaken om verder te gaan. Daarbij ging het deels om de bezetting van het nieuwe college, maar ook over inhoudelijke zaken. Van beide kanten konden we niet bij elkaar komen’.

Vernieuwende politiek
Als onderliggende oorzaak verwijst Joke naar de moeite die de twee christelijke partijen volgens haar hebben om de slag naar vernieuwende politiek te maken. ‘Zij bleven nog teveel steken bij het uitgangspunt dat de christelijke partijen elkaar vast moeten houden. Het CDA was daar wat losser in en zo konden we die samenwerking wel vormgeven’.

Er wordt nu verder gesproken over de inhoud van het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling van de wethouders. Doe Mee hoopt nog steeds voor de kerst een akkoord op hoofdlijnen te bereiken.

DoeMee! en CDA Molenlanden samen op zoek naar stabiel college!

In de formatie in Molenlanden is een vervolgstap gezet. Als grootste partij heeft Doe mee! Molenlanden daarin de keuze gemaakt om in ieder geval samen met het CDA dit vervolg in te zetten en samen op zoek te gaan naar een stabiel college. Daartoe hebben zij Bert Blase, oud-burgemeester Alblasserdam en (waarnemend) Hardinxveld-Giessendam, verzocht dit proces te leiden. De opdracht die zij voor hem hebben opgesteld luidt:

Onderzoek de mogelijkheid van een vernieuwend en stabiel college gebaseerd op een gedegen meerderheid in de gemeenteraad en voorzie dit zonodig van een advies.

Over de keuze om met het CDA het proces verder te lopen zegt Joke Stravers: ‘Het CDA is niet alleen de tweede partij in grootte, maar het is vooral een herkenbare en stabiele bestuurderspartij. Tegelijkertijd hebben ze tijdens de campagne laten zien dat ze ook willen en kunnen vernieuwen. We kiezen daarmee voor een motorblok van Doe mee! met CDA’.

Ad van Rees, CDA-kopman, is ook helder in zijn keuze: ‘Doe mee! is de grootste partij geworden. De kiezer heeft daarmee gesproken. Wij doen in ieder geval graag mee om samen met Doe mee! de uitdagingen van de nieuwe gemeente op alle gebieden duurzaam aan te pakken.’

Ga naar de bovenkant